Curio en duurzaamheid

Van goed idee naar duurzame vernieuwing. Duurzame oplossingen in onze gebouwen, parkeerterreinen en natuurlijk ook in onze faciliteiten. Bij nieuwbouw is het altijd een speerpunt en als het mogelijk is laten we het terugkomen in de lessen. We hebben zelfs opleidingen die zich volledig richten op een duurzame toekomst. 
Lees meer over de projecten en op welke vlakken wij duurzaam zijn. 

Daktuin Oostelijke Havendijk drone
De daktuin van Curio Oostelijke Havendijk in Roosendaal. Retentiedak, kruidentuin en nog zoveel meer dan alleen een lunch locatie.

Waar blijft ons afval?

Afvalscheiding staat hoog in het vaandel bij Curio. “Maar ik gooi alles in dezelfde prullenbak, behalve papier”,’ zal je denken. Dus het lijkt alsof Curio géén afval scheidt, behalve het papier dan. Dit is echter wel het geval! 

Jan-Willem van den Oever, specialist facilitaire diensten, legt uit: “We hebben sinds 2017 een contract met een afvalverzamelaar die afval scheidt aan de achterkant van het proces.” Wat betekent dat? Wij gooien restafval in dezelfde afvalbak en na het inzamelen wordt het afval gescheiden door een geavanceerde sorteermachine die bijvoorbeeld metalen en plastics eruit filtert. Daarmee scheiden we 50 tot 70% van ons afval. Zie voor de werkwijze het filmpje. Door deze wijze van inzamelen hoeft er maar één vuilniswagen te rijden i.p.v. twee. Dit draagt bij in reductie van de CO2 uitstoot. Een duurzame oplossing dus, die aan de voorkant niet zichtbaar is. Dus, Curio scheidt afval, maar pas achteraf.

Daarnaast hebben we op 20 scholen bijna 40 ondergrondse containers geplaatst Ondergrondse containers hebben een groter volume dan de rolcontainers, waardoor minder ophaalmomenten plaats vinden. En dat betekent minder CO2-uitstoot van de vrachtwagens. In 2023 volgen op meerdere scholen nog eens ondergrondse containers voor papier. Op jaarbasis worden door de ondergrondse containers bijna 1000 minder ritten gereden. Dit is een besparing van bijna 75% van het totaal aantal ritten.

Terug naar boven

Duurzaamheid - daktuin

Het gras op onze daken maaien

Dat is gek, maar het is echt waar. Op 7 daken ligt gras en dat maaien we ieder jaar een aantal keer.

Deze daktuin in Roosendaal is ideaal om te lunchen. Maar er gebeurt veel meer dan dat. Dit is een retentiedak. 
Een retentiedak wordt ook wel een waterdak of een blauw dak genoemd. Het zorgt er voor dat regenwater niet direct de grond inloopt, maar eerst wordt opgenomen door de planten. 

Het retentiedak vangt dus water op. De planten kunnen groeien en al het water dat overblijft verdampt als de zon weer gaat schijnen. 

We hebben 5 soorten groene daken: gras, sedum, mos, riet en Noors gras.

Terug naar bovenHelofytenfilter

Het afvalwater wat bijvoorbeeld van een keuken of een toiletgebouw komt, wordt normaal gesproken via het normale riool afgevoerd. Wij hebben op een aantal locaties een helofytenfilter geplaatst, tussen onze gebouwen en het gemeente riool.

Helofyten is een ander woord voor moerasplanten. De planten zorgen ervoor dat ze via de wortels zuurstof in de grond afgeven. Bacteriën onder de grond hebben deze zuurstof nodig om te leven. De bacteriën zorgen er op hun beurt weer voor dat de afvalstoffen worden afgebroken. Hierdoor wordt het water gezuiverd. 

Het helofytenfilter lijkt op een zwembad zo groot als je achtertuin en het is opgebouwd uit verschillende lagen. Op de bodem van de bak leggen we drainage leidingen, deze zorgen er voor dat het schone water direct in een vijver kan stromen. Op de leidingen komen lagen grind/kalsteengruis/ ijzergruis en zand. In de bovenste laag planten we het riet. Door alle verschillende lagen grondstof wordt het water gefilterd. 

Wij zuiveren dus op een aantal locaties ons eigen afvalwater. 

Terug naar boven
Duurzaamheid - klaslokaal

Led it shine

Wist jij dat wij lampen hebben die uit zichzelf kunnen dimmen? 
Als de zon schijnt en je zit dicht bij het raam heb je eigenlijk geen extra licht van de lampen nodig. Maar je klasgenoot aan de muurzijde natuurlijk wel want daar komen de zonnestralen bijna niet. En wat als het bewolkt is buiten? Dan worden de lampen aan de raamzijde automatisch feller. 

In een aantal gebouwen hebben we lampen hangen die, afhankelijk van de lichtinval van de zon, harder of zachter branden. Hierdoor besparen we energie. 
In de meeste lokalen hebben we ook bewegingssensoren hangen. Als je dan al een tijdje stil zit, of er is niemand meer in de klas dan gaan de lampen vanzelf uit. 

En natuurlijk stappen ook wij over naar zoveel mogelijk ledlampen. Iedere lamp die vervangen moet worden, vervangen we (als dat mogelijk is) voor een ledlamp. Het vervangen van een TL-lamp voor een ledlamp kan soms wel 80% energiebesparing opleveren. 

Terug naar boven

Vitale ecologische samentuin

De vitale ecologische moestuin verbindt mensen en opleidingen binnen Curio in een groene en duurzame omgeving. Ontworpen door groen-studenten, beheerd door studenten en docenten van sociaal, maatschappelijk en dienstverlenend onderwijs. De duurzame moestuin draagt bij aan het kookprogramma van de opleiding. In de keukenlessen gebruiken studenten de producten uit de moestuin. Het gft-afval wordt gefermenteerd/gecomposteerd en gaat vervolgens terug de moestuin in. Als voeding voor de vitale ecologische ‘samentuin’, zoals de moestuin ook wel wordt genoemd.

Maar de moestuin is nog veel meer dan dat. Studenten kunnen er hun gerichte beroepspraktijk uitvoeren. Social work organiseert er activiteiten met diverse jonge doelgroepen. Maatschappelijke zorg ziet kansen vanuit job coaching en pedagogisch werk kan aan de slag met het project Lekker naar buiten. De opleiding dienstverlening gebruikt de tuin voor allerlei tuinactiviteiten. Aardbeien plukken met kleuters bijvoorbeeld, of schoffelen met mensen met een verstandelijke beperking.

De vitale ecologische moestuin is een initiatief van pioniers Johan Segers en Vincent Fentrop van Curio zorg en welzijn. Het project is onderdeel van Pioniers.

Terug naar boven
Duurzame beslissingen in een woonwijk

Bijna al onze scholen en colleges staan in woonwijken. We houden met alle beslissingen rekening met onze buren.

Voor het nieuwe gebouw aan de Biesdonkweg in Breda was een luchtwarmtepomp gepland. "De luchtwarmtepomp is energiezuinig en is eigendom. De leverancier van de pomp kon alleen niet met zekerheid zeggen hoeveel geluid de installatie op het dak zou gaan maken. Het gebouw staat midden in een woonwijk en de huizen staan vlakbij, dat risico konden we niet nemen."

"Een ander belangrijk punt is het parkeren op eigen terrein. Om parkeeroverlast bij buren te voorkomen vragen wij onze medewerkers, studenten, leerlingen en onze gasten te parkeren op ons eigen terrein. Bij het aanleggen van een retentievijver, wadi of een groenstrook moet dus eerst het maximaal aantal benodigde parkeerplaatsen berekend worden."

Rien Kouters, projectmanager duurzaamheid bij de afdeling facilitair van Curio

Terug naar boven

Duurzame opleiding: Urban green development

In 2020 is de de nieuwe opleiding Urban green development gestart. De opleiding die van de stad een groene oase maakt.

De stad moet een fijne plek zijn om in te wonen en te werken. Er gebeurt vaak veel op een klein oppervlak. Met deze opleiding leren studenten nadenken over innovatieve en duurzame oplossingen om de stad meer duurzaam te maken. Hoe ga je om met extreme regenval en adviseer je over alternatieve energieën? Maak de stad voor zoveel mensen een aangename plek om in te wonen en werken. Dit leren onze studenten tijdens de opleiding Urban green development, een 3-jarige BOL-opleiding op niveau 4.

Terug naar boven


Duurzaamheid - WadiDuurzaamheid - Wadi

De vijver naast je school?
Dat is een Wadi

Wadi staat voor Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Bij een (hevige) regenbui stroomt het water in de wadi en verdwijnt niet al het water meteen in het riool. Daarmee vermindert ook de kans op wateroverlast op straat.  

Op 3 locaties hebben we een wadi. Al het hemelwater dat valt op deze  terreinen (gebouwen, weg en parkeerplaatsen) stroomt in de wadi. Het water kan daar tot maximaal 70cm hoog komen te staan. Als er meer regen valt dan de wadi aankan, stroomt het alsnog over naar het riool. De 70 cm water zakt langzaam weg in de bodem, dat heet inunderen. De wadi op de locatie Biesdonkweg (foto) heeft ruimte voor ongeveer 2000m³ regenwater. 

Wat is het verschil tussen een wadi en een retentievijver?
De oorsprong is hetzelfde; het opvangen van het regenwater. Alleen zijn onze retentievijvers veel groter. Daar blijft altijd water in staan en meestal staat het water ongeveer 1.50 meter hoog. Tussen de 3 scholen op de Frankenthalerstraat en de noordelijke rondweg in Breda loopt een 'sloot'; dat is onze retentievijver. Wist je dat we daar ongeveer 4000 m³ water opvangen? Én doordat daar lisdodde en riet groeit is het water kraakhelder en zuiver. 
Een retentievijver wordt ook wel een regenwaterbuffervijver genoemd. 

We hebben ook 2 scholen waarbij de 'vijver' op het dak van de school ligt. Het regenwater blijft op het dak liggen en pas als het 27cm hoog is loopt het over in het riool. Dit heet een retentiedak. 

Terug naar boven

68.000 iPhones een jaar lang laden met onze zonnepanelen

We hebben meer dan 2000 zonnepanelen op onze daken liggen. De laatste toevoeging is de bakkersschool in Breda met 292 panelen. Gezamenlijk brengen onze zonnepanelen ongeveer 476.000 KWh per jaar op.
Daarmee kun je 68.000 iPhones een jaar lang, iedere nacht opladen. Of, je kunt 170 huishoudens een jaar lang voorzien van elektriciteit. 

Is dit voldoende om al onze scholen en colleges te voorzien van elektriciteit? Nee, dat is het niet. We proberen onszelf met de zonnepanelen zo zelfvoorzienend mogelijk te maken. Ook maken we gebruik van slimme energiemeters om ons energieverbruik in de gaten te houden.

Terug naar boven

Duurzaamheid - Zonnepanelen

 

gezonde schoolkantine

Gezonde schoolkantine

Duurzaamheid zie je bij Curio ook terug in het eten en drinken. Onze cateraar Markies heeft de focus op verantwoord, duurzaam en lekker eten. In onze schoolkantines ligt het accent daarom op een menu waarin een gezonde en meer plantaardige keuze aantrekkelijk wordt gemaakt. Dat zie je onder meer terug in het aanbod van het eten en drinken. Duurzame voeding is plantaardig, seizoensgebonden en komt van dichtbij. Dit zie je terug in het menu in onze kantines. Het aanbod is gebaseerd op de Gezonde Schoolkantine en daarnaast kiest de cateraar bewust voor producten met een keurmerk. Zo maken we samen betere, gezondere én duurzame keuzes.

Daarnaast is weggooien zonde. Daarom stemt de cateraar haar aanbod af op de vraag, werken ze zoveel mogelijk zonder disposables en single use plastics (SUP) en stimuleren ze hergebruik.

Gevoerde acties hebben vaak een maatschappelijke bijdrage gebaseerd op (landelijke) acties en inspiratieweken. Denk hierbij aan de Nationale Week zonder Vlees en Zuivel, Eet Geen Dierendag, de Dag/week van de Duurzaamheid en World Cleanup Day. Je vindt deze acties gedurende het jaar terug in onze kantines.

Terug naar boven

5.526 kg minder CO2-uitstoot

Dit is de jaarlijkse opbrengst bij Curio doordat we sinds 2023 de inkomende- en uitgaande post tegenwoordig anders organiseren. Het dagelijks laten ophalen en brengen van de postbuspost op onze scholen stond niet meer in verhouding tot het aantal poststukken. Digitalisering en centralisering van de post zorgde ervoor dat Postnl dagelijks voor niets of slechts enkele poststukken de schoollocaties bezocht. Dit was geen duurzame oplossing! Er is daarom gekozen om de post bij Curio anders te organiseren. Het centrale postbus- en antwoordnummer van Curio zijn nog actief (postbusnummer 699, 4870 AR Etten-Leur / antwoordnummer 10004, 4870 BV Etten-Leur). Alle overige postbus- en antwoordnummers zijn komen te vervallen.

Maar wat houdt 5.526 kg CO2-reductie per jaar in?

  • Dat is van 5.802 ritten naar slechts 240 ritten!
  • Dat is van 29.010 km naar 1.200 meter!

De missie van onze leverancier is een volledig emissievrije bezorging in 2030!

Terug naar boven

 

 Statiegeldmachine

Op alle locaties inzameling plastic flesjes en blikjes

Ook onze jonge generatie is een grote vervuiler door plastic flesjes en blikjes bij het restafval te gooien en niet in te leveren bij onze cateraar. Want € 0,15 retour op een leeg flesje of blikje is niet zoveel, het kost te veel moeite of het is niet cool om terug te vragen. Op onze scholen hebben de leerlingen/studenten ook de mogelijkheid om het flesje/blikje in de gele petman te gooien. Het statiegeld komt dan ten goede van een goed doel. Het goede doel is per locatie verschillend en altijd gerelateerd aan opvoeding, jongeren en onderwijs.  

Onze opdracht is het realiseren van 90% aan het retourpercentage in heel Nederland met flesjes (1.5 mld) en blikjes (2.5 mld). We hebben hierbij onze jongeren hard nodig. Statiegeld Nederland heeft in maart 2024 het eerste statiegeldapparaat op een MBO-school in Nederland geplaatst. Waar? Bij Curio natuurlijk. Op de Biesdonkweg in Breda kunnen alle studenten en medewerkers lege flesjes en blikjes in het apparaat werpen. Met een Tikkie krijgen ze het geld meteen op hun rekening retour. Wat houd je nog tegen op duurzaam te zijn!

Terug naar boven

Curio gaat elektrisch rijden

Al enige tijd heeft Curio het voordeel van elektrische voertuigen ondervonden. 4 jaar geleden zijn we begonnen met de aanschaf van elektrische auto’s voor de leden van onze Raad van Bestuur en enkele directeuren. Bij aanschaf van een elektrisch voertuig betaal je geen BPM en wordt de aanschafprijs verlaagd met subsidie. Daarnaast zijn de exploitatiekosten zoals laden en onderhoud een stuk lager dan een voertuig dat op fossiele brandstof rijdt en je betaalt daarnaast geen wegenbelasting. Ook de restwaarde van een elektrisch voertuig is erg waardevast.

Elektrische voertuigen hebben geen CO2-uitstoot, wat goed is voor het milieu. En dat vindt Curio belangrijk. Vandaar dat de komende jaren meer elektrische voertuigen zullen worden aangeschaft. ISK en de praktijkschool zijn in 2022 en 2023 deze weg ook al ingeslagen en rijden naar alle tevredenheid een elektrische personenbus. Op overige scholen zullen de komende jaren ook de oude dienstvoertuigen die nog diesel en Euro-95 tanken vervangen worden.

Terug naar boven

 

 

Curio gaat elektrisch rijden