You are here:

Extra ondersteuning

Curio wil goed onderwijs mogelijk maken voor alle leerlingen en studenten. Want iedereen heeft het recht om zich te ontwikkelen en te groeien als persoon. Kennis opdoen gaat het beste als je goed in je vel zit. En als er naar je wordt geluisterd en er aandacht voor je is. Curio biedt hiervoor begeleiding en ondersteuning. Zo zorgen we ervoor dat iedere leerling en student met een veilig en vertrouwd gevoel kan leren.

Begeleiding en ondersteuning waar nodig

Leerlingen en studenten die goed in hun vel zitten, gaan met plezier naar school en presteren beter. Daarom hebben we nauw contact met jou en krijg je begeleiding tijdens je hele opleiding. De begeleiding helpt je bij jouw professionele, persoonlijke en talentontwikkeling. En loop je tegen problemen aan, dan hebben we die snel helder. We proberen je dan zo goed mogelijk te helpen.  

Als dat nodig is dan betrekken we je ouders/verzorgers en je mentor bij de begeleiding, ondersteuning en zorg. Een gezamenlijke aanpak is hierbij belangrijk. Hiermee bieden we jou vanaf de start van je opleiding continu de beste begeleiding, ondersteuning en zorg.

Ons doel: leren mogelijk maken voor alle leerlingen en studenten van Curio.

In deze animatiefilm leggen we onze begeleiding en ondersteuning aan jou nog eens uit. Of lees alle informatie hier in de Visie op begeleiding, ondersteuning en zorg

 

curio

Hoe ziet de begeleiding en ondersteuning eruit binnen Curio?

Begeleiding via je mentor

Je krijgt tijdens je gehele opleiding en bij al je (praktijk)vakken begeleiding. Het hele team op jouw school is er voor jou.

Je mentor is jouw eerste aanspreekpunt. Die neemt een centrale plaats in, want de mentor begeleidt je persoonlijk. Je hebt wekelijks contact met je mentor. Zo zorgen we ervoor dat je mentor informeel en direct kan ingrijpen als dat nodig is. Je kunt bij je mentor terecht voor allerlei zaken, ook als het even niet zo goed gaat.

Denk aan:

 • Hoe krijg ik toegang tot mijn rooster?
 • Volg ik wel de juiste opleiding?
 • Ik zit niet zo lekker in mijn vel. Kan ik eens met iemand praten?

Je mentor houdt je resultaten en ontwikkeling goed in de gaten. Afhankelijk hiervan kiest je mentor welke begeleiding je nodig hebt. Bij Curio krijgt iedere leerling en student in de basis passende begeleiding.

Soms hebben jij, je ouders/verzorgers, je mentor en/of de school vragen over jouw ontwikkeling. Of een van hen signaleert problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, leren/leerontwikkeling, (studie) loopbaan, sociaal-maatschappelijke vragen, testen en onderzoeken. Dan bespreken de mentor en jij dit, eventueel met je ouders/verzorgers. Vereist de begeleiding meer specialisme dan de mentor kan bieden? Dan roept je mentor de hulp in van het ondersteuningsteam op jouw school.

1.Start (1)

Extra ondersteuning

Het kan gebeuren dat je wat extra hulp nodig hebt. Daarvoor is voor elke school een ondersteuningsteam

In het ondersteuningsteam werken mensen die veel weten over:

 • Sociaal- emotionele ontwikkeling
  Bijvoorbeeld je persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden, zelfbeeld en welbevinden
 • Gedrag
  Bijvoorbeeld het begeleiden van gewenst gedrag in de klas
 • Leren/ leerontwikkeling
  Bijvoorbeeld manieren van lesgeven en leerproblemen
 • (Studie)loopbaan rondom in-, door- en uitstroom
  Bijvoorbeeld vragen over je studiekeuze, doorstroom naar een andere school of richting arbeid
 • Sociaal-maatschappelijke vragen
  Bijvoorbeeld over je financiële situatie, je, thuissituatie en verslaving
 • Testen en onderzoeken
  Bijvoorbeeld het uitvoeren van testen/onderzoeken om een oplossing te vinden voor jouw hulpvraag

Jouw mentor kan het ondersteuningsteam op jouw school om hulp vragen. Dat doet hij altijd in overleg met jou.

Wil je zelf contact leggen met iemand van het ondersteuningsteam? Mail dan voor vmbo naar infopunt@curio.nl (vermeld erbij dat het t.a.v. het ondersteuningsteam vmbo is en de locatie waar je zelf les volgt) of met ot.algemeen@curio.nl (team algemeen). 

Voor mbo kun je een van de volgende mailadressen gebruiken:

ot.tt.west@curio.nl (techniek en technologie Roosendaal/Bergen op Zoom/Hoogerheide)

ot.tt.oost@curio.nl (techniek en technologie Breda)

ot.vgg@curio.nl (voedsel, groen en gastvrijheid Bergen op Zoom/Breda)

ot.eo.west@curio.nl (economie en ondernemen Bergen op Zoom/Roosendaal)

ot.eo.oost@curio.nl (economie en ondernemen Breda)

ot.zw.west@curio.nl (zorg en welzijn Bergen op Zoom/Roosendaal)

ot.zw.oost@curio.nl (zorg en welzijn Breda)

ot.algemeen@curio.nl (team algemeen)

3 Eind (2)

Externe zorg

Soms heb je een probleem dat niet direct met het leren te maken heeft. Dan denken we mee over welke zorg bij jou past. In overleg met jou leggen we eventueel contact met externe experts die de afgesproken zorg op zich nemen. Met jouw toestemming betrekken zij ook jouw mentor en het ondersteuningsteam hierbij.

In bepaalde situaties heb je een verwijzing nodig van bijvoorbeeld de huisarts of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het ondersteuningsteam kan jou of je ouders/verzorgers hierin adviseren.

De samenwerking met externe partners vindt Curio belangrijk om onze leerlingen en studenten zo goed mogelijk te helpen. Daarom investeren we voortdurend in een sterk netwerk en duurzame relaties.

2 Traject (1)

Passend onderwijs

Studeren is soms net wat moeilijker met een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Maar jij wilt net als iedereen een diploma.

Wil je gebruik maken van de mogelijkheden van passend onderwijs? We zijn benieuwd naar wie jij bent en hoe wij je kunnen helpen. Het liefst horen we dat al van je nog voor je de studie begint. Het is daarom belangrijk dat je dit bij je aanmelding voor een opleiding aangeeft. Dit kan op het aanmeldformulier of in het digitale doorstroomdossier. Zo kunnen we extra goed rekening met je houden. In het ondersteuningsprofiel van Curio kun je lezen welke begeleiding je minimaal mag verwachten.

We maken duidelijke afspraken over onze steun tijdens jouw studie. En we bespreken wat we van je verwachten. 

Wil je meer over passend onderwijs weten, klik dan hier.