You are here:

Van vmbo naar mbo

Bij Curio staan de leerlingen en studenten centraal. We begeleiden hen op hun pad, van 10 tot 67 jaar. En we zorgen dat ze naadloos kunnen doorstromen binnen de organisatie. Een goede verbinding tussen het vmbo en mbo is daarbij onmisbaar. Daarvoor hebben we een doorlopend onderwijs- en begeleidingstraject. Hierdoor kunnen leerlingen versneld naar een hoger niveau. En de kans op uitval tijdens de overstapperiode is kleiner. We nemen je graag mee in een aantal van deze trajecten.

Challenges

Met verschillende challenges dagen we leerlingen van leerjaar 3 en 4 vmbo en havo uit om na te denken over maatschappelijke problemen. Door de challenges maken ze op een leuke en speelse manier kennis met opleidingen en beroepen die zich met dit probleem bezighouden. Samen met de klas brainstormen ze over oplossingen. En gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met LEGO.

Groene Stad

Samenwerkingen vmbo-mbo

Samen met het vmbo en mbo zorgen wij op basis van de Curio onderwijsvisie voor de leerreis van onze leerlingen en studenten. De leerbehoefte van die leerling en student is daarbij leidend. Juist binnen Curio kunnen onze docenten van het vmbo en van het mbo samen een prachtig en breed aanbod doen aan onze leerlingen. Daarbij is het wel noodzakelijk dat wij de vraag en behoefte van onze leerlingen en het aanbod van onze vmbo en mbo scholen op een goede manier met elkaar afstemmen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Project C

Curio effent startte dit schooljaar met de vernieuwde bovenbouw. Ofwel Project C. Met Project C geeft de Oosterhoutse mavo invulling aan de nieuwe leerweg. In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg namelijk landelijk samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Curio effent is daar alvast mee gestart. Onderwijsmanager Pieter de Rooij legt uit wat Project C inhoudt.

Talenten Ontdek Plek

Op Curio prinsentuin van cooth staat talentontwikkeling centraal. Leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn en gaan die vervolgens zo goed mogelijk ontwikkelen. Deze ontdekkingsreis start al in leerjaar 1. Daarvoor heeft de vmbo-school in Breda de Talenten Ontdek Plek, ofwel TOP. Evi Haan, docent TOP, vertelt wat het vak inhoudt en waarom het zo belangrijk is voor de leerlingen.

Skills wedstrijden 

Bij de Skills wedstrijden laat je zien wat je in huis hebt. Voor het vmbo is er Skills Talents: wedstrijden waar je in teams van 3 je talent laat zien. Skills Heroes is voor het mbo. Via voorrondes op school en een provinciaal kampioenschap kom je in de nationale finale. Het is niet alleen een superleuke en leerzame ervaring. Leerlingen en studenten bereiden zich ook meteen voor op het examen. Onze scholen doen ieder jaar enthousiast mee aan Skills. Lees en kijk verder. 

Vm traject zorg en welzijn

Vm2 staat voor vmbo-mbo maatwerk traject. Het is een traject voor leerlingen die na vmbo basis willen doorstromen naar mbo niveau 3 of 4. Dat kan op 2 manieren. Leerlingen kunnen naar vmbo-kader gaan, maar dat is vaak te theoretisch. Of ze gaan door naar mbo niveau 2, een opleiding van 2 jaar. Het Vm2 traject biedt leerlingen de mogelijkheid om de opleidingsduur te verkorten van 2 naar 1 jaar. In het laatste jaar van vmbo basis ronden ze al een aantal onderdelen van de opleiding helpende af. Daardoor kunnen ze het jaar erop instromen in het tweede leerjaar van het mbo. 

Engels op havo-niveau

Bij Curio effent in Oosterhout kunnen derdejaars vmbo-leerlingen Engels volgen op havo 4-niveau. Niet alleen een niveau hoger en een jaar eerder, maar ook in een kortere tijd. Het succesvolle traject is in samenwerking met het Frencken Collega. Inmiddels is het ook mogelijk om Nederlands op havoniveau te volgen. 

Havoklas

Curio-tijd

Bij Curio prinsentuin Andel krijgen leerlingen vanaf klas 1 iedere week 4 uur Curio-tijd. De leerlingen kiezen uit 4 verschillende onderwerpen: natuur, techniek, maatschappij en cultuur. Samen met de coach (leraar) komen ze tot een leervraag. Wat willen ze leren, onderzoeken of maken? De leerling gaat zelf ontdekken en kennis opdoen. Curio-tijd bereidt de leerlingen voor op het mbo.

Curio Tijd

FIRST LEGO league

FIRST LEGO League is een programma waarin kinderen van 4 tot en met 15 jaar hun creativiteit en technologische vaardigheden ontwikkelen. Ook werken ze aan hun 21e-eeuwse vaardigheden. Elk kind wordt op zijn eigen niveau uitgedaagd. Ze worden geïnspireerd om te experimenteren en kritisch te denken. Onze mbo-opleiding engineering schonk 40 LEGO robots aan scholen in de regio. Zo konden leerlingen al vroeg starten met het leren programmeren van een robot.

Lego League

Keuzevakken op het mbo

Al een aantal jaar komen vierdejaars leerlingen van Curio de rotonde iedere week bij het mbo over de vloer. In de toekomst hopen we dit bij alle vmbo-scholen van Curio te realiseren. Leerlingen kunnen kiezen uit allerlei vakken die door de mbo-docenten worden gegeven. Zo maken de leerlingen kennis met de verschillende opleidingen en scholen. Ze ontdekken hun talenten en ervaren of een opleiding bij ze past. Dit helpt hen bij het maken van een goede keuze voor hun vervolgopleiding.

Sterk Techniekonderwijs (STO)

De laatste jaren is er een terugval in technisch vmbo. Dit heeft grote gevolgen voor de economie. Daarom is er Sterk Techniekonderwijs. Het laat leerlingen op zoek gaan naar wat techniek en technologie is en welke banen daarbij horen. Nu én in de toekomst. STO is een samenwerking tussen basisscholen, middelbare scholen, het mbo, gemeentes en bedrijven uit de regio. Een mooi project binnen STO is Game On: een techniekevenement waarbij leerlingen aan de slag gaan met de 7 werelden van techniek.

En meer...

Naast de projecten en trajecten hierboven gebeuren er nog veel meer mooie dingen die de verbinding tussen vmbo en mbo versterken. Lees je mee? 

Curio Home Bg