You are here:

Schoolvakanties en vrije dagen

Hoe leuk en leerzaam school ook is, het is altijd fijn om vakantie of vrije dagen te hebben. De planning is ruim van tevoren bekend. Zo kun je er goed rekening mee houden. Op deze pagina vind je het rooster van de schoolvakanties. Ook vertellen we over andere vrije dagen.

Vrije dagen in schooljaar 2021-2022

Hieronder vind je een overzicht van het vakantierooster in schooljaar 2021-2022 voor leerlingen vmbo en studenten mbo Curio.

Zomervakantie 26 juli t/m 3 september 2021
Studiedag medewerkers
(Curiodag)
7 oktober 2021
Let op! Vmbo leerlingen hebben in de ochtend les en zijn alleen in de middag roostervrij
Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag 15 april 2022
2e Paasdag 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Extra vrije dagen

Wil je buiten het afgesproken vakantierooster vakantie hebben? Of een lang weekend? Dat mag volgens de wet helaas niet. Wel kan er iets dringends aan de hand zijn waardoor je vrij van school wilt zijn. Denk aan een huwelijk, een uitvaart of een familielid dat erg ziek is.

Vraag in dit soort gevallen buitengewoon verlof aan. Elke school heeft hier andere regels voor. Kijk in de schoolgids hoe je buitengewoon verlof aan kunt vragen. Zorg als dat kan dat je dit ruim van te voren doet. De directeur beslist of jij recht hebt om vrij te zijn. Als hij twijfelt, overlegt hij met de leerplichtambtenaar.

Meer informatie

De vakanties worden in Nederland voor een groot deel bepaald door de Rijksoverheid. Wil je weten wat de voorlopige vakantieplanning is voor de komende jaren? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.