You are here:

Schoolvakanties en vrije dagen

Hoe leuk en leerzaam school ook is, het is altijd fijn om vakantie of vrije dagen te hebben. De planning is ruim van tevoren bekend. Zo kun je er goed rekening mee houden. Op deze pagina vind je het rooster van de schoolvakanties. Ook vertellen we over andere vrije dagen.

Vrije dagen in schooljaar 2020-2021

Hieronder vind je een overzicht van het vakantierooster in schooljaar 2020-2021 voor leerlingen vmbo en studenten mbo Curio.

Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021
Goede vrijdag 2 april 2021
2e Paasdag 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021

Extra vrije dagen

Wil je buiten het afgesproken vakantierooster vakantie hebben? Of een lang weekend? Dat mag volgens de wet helaas niet. Wel kan er iets dringends aan de hand zijn waardoor je vrij van school wilt zijn. Denk aan een huwelijk, een uitvaart of een familielid dat erg ziek is.

Vraag in dit soort gevallen buitengewoon verlof aan. Elke school heeft hier andere regels voor. Kijk in de schoolgids hoe je buitengewoon verlof aan kunt vragen. Zorg als dat kan dat je dit ruim van te voren doet. De directeur beslist of jij recht hebt om vrij te zijn. Als hij twijfelt, overlegt hij met de leerplichtambtenaar.

Meer informatie

De vakanties worden in Nederland voor een groot deel bepaald door de Rijksoverheid. Wil je weten wat de voorlopige vakantieplanning is voor de komende jaren? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.