You are here:

Tips of klachten

Curio zet zich in voor haar leerlingen en studenten. Toch gaat er soms iets mis. Er gebeurt iets naars of iets waarvan jij denkt dat het anders kan. Laat dan van je horen:

  • Praat met jouw mentor;
  • Ga naar de leerlingenraad. Studenten in de leerlingenraad willen dat de school doet wat het beste is voor de leerlingen. Dus ook voor jou. Ze praten mee over toetsweken, schoolregels en hoe de school eruit ziet. Ze overleggen een paar keer per jaar met de schooldirecteur.
  • Praat met iemand van het zorgteam om de leerlingbegeleiding.
  • Praat met de vertrouwenspersoon op jouw school bij ongewenst gedrag van een medeleerling of medewerker van de school.

Een officiële klacht maken

Je hebt al deze stappen gevolgd. Jouw probleem is nog steeds niet opgelost. Dan kan je een officiële klacht indienen. Bekijk waar je dit kan doen.

Externe vertrouwenspersoon

Curio heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld (Arie van Putten, werkzaam bij GIMD). Als je vragen hebt over een vermoeden van een misstand, je begeleiding wenst bij het melden van een misstand of als je een anonieme melding wilt doen, neem dan contact op met Arie van Putten. Hij is bereikbaar via e-mailadres a.vanputten@gimd.nl