You are here:

Meld je aan voor Curio effent

Leuk dat je kiest voor onze school. Hieronder vind je alle aanmeldinformatie voor komend schooljaar. Heb je vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met aanmeldingen.effent@curio.nl of 088-2097200

Aanmelden voor leerjaar 1

Aanmelden voor klas 1 kan als je in groep 8 zit en doe je op de aanmelddagen: dinsdag 26 en donderdag 28 maart van 16.00 tot 19.00 uur. De informatie hierover vind je ook op www.vo-oosterhout.nl en wordt verspreid via de basisscholen. We bekijken dan alle documenten, voeren een kort intakegesprek en er is ruimte om vragen te stellen. Op het aanmeldformulier staat welke informatie wij nodig hebben om jouw aanmelding in behandeling te kunnen nemen.  Download hier het aanmeldformulier van Curio effent 24-25.

Stap 1: download het aanmeldformulier van Curio effent

Download hier het aanmeldformulier van Curio effent 24-25. Print het formulier uit en vul het volledig in. Het ingevulde en ondertekende formulier neem je mee naar de centrale aanmeldavonden. Je hoeft het formulier dus niet van tevoren te mailen.

Stap 2: kom naar de centrale aanmeldavonden 

De aanmeldavonden van Curio effent vinden plaats op de volgende dagen:

 • 26 maart 2024 van 16.00 tot 19.00 uur
 • 28 maart 2024 van 16.00 tot 19.00 uur

Zorg dat je de volgende documenten meeneemt:

 • Het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier
 • Het schooladviesformulier
 • Een kopie van het overstapdossier OSO
 • Rapportage van het drempelonderzoek (indien aanwezig)
 • Relevante onderzoeksverslagen
 • Jouw paspoort of identiteitsbewijs (origineel, géén kopie)

Aanmelden voor leerjaar 2, 3 en 4

Wil je van een andere voortgezet onderwijs school overstappen naar Curio effent?

Soms is dat mogelijk:

 • Als jouw school van herkomst achter jouw overstap staat en
 • Jij op moment van starten op Curio effent een schooladvies hebt dat past bij ons en
 • Je het volledige aanmeldproces doorlopen hebt tussen 8 april 2024 en 8 juni 2024 en
 • Wij aan jouw ondersteuningsbehoefte kunnen voldoen en
 • Er plaats is in onze klassen.

Om het volledige aanmeldproces te doorlopen:

 • Neem je contact met ons op via aanmeldingen.effent@curio.nl of 088-2097200
 • Je vermeldt op welke school je nu zit, wie daar de contactpersoon is en voor welk leerjaar je aan wilt melden.

Wij nemen vervolgens contact op met jouw huidige school. Als zij achter een overstap kunnen staan kan het aanmeldproces starten.

 • Je ontvangt van ons het verzoek om het aanmeldformulier in te vullen en in te leveren. Dat kan bij de balie of via aanmeldingen.effent@curio.nl.
 • Na ontvangst van het aanmeldformulier verzoeken wij jouw huidige school tot het invullen van een VO-VO formulier en gegevens overdracht via OSO.
 • Als wij alle gegevens hebben ontvangen van jouw huidige school nemen we contact op voor het inplannen van een intakegesprek met jou en jouw ouders.
 • Als tijdens het intakegesprek blijkt dat jij een match bent met Curio effent is het aanmeldproces volledig afgerond en plaatsen we je op de wachtlijst.
 • Je hoort in de laatste week van het schooljaar of we plaats hebben in onze klassen. We doen hier ons uiterste best voor.
 • Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een kennismaking voor de zomervakantie en ontvangt alle informatie die je nodig hebt voor het maken van een goede start op Curio effent.