Ontdekken en leren met Curio tijd

Al in de eerste klas heb je vier lesuren per week Curio tijd. Twee uur besteed je aan een eigen leervraag. Je kiest uit 4 verschillende onderwerpen: natuur, techniek, maatschappij en cultuur. Samen met je coach (leraar) kom je tot een leervraag. Je bedenkt wat je wilt leren, onderzoeken of maken. Waar ben jij nieuwsgierig naar? Je gaat zelf ontdekken en kennis opdoen. Uiteindelijk presenteer je wat je hebt geleerd. In de andere twee uur kies je een workshop, steunles, huiswerkbegeleiding of cursus, dat wat jij op dat moment nodig hebt of leuk vindt.

Loopbaanleren

Loopbaanleren hoort ook bij je opleiding. Dit is het ontdekken van je talenten. Als je weet waar je talenten liggen, maak je betere keuzes over je studie en beroep. Je gaat op zoek naar je passie. Wat wil je later worden? Wat kan je goed? Wat wil je nog ontwikkelen? Als je eraan toe bent, kijken we al verder dan het vmbo. Samen zoeken we naar de beste keuze voor jouw vervolgopleiding.