Curio en duurzaamheid

Binnen Curio wordt al lange tijd actief werk gemaakt van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Dat is vooral terug te zien bij aanpassingen en verbouwingen in en rondom onze locaties. Bij nieuwbouw is het altijd een speerpunt. Waar mogelijk laten we het ook in de lessen terugkomen. Maar wat gebeurt er nu precies? Wat is onze visie erop en waarom doen we het?

Hieronder kun je daar meer over lezen.

- Duurzaamheidsvisie Curio
- Overzicht duurzaamheidsmaatregelen
- Dit doen we al.....

Duurzaamheidsvisie van het Facilitair Bedrijf van Curio

Curio - hoe duurzaam zijn wij?

Op deze webpagina vindt u de visie van het Facilitair bedrijf van Curio. We geven inzicht in het door Curio in 2011 (toen nog onder de naam ROC West-Brabant) voorgenomen standpunt om duurzaamheid een ‘gezicht’ te geven en tot een van haar kernwaarden te maken. Het woord ‘duurzaam’ horen we steeds vaker. De vraag is of er wel voldoende aandacht aan wordt besteed en er naar gehandeld wordt. Bij Curio is dat zeker het geval. Dat willen we ook uitdragen.

Al enkele jaren geven we door middel van try-outs het onderwerp duurzaamheid vorm. Het  is een breed begrip en heeft betrekking op veel gebieden, zoals
- energieverbruik
- CO2 uitstoot
- isolatie
- recycling
- biobased producties
- gebruik van ‘groene’ en recyclebare materialen.

Voor Curio betekent duurzaamheid in eerste instantie het terugdringen van CO2 uitstoot. Dat draagt namelijk direct bij aan een schoner milieu.

Medio 2011 sprak Curio de ambitie uit om binnen 10 jaar 50% van haar scholen energiezuinig te maken, dat wil dus zeggen vóór 2021. Een gedurfde uitspraak gezien het feit we zo’n 30 gebouwen in beheer hebben. We willen daarmee echter aangeven dat we  niet alleen aan duurzaamheid dénken, maar dat we het ook één van de pijlers vinden waarop we rusten.

Lesstof
Duurzaamheid is een vast onderdeel van onze taken geworden. We hebben het opgepakt en waar mogelijk zelfs verwerkt in de lesstof. Zo kunnen we het overdragen op onze leerlingen en studenten. En stimuleren we hen er alles aan te doen om een schone wereld en milieu te bevorderen.

Wubbo Ockels heeft na zijn leven als astronaut de wereld afgereisd om te proberen de mensheid er van te overtuigen dat het hard nodig is dat we zuiniger worden op onze wereld. We hebben er maar één van gaf hij aan op zijn sterfbed en hij deed daarbij een oproep aan de gehele mensheid. Hij gaf aan dat hij wenste dat wij allen een ruimtereis zouden kunnen maken, niet bedoeld om de ruimte te zien maar bedoeld om vanuit die ruimte onze eigen aarde te zien. De plastic soep in de oceanen, de vuilwaterlozingen bij de mondingen van de rivieren, de smog in en rond de grote steden, de ontbossing van de aarde, de CO2 uitstoot, het dunner worden van de ozonlaag en ga zo maar verder. Wees er zuinig op voor nu maar ook voor later gaf hij aan want alleen wij kunnen dat.

Filtering afvalwater
Binnen Curio kennen we een diversiteit aan duurzaamheidsmaatregelen. Zo kennen we het gebruik van minder papier, minder lesmateriaal, minder kopiëren, minder gebruik van schadelijke (schoonmaak)stoffen, minder afval, minder energieverbruik, betere gebouwisolatie, gebruik van helofytenfilters, toepassen van gerecyclede materialen etc.

Overzicht duurzaamheidsmaatregelen

Onderstaande duurzaamheidsmaatregelen passen wij al toe:

 • Retentievijvers    (opslag regenwater om langzamer te lozen op het oppervlaktewater)
 • Retentiedaken    (opslag regenwater om langzamer te lozen op het oppervlaktewater)
 • Wadi’s              (opslag regenwater om te inunderen in de bodem)

 • Sedumdaken    (CO2 opvang en isolatie)
 • Mosdaken    (CO2 opvang en isolatie)
 • Daken v.v. Noors Gras  (CO2 opvang en isolatie)
 • Zonnepanelen (opwekken groene stroom)
 • Windturbine  (opwekken groene stroom)
 • CO2 luchtbehandeling  (optimaliseren luchtkwaliteit)
 • Gerecycled materiaal (voorkomen van kappen tropische regenwouden)
 • Slimme meters (registreren energieverbruik)
 • Energiemonitoring (verminderen onnodig energieverbruik)
 • Daglicht afhankelijke verlichting beperkt het energieverbruik
 • Aanwezigheidsschakeling (verlichting aan-uit dmv aanwezigheidssensoren)
 • Veegschakeling (voorkomt branden van onnodige verlichting)
 • LED verlichting (bespaart energieverbruik)
 • Inkoop Groene stroom (draagt bij aan vermindering van CO2 uitstoot)
 • Warmteterugwinning in luchtbehandelingsinstallaties via 'warmtewielen' (bespaart energieverbruik dus CO2 uitstoot)

 • Warmte van bakkersovens in nieuw gebouw van de mbo-opleidingen Brood en banket aan de Frankenthalerstraat in Breda wordt afgezogen en hergebruikt voor warmte in de school
 • Helofytenfilters (decentrale zuivering van afvalwatering)
 • BKA (betonkernactivering) (bespaart energieverbruik dus CO2 uitstoot)
 • Grondwaterkoeling (ipv airco’s) (zeer natuurvriendelijke manier van koelen)
 • Toepassing lucht-warmtepompen (in het kader van “van het gas af” wordt met deze ‘pompen’ warmte en koeling d.m.v. compressie van buitenlucht opgewekt)
 • Aanleg “groene gevels” (in het kader van ‘vergroening’ en CO2 opname worden bij onze groene mbo-opleidingen van de Curio locatie aan de Frankenthalerstraat in Breda de gevels ‘groen’ aangekleed). Dit past ook in het beleid van de gemeente Breda om de bebouwde delen van de stad te vergroenen en verduurzamen
 • Electrische laadpalen (bespaart CO2 uitstoot)

 • Duurzame vloerafwerkingen bestaande uit natuurlijke producten zoals lijnzaadolie, hars, kurk, houtmeel en jute)
 •  Sloopafval scheiden voor hergebruik

Dit doen wij al....

In het kort:

 • Retentievijvers
 • Retentiedaken
 • Wadi’s
 • Sedumdaken
 • Mosdaken
 • Daken v.v. Noors gras
 • Zonnepanelen
 • Windturbine
 • CO2 luchtbehandeling
 • Gerecycled materiaal
 • Slimme meters
 • Energiemonitoring
 • Daglichtafhankelijke verlichting
 • Aanwezigheidsschakeling
 • Veegschakeling
 • LED verlichting
 • Groene stroom
 • Warmteterugwinning
 • Helofytenfilters
 • Wadi's
 • Retentievijvers
 • Grondwaterkoeling
 • Legionella spoelingen
 • Keurmerk Veilige School
 • BKA

 

Duurzaamheid in beeld....

- Zichtbaar maken van duurzame samenwerking
- Vragen uit nieuwsgierigheid: duurzaamheidsbeleid
- Vragen uit nieuwsgierigheid: hoe gaan we om met duurzame ontwikkelingsdoelen


Zichtbaar maken van duurzame samenwerking

De studenten Tara de Jong (l), en Iris van Rooij (mbo Economie en ondernemen bij Curio in Roosendaal) zijn trots op de sticker die zij hebben ontworpen voor het Facilitair Bedrijf.

Artikeldatum: 4-2-2019

Hoe maak je voor iedereen zichtbaar dat je een duurzame samenwerking hebt met een externe partner op het gebied van afvalverwerking?

Het Facilitair Bedrijf en Marketing & Communicatie zochten antwoord op deze vraag en namen contact op met René Doornbosch van mbo Economie en ondernemen bij Curio in Roosendaal. 

In de samenwerking tussen de ondersteunende diensten en het onderwijs zijn studenten benaderd, die de uitdaging aan wilden gaan om een vertaalslag te maken.

Onder leiding van René Doornbusch grepen drie studenten hun kans. Tara Jong, Iris van Rooij en Nadia Louws gingen aan de slag.

Er zijn diverse ontwerpen voor stickers voor op prullenbakken voorgelegd aan de opdrachtgever en het uiteindelijke ontwerp is vervolgens gepresenteerd. 

Het Facilitair Bedrijf is trots op het resultaat en heeft diverse prullenbakken voorzien van deze sticker.

Van Happen Containers haalt ons restafval op de meeste locaties van Curio. Een ingenieuze sorteermachine weet maar liefst 40% van het restafval te scheiden voor recycling. Hierdoor mag alles in één afvalbak. Dit bespaart transportkosten en dus CO2-reductie.

 

Vragen uit nieuwsgierigheid: Reineke in 't Groen

ik vraag me af hoe het zit met het beleid wat betreft duurzaamheid/milieu binnen Curio? Ik denk dan aan de gebouwen klimaat neutraler maken, afvalscheiding & recycling, geen plastic bekertjes maar herbruikbare drinkflessen en bekers voor docenten en studenten, minder afval, etc.

Antwoord van de dienst facilitair bedrijf:
Curio heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, het is continu een topic in huisvestingszaken. De nieuwe locatie van Curio zorg en welzijn aan de Biesdonkweg 33 is daar een goed voorbeeld van. Daar is er alles aan gedaan zo duurzaam mogelijk te bouwen. Lees ook het artikel in BN De Stem: https://www.bndestem.nl/breda/vitalis-college-in-trek-met-nieuw-en-duurzaam-pand~ae7f3d86/

Verder plaatst Curio zonnepanelen waar het mogelijk is. We proberen onszelf hiermee zo zelfvoorzienend mogelijk te maken. Ook maken we gebruik van slimme energiemeters om te monitoren hoe ons energieverbruik is, om zo nodig bij te sturen. Bij renovaties pakken we het duurzaam aan, vervangen tl-verlichting door ledverlichting en plaatsen bewegingssensoren voor ruimtes die niet constant worden gebruikt.  

Ook op het gebied van facilitaire dienstverlening denkt Curio na over duurzaamheid. Zo gaan de nieuwe multifunctionals pas aan d.m.v. bewegingssensoren, drinken we fairtrade koffie en- thee, kiezen we voor papieren bekers en we scheiden afval, zodat logistieke processen minimaal zijn.

 

Vragen uit nieuwsgierigheid: Robert Mens

Ik ben nieuwsgierig of wij de Sustainable Development Goals (SDG) ofwel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen gaan omarmen. Deze worden door talloze (vooruitstrevende) bedrijven en organisaties omarmd. Naar mijn mening past deze visie en missie heel mooi in die van ons.  (voor meer informatie over SDG: https://www.sdgnederland.nl/sdgs/)  

Antwoord van Rien Kouters, projectmanager dienst facilitair bedrijf: (Uit de duurzaamheidsvisie van het facilitair bedrijf:) Curio is al enkele jaren door middel van try-outs bezig het onderwerp duurzaamheid vorm te geven. 

Duurzaamheid  is inmiddels een vast onderdeel van de taken binnen Curio geworden. We hebben het opgepakt en toegepast om het over te kunnen dragen aan onze leerlingen en studenten zodat zij straks, als zij onze plaatsen hebben ingenomen, het over kunnen dragen aan hún leerlingen en studenten.

Op deze manier maken wij eenieder bewust en wellicht stimuleren wij hen er alles aan te doen om een  schone wereld te bevorderen. Het maakt deel uit van onze bijdrage aan een schoner milieu.                                             

Een voorbeeld? Onze nieuwe bakkersschool in Breda heeft o.a. zonnepanelen op het dak, LED verlichting, veel daglicht, veegschakeling, het dak is voorzien van hoogwaardige isolatie, terugwinning van warmte van de ovens uit de bakkerijen, groene gevels voorzien van een automatisch sproeisysteem, hemelwaterafvoer via Wadi en verwarming via een luchtwarmtepomp, gebruik van restwamte voor de opwarming van tapwater, waterbesparende kranen, etc. 

Genoemde onderdelen zijn onderdelen van SDG.