You are here:

Naar een vmbo-school van Curio

Binnenkort ga je naar de middelbare school. Bereid je goed voor, dat zorgt voor een makkelijke start. Heb je bijvoorbeeld al een stevige rugzak voor jouw boeken gekocht? En vergeet niet om je op tijd aan te melden. Op deze pagina lees je hoe je je aanmeldt voor een vmbo-school van Curio.

Leuk je te ontmoeten

Heb jij al zin in de eerste schooldag? Voordat je kunt beginnen, moet je nog een paar zaken regelen. Je aanmelden voor een vmbo-school bijvoorbeeld. Hieronder zie je wanneer dat kan.

Onderaan deze pagina lees je hoe je kan aanmelden voor leerjaar 2, 3 en 4. 

Onze aanmeldavonden voor schooljaar 2020-2021

Aanmeldformulier leerjaar 1

Curio effent

 • 10 maart 2020 van 16.00 tot 20.00 uur
 • 12 maart 2020 om 16.00 tot 20.00 uur 

Curio prinsentuin andel

 • 2 maart 2020 van 18.30 tot 20.30 uur (als jouw achternaam begint met een A t/m K) 
 • 3 maart 2020 van 18.30 tot 20.30 uur (als jouw achternaam begint met een L t/m Z)

Curio prinsentuin oudenbosch

 • 3 maart 2020 van 16.00 tot 19.30 uur
 • 4 maart 2020 van 16.00 tot 19.30 uur

Curio prinsentuin van cooth

 • 10 maart 2020 van 17.00 tot 20.30 uur (als jouw achternaam begint met een A t/m K) 
 • 11 maart 2020 van 17.00 tot 20.30 uur (als jouw achternaam begint met een L t/m Z)

Curio scala

 • 10 maart 2020 van 17.00 tot 20.30 uur
 • 11 maart 2020 van 17.00 tot 20.30 uur

Curio steenspil

 • 10 maart 2020 van 17.00 tot 20.00 uur
 • 11 maart 2020 van 17.00 tot 20.00 uur

Curio pomona en Curio de rotonde

Voor deze scholen geldt een andere manier van aanmelden. Die informatie lees je hieronder.

 

Op een andere manier aanmelden

Curio pomona en Curio de rotonde hebben geen aanmeldavond. Met een speciaal formulier kun je je aanmelden. 

Curio pomona

Vanuit het basisonderwijs kun je rechtstreeks worden aangemeld op Curio pomona. Plaatsing start met een intakegesprek. Dit duurt ongeveer een uur en vindt onder schooltijd plaats. Hierdoor krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) een goed beeld van onze school. We kijken of alle gegevens aanwezig zijn. Eventueel spreken we af wat er later nog opgestuurd moet worden. Wil je meer informatie over het aanmelden op Curio pomona? Neem dan contact op met de school via telefoonnummer 0164 24 14 09. 

Curio de rotonde

Ga jij volgend schooljaar naar Curio de rotonde? Meld je dan samen met je ouders/verzorgers aan. Daarvoor gebruik je dit formulier. Het ingevulde en ondertekende formulier kun je mailen naar administratiederotonde@curio.nl.

Download het aanmeldformulier voor Curio de rotonde

Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend.
Daarna krijg je een uitnodiging voor een gesprek, samen met je ouders. Ook krijg je een oproep voor aanvullend onderzoek. Dat is nodig om te bepalen of je in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (lwoo). Dit aanvullend onderzoek wordt niet betrokken bij het besluit over toelating en plaatsing.

Curio de rotonde kan voor alle leerwegen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aanbieden. Daarvoor vraagt de school een ‘aanwijzing lwoo en/of pro’ aan bij het Regionale Samenwerkingsverband Breda. Als dit niet wordt toegekend, vraagt de school een ‘Arrangement Specifieke School’ aan bij het Regionale Samenwerkingsverband Breda.

Zorg dat je niets vergeet

Neem in elk geval de volgende spullen mee naar de aanmeldavond:

 • Een ingevuld aanmeldformulier
 • Het geschreven advies van jouw basisschool 
 • Jouw paspoort of identiteitskaart 
 • Andere belangrijke informatie die je hebt, zoals een dyslexieverklaring

Nog even wachten

Als je bent aangemeld, kijken wij of je aan onze voorwaarden voldoet. Het duurt daarom nog even voordat je zeker weet of je naar de vmbo-school van jouw keuze mag. We sturen je de uitslag per brief. Hierbij nodigen we je ook uit voor de kennismakingsdag. Je wordt aangenomen als:

 • Jouw basisschool hetzelfde niveau adviseert als waarvoor je je aanmeldt
 • Het resultaat van jouw eindtoets klopt met het niveau waar je heen wilt

Soms adviseert de basisschool leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Je krijgt dan extra aandacht op school of je zit in een kleinere klas. Wij onderzoeken na jouw aanmelding of jij recht hebt op lwoo. Je praat dan bijvoorbeeld met een schooldokter of een psycholoog. Zij bepalen of deze studierichting bij jou past.

Overstappen naar een andere vmbo-school

Wil je van een andere vmbo-school naar een vmbo-school van Curio? Dat kan. Meld je dan aan bij de vmbo-school van Curio van je keuze.

Daarna nodigen we je uit voor een gesprek. We praten dan eerst over de reden van je aanmelding bij Curio. En kijken we of een vmbo-school van Curio bij jou past. 

Het aanmeldformulier voor leerjaar 2

Het aanmeldformulier voor leerjaar 3

Het aanmeldformulier voor leerjaar 4