You are here:

Op een andere manier aanmelden

Sommige Curio-scholen hebben geen aanmeldavonden. Aanmelden gaat dan net even anders. Op deze pagina lees je hoe je je aanmeldt bij Curio pomona, Curio de rotonde en Curio praktijkschool Breda.

Curio pomona

Vanuit het basisonderwijs kun je rechtstreeks worden aangemeld op Curio pomona. Plaatsing start met een intakegesprek. Dit duurt ongeveer een uur en vindt onder schooltijd plaats. Hierdoor krijgen jij en je ouder(s)/verzorger(s) een goed beeld van onze school. We kijken of alle gegevens aanwezig zijn. Eventueel spreken we af wat er later nog opgestuurd moet worden. Wil je meer informatie over het aanmelden op Curio pomona? Neem dan contact op met de school via telefoonnummer 088-2097409. 

Curio de rotonde

Ga jij volgend schooljaar naar Curio de rotonde? Meld je dan samen met je ouders/verzorgers aan. Daarvoor gebruik je dit formulier. Het ingevulde en ondertekende formulier kun je mailen naar administratie.derotonde@curio.nl.

Bij de toelating is het advies van de basisschool leidend.
Daarna krijg je een uitnodiging voor een gesprek, samen met je ouders. Ook krijg je een oproep voor aanvullend onderzoek. Dat is nodig om te bepalen of je in aanmerking komt voor leerwegondersteuning (lwoo). Dit aanvullend onderzoek wordt niet betrokken bij het besluit over toelating en plaatsing.

Curio de rotonde kan voor alle leerwegen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aanbieden. Daarvoor vraagt de school een ‘aanwijzing lwoo en/of pro’ aan bij het Regionale Samenwerkingsverband Breda. Als dit niet wordt toegekend, vraagt de school een ‘Arrangement Specifieke School’ aan bij het Regionale Samenwerkingsverband Breda.

Curio praktijkschool Breda

De aanmelding voor Curio praktijkschool Breda begint met een kennismakingsgesprek. Jouw ouder(s)/verzorger(s) zijn hier ook bij aanwezig. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en vindt plaats op onze school. Per post ontvang je een aanmeldformulier. Zorg dat je die ingevuld meeneemt naar het gesprek. 

Wil je een afspraak maken? Neem dan contact met ons op telefoonnummer 088-209 77 00 of per mail aanmeldenpraktijkschool.start@curio.nl.

Voor toelating op het praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs nodig. Deze wordt afgegeven door het Samenwerkingsverband Breda e.o. Om naar het praktijkonderwijs te gaan, moet je aan bepaalde criteria voldoen. Het advies voor praktijkonderwijs wordt meestal door de basisschool gegeven.