You are here:

Over het mbo

Na het voortgezet onderwijs kun je naar het mbo. Het middelbaar beroepsonderwijs. In het mbo kun je kiezen uit veel verschillende opleidingen op diverse niveaus. Het bereidt je voor op werk of een vervolgopleiding. Het mooie aan het mbo is dat de praktijk centraal staat. Je loopt veel stages en leert wat je straks nodig hebt om goed te worden in je vak.

Als je een mbo-diploma haalt kun je ervoor kiezen om te gaan werken. Maar je kunt ook doorstromen naar een vervolgopleiding binnen het mbo. Het hoogste mbo-niveau maakt een vervolgstudie aan het hbo mogelijk.

Vooropleiding en niveaus

Bij Curio kun je kiezen uit 4 niveaus: entree, niveau 2, 3 en 4. De vooropleiding die je hebt, bepaalt op welk niveau je mag starten.

Entree-opleiding: hiervoor heb je geen diploma nodig, maar je moet wel 16 jaar of ouder zijn. Je kunt hierna doorstromen naar niveau 2

Niveau 2: heb je vmbo basis of entree gedaan, dan kun je starten op niveau 2, de basisberoepsopleiding.

Niveau 3: dit niveau van vakopleiding mag je doen met een diploma vmbo kader/gemengd of theoretische leerweg. Ook met een mbo-niveau 2 kun je doorstromen naar niveau 3. Heb je een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4, dan word je ook toegelaten.

Niveau 4: de middenkaderopleiding is het hoogste niveau binnen het mbo. Hiervoor gelden dezelfde eisen als bij niveau 3. Ook met een havo-diploma kun je hier terecht. Een diploma van dit niveau geeft de mogelijkheid om door te stromen naar hbo of Associate Degree (een tweejarig hbo).

Leerwegen: bol of bbl

Binnen het mbo kun je bij veel opleidingen kiezen voor twee leerwegen. De beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Kijk bij de opleidingsinformatie in welke leerweg jouw keuze wordt aangeboden; bol, bbl of beide.

Bij een bol-opleiding ga je gewoon naar school en loop je daarnaast verschillende stages, Zo leer je ook hoe het in de praktijk werkt.

Bij een bbl-opleiding werk je vier dagen in de praktijk en ga je één dag in de week naar school. Je moet dan zelf zorgen voor een erkend leerbedrijf (bijvoorbeeld via stagemarkt.nl), waar je aan de slag kunt. Het is dus echt een richting voor doeners.

Duur van de opleiding

Hoelang een opleiding duurt hangt af van de opleiding die je wilt doen en het niveau ervan. De duur ligt altijd tussen de één en vier jaar. De meeste duren twee tot drie jaar. Sommige niveau 4 opleidingen vier jaar. Bij de opleidingsinformatie vind je daar meer over. In een aantal gevallen kun je een opleiding ook versneld doen. Dat hangt mede af van je vooropleiding en gaat altijd in overleg met de school.

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen of aanvullende eisen

Als je de juiste vooropleiding hebt en je meldt je op tijd aan (vóór 1 april), dan kun je in principe het nieuwe schooljaar met je opleiding starten. Er zijn echter enkele uitzonderingen.

Sommige opleidingen hebben voor een schooljaar slechts een beperkt aantal plaatsen. Daarvoor geldt de volgorde van aanmelding. Dus meld je op tijd aan. Als de opleiding vol zit, kom je op een wachtlijst.

Er zijn ook opleidingen die speciale eisen stellen om toegelaten te worden. Bijvoorbeeld creatieve aanleg of fitheid. Bij de opleidingsinformatie kun je deze extra eisen terugvinden.   

Stage en leerwerkplekken

Het leren in de praktijk vormt een belangrijk onderdeel van een mbo-opleiding, Volg je een bol-opleiding, dan bestaat de beroepspraktijkvorming (BPV) uit meerdere stages. Hoe lang en hoe veel verschilt per opleiding. In deze periode doe je ervaring op in een bedrijf of organisatie.

Volg je een bbl-opleiding, dan combineer je de opleiding met een baan bij een bedrijf of instelling. Voor de meeste bbl-opleidingen moet je zelf op zoek naar een baan bij een erkend leerbedrijf.

Vakken en keuzedelen

Welke vakken je krijgt hangt voor een deel af van de opleiding die je wilt volgen. In de eerste plaats zijn dat de beroeps specifieke vakken, die voor elke opleiding anders zijn. Daarnaast krijg je de meer algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen. Loopbaan en burgerschap is ook onderdeel van elke opleiding.

Elke opleiding biedt ook zogenaamde keuzedelen aan. Een student volgt in zijn of haar opleiding keuzedelen om zich te verbreden, te verdiepen of zich voor te bereiden op de doorstroom naar een opleiding in het mbo of hbo.

Aanmelden

Heb je een opleiding gezien die je graag wilt volgen? Dan kun je verschillende stappen ondernemen om zeker te weten of de opleiding bij je past. Bezoek de open dagen en meeloopdagen om aan vakdocenten en studenten vragen te stellen. Maar ook om sfeer te proeven. Denk je dat je het weet, meld je dan aan vóór 1 april. Je bent dan zeker van een plek bij Curio. Twijfel je tussen twee opleidingen, dan kun je je voor beide opleidingen aanmelden en later de definitieve keuze maken.

Na het mbo

Met een mbo-diploma kun je alle kanten uit. Je kunt een stap hoger binnen het mbo. Je vergroot hiermee flink de kansen op de arbeidsmarkt. Of als je niveau 4 hebt gedaan, doorstromen naar het hbo of Associated Degree (2-jarig hbo).

Je kunt na je diploma ook gaan werken. De vraag naar goede vakmensen in bijvoorbeeld de zorg of techniek is over het algemeen groot. Ook kun je aan de slag als zelfstandig ondernemer. Begin je eigen restaurant, videoproductiebedrijf of kapsalon bijvoorbeeld. Maar ook kun je je verhuren als zelfstandige zonder personeel (ZZP). Je ziet dit veel in de zorg en de bouw.