praktijkschool Breda

Domeinen
  • Zorg en welzijn
  • Techniek
  • Groen
  • Dienstverlening
Kenmerken
Curio Praktijkschool

Over praktijkschool

Op Curio praktijkschool mag jij zijn wie je bent. Iedere dag krijg je een nieuwe kans. Wij denken in uitdagingen, mogelijkheden en oplossingen. We helpen je om voor jezelf te zorgen. En een baan te vinden. Samen kijken we naar wat jij kunt, waar jij heen wilt en hoe we daar kunnen komen. Zodat jij het beste uit jezelf kunt halen.

Onze school werkt samen met andere scholen, werkgevers en zorginstellingen. We houden rekening met de nieuwste digitale ontwikkelingen. En kijken wat er gebeurt in het bedrijfsleven. Op deze manier ben jij straks klaar voor jouw kansrijke toekomst.

Onze klassen bestaan uit gemiddeld 16 leerlingen bij de theorielessen. Binnen praktijkvakken werken we met halve klassen. Daardoor kunnen we je de aandacht geven die je nodig hebt.

Ons onderwijs

Curio stockfoto creatief

Leer jij niet zo gemakkelijk uit boeken? Dan kan het praktijkonderwijs uitkomst bieden. Maar niet iedereen mag worden toegelaten. De toelating vindt plaats via het Samenwerkingsverband Breda e.o.. Elke nieuwe leerling moet aan bepaalde eisen voldoen.

Curio stockfoto techniek 3

In het eerste jaar bereiden we je voor op de keuze voor een sector. Je kiest aan het eind van leerjaar 1 voor zorg en welzijn, techniek, dienstverlening of groen. In leerjaar 2 t/m 5 werk je in de sector die je kiest. Past de keuze toch niet helemaal bij je, dan kun je altijd nog wisselen van sector. We bereiden je voor op werk of een vervolgopleiding. We leren je praktische vaardigheden. Leerjaar 6 draait om de uitstroom. Er zijn verschillende uitstroommogelijkheden. Het onderwijs dat je krijgt sluit aan bij jouw mogelijkheden.

Curio stockfoto klaslokaal

Bij Curio praktijkschool speelt de mentor een grote rol. Leerlingen praten zeer regelmatig even met hun mentor. Twee keer per jaar vindt er met alle betrokkenen een leerlingbespreking plaats. Hierin worden alle leerlingen besproken. Daarnaast bestaat er een zorgteam. In dit team zit onder andere een schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog, een ondersteuningscoördinator en afdelingsleiders. Het zorgteam heeft iedere week overleg. Meestal is hier een leerplichtambtenaar bij aanwezig. Naast het zorgteam hebben we ook een netwerk van zorgverleners. Meer weten over de begeleidingsmogelijkheden bij Curio praktijkschool? Neem dan contact op met onze school om een afspraak te maken. Mail naar praktijkschoolbreda@curio.nl of bel naar 076-5226030.

Curio stockfoto leerlingen

Curio praktijkschool heeft speciale klassen voor jongeren die buiten de doelgroep van het praktijkonderwijs vallen. De na-isk klas is voor leerlingen die onderwijs op Curio isk (internationale schakelklas) hebben gevolgd. Zij kunnen nog 2 jaar onderwijs op Curio praktijkschool volgen. Ook hebben we vat-klassen, vat staat voor verbinding arbeid en toekomst. De vat-klas is voor jongeren van rond de 18 jaar die vastlopen in hun huidige onderwijs en/of nog een specifieke leervraag hebben.

Curio Prinsentuin Oudenbosch Algemeen (2)

Als je van school gaat, biedt Curio praktijkschool nog 2 jaar naschoolse begeleiding aan. We houden regelmatig contact om te kijken hoe het met je gaat. Als we je ergens mee kunnen helpen, staan we voor je klaar.

Curio stockfoto creatief

Bij Curio praktijkschool vind je ook De Kleine Vince. Een kringloopwinkel in samenwerking met de Vincentius Vereniging Breda. Leerlingen van de school beheren de kringloopwinkel. Van goederen sorteren tot etaleren en van artikelen prijzen tot verkopen.

Iedere woensdag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur ben je van harte welkom op Curio praktijkschool voor allerhande artikelen tegen kleine prijsjes.

De Kleine Vince
Quote 4

"Bij Curio denken we in mogelijkheden"

Curio. De beroepsopleider van de regio.