You are here:

Plaatsing op Curio pomona

Wil je weten hoe je jezelf kan aanmelden voor Curio pomona? Hieronder lees je hoe het werkt.

Intake gesprek

Met het advies vanuit het basisonderwijs kun je rechtstreeks worden aangemeld op Curio pomona. Plaatsing start met een intakegesprek. Dit duurt ongeveer een uur en vindt onder schooltijd plaats. Hierdoor krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) een goed beeld van onze school. We kijken of alle gegevens aanwezig zijn. Eventueel spreken we af wat er later nog opgestuurd moet worden. Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend.

Toelatingsprocedure

Na het intakegesprek wordt de toelatingsprocedure opgestart. Je krijgt een oproep voor een (aanvullend) onderzoek en een gesprek met de psycholoog. De maatschappelijk werker van de school neemt contact met je ouder(s)/verzorger(s) op voor een bezoek bij jou thuis. Sommige leerlingen ontvangen een oproep van de GGD voor een medisch onderzoek bij de schoolarts.

Toelatingsadvies

Na afloop van alle onderzoeken brengt de commissie van toelating een advies uit. Dit advies wordt voorgelegd aan de commissie toelaatbaarheid van het Samenwerkingsverband Brabantse Wal. Die neemt hierin het definitieve besluit.

 

Wil je weten of jij geplaatst kan worden op Curio pomona?

Neem dan contact op met de school via telefoonnummer 088-2097409.