You are here:

Wat is het vmbo?

Na de basisschool mag jij naar het vmbo. Dat staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De opleiding duurt meestal 4 jaar. Misschien ga je wel naar een middelbare school van Curio. Wij hebben namelijk wel 8 verschillende vmbo-scholen in West-Brabant. Het vmbo bereidt je voor op een opleiding in het mbo. Soms kun je na het vmbo naar de havo gaan. Op deze pagina leggen we uit hoe dat zit.

Wat je op het vmbo leert

Waar wil jij later werken? In de tuinkas, op het vliegveld of in een kledingwinkel: samen kijken we wat jij leuk vindt. En welk beroep daarbij past natuurlijk. In het vmbo zijn er 4 leerwegen. Deze leerwegen hebben verschillende niveaus. Uiterlijk aan het eind van het tweede schooljaar kies je de leerweg die het beste bij je past.

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)
Vmbo basis bereidt je voor op niveau 2 van het mbo. Je volgt zo’n 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. Je leert dus vooral door te doen. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
Met een diploma van vmbo kader kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo. Je volgt zo’n 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. De opleiding richt zich dus op de praktijk. 

Gemengde leerweg (vmbo-gl)
Vmbo-gl bereidt je voor op niveau 3 of 4 van het mbo. Soms kun je ook door naar de havo. Deze leerweg ligt dicht bij de theoretische leerweg, maar je volgt 1 algemeen vak minder. Daarvoor in de plaats krijg je 4 uur beroepsgericht onderwijs. Het is dus een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs.

Theoretische leerweg (vmbo-tl)
In de theoretische leerweg volg je meestal alleen algemene (avo-)vakken. Het is dus een heel theoretische opleiding. Vmbo-tl wordt ook wel mavo genoemd. Met een diploma kun je door naar mbo niveau 3 of 4. Of naar de havo.

De eerste 2 jaar: de onderbouw

In de onderbouw ontdek jij wat je leuk vindt, wat je wilt en wat je kunt. Zo weet jij aan het einde van het tweede jaar welke richting je op wilt. Dit is een deel van de lessen die wij op het vmbo geven:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Biologie
 • Natuur- en scheikunde
 • Economie
 • Wiskunde
 • Techniek
 • Muziek
 • Verzorging
 • Beeldende vormgeving
 • Gym
 • Maatschappijleer

Leerwerktraject (lwt)

Binnen vmbo-basis kennen we het leerwerktraject. Dit is een combinatie van leren op school en werken in de praktijk. Het leerwerktraject kan helpen als je leren lastig vindt. Met je diploma kun je naar mbo niveau 2. Een aantal scholen van Curio biedt het leerwerktraject aan.

De laatste 2 jaar: de bovenbouw

In de bovenbouw kies je een profiel. Dat is een combinatie van profielvakken en/of algemeen vormende vakken. Dit bereidt jou voor op een volgende opleiding. Sommige algemene vakken, zoals Nederlands, maatschappijleer en gym, blijven verplicht. Dat is het gemeenschappelijk deel. Maar je mag ook lessen zelf kiezen. Dat noemen we keuzevakken. Het aanbod is per school verschillend.

Ga je naar Curio effent? Dan kies je pas aan het einde van het derde jaar jouw vakkenpakket.

Heb jij nog geen idee wat jij later wilt worden? Dan helpen wij je om dat te ontdekken. Van bezoekjes aan bedrijven tot speciale lessen en projecten om te ontdekken wat jij leuk vindt. Je krijgt alle tijd. Aan het einde van het vierde jaar doe je examen. Alles gehaald? Dan krijg je jouw vmbo-diploma. 

Hopelijk heb je nu een idee van wat het vmbo is. Wil je graag meer informatie? Kom dan naar een van onze kennismakingsmomenten. Dan leer je de school meteen goed kennen.