You are here:

Schoolvakanties en vrije dagen

Hoe leuk en leerzaam school ook is, het is altijd fijn om vakantie of vrije dagen te hebben. De planning is ruim van tevoren bekend. Zo kun je er goed rekening mee houden. Op deze pagina vind je het rooster van de schoolvakanties. Ook vertellen we over andere vrije dagen.

Vrije dagen in schooljaar 2022-2023

Hieronder vind je een overzicht van het vakantierooster in schooljaar 2022-2023 voor leerlingen vmbo en studenten mbo Curio.

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
2e paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april 2023 t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 18 mei 2023 aansluitend 19 mei 2023 vrije dag
2e pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli 2023 t/m 25 augustus 2023
Roostervrije dag 5 oktober 2023 (Curiodag voor medewerkers)
Herfstvakantie 16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 7 januari 2024

Extra vrije dagen

Wil je buiten het afgesproken vakantierooster vakantie hebben? Of een lang weekend? Dat mag volgens de wet helaas niet. Wel kan er iets dringends aan de hand zijn waardoor je vrij van school wilt zijn. Denk aan een huwelijk, een uitvaart of een familielid dat erg ziek is.

Vraag in dit soort gevallen buitengewoon verlof aan. Elke school heeft hier andere regels voor. Kijk in de schoolgids hoe je buitengewoon verlof aan kunt vragen. Zorg als dat kan dat je dit ruim van te voren doet. De directeur beslist of jij recht hebt om vrij te zijn. Als hij twijfelt, overlegt hij met de leerplichtambtenaar.

Meer informatie

De vakanties worden in Nederland voor een groot deel bepaald door de Rijksoverheid. Wil je weten wat de voorlopige vakantieplanning is voor de komende jaren? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.