You are here:

Schoolvakanties en vrije dagen

Hoe leuk en leerzaam school ook is, het is altijd fijn om vakantie of vrije dagen te hebben. De planning is ruim van tevoren bekend. Zo kun je er goed rekening mee houden. Op deze pagina vind je het rooster van de schoolvakanties. Ook vertellen we over andere vrije dagen.

Vrije dagen in schooljaar 2024-2025

Hieronder vind je een overzicht van het vakantierooster in schooljaar 2024-2025 voor leerlingen vmbo en studenten mbo Curio.

   
Zomervakantie 8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024
Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2024
Roostervrije dag 3 oktober 2024 (Curiodag voor medewerkers) 
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 3 t/m 7 maart 2025
Goede vrijdag 18 april 2025
Meivakantie 21 april t/m 2 mei 2025
Bevrijdingsdag 5 mei 2025
Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
2e pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025
   

Studiedagen

Een aantal keren per jaar hebben docenten studiedagen. Daardoor kunnen lessen uitvallen of is er een verkort rooster. Dit verschilt per locatie/school. Het wordt door de opleiding/school gecommuniceerd via de jaarplanning en/of het rooster.  

Extra vrije dagen

Wil je buiten het afgesproken vakantierooster vakantie hebben? Of een lang weekend? Dat mag volgens de wet helaas niet. Wel kan er iets dringends aan de hand zijn waardoor je vrij van school wilt zijn. Denk aan een huwelijk, een uitvaart of een familielid dat erg ziek is.

Vraag in dit soort gevallen buitengewoon verlof aan. Elke school heeft hier andere regels voor. Kijk in de schoolgids hoe je buitengewoon verlof aan kunt vragen. Zorg als dat kan dat je dit ruim van te voren doet. De directeur beslist of jij recht hebt om vrij te zijn. Als hij twijfelt, overlegt hij met de leerplichtambtenaar.

Meer informatie

De vakanties worden in Nederland voor een groot deel bepaald door de Rijksoverheid. Wil je weten wat de voorlopige vakantieplanning is voor de komende jaren? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.