Ondersteuning

Het zorgteam heeft wekelijks overleg. Dit team bestaat uit een schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog, de onderwijsmanagers, een uitstroom- en twee ondersteuningscoördinatoren. Sinds kort zitten ook procesbegeleiders bij dit overleg. Bij het overleg van het zorgteam is regelmatig een leerplichtambtenaar, vo-expert van Centrum voor Jeugd en Gezin en/of de jeugdarts aanwezig. Rondom het zorgteam bestaat een uitgebreid netwerk van zorgverleners. 

Extra zorg voor jongeren die buiten de doelgroep vallen

Sommige jongeren vallen buiten de doelgroep van praktijkonderwijs. Zij hebben echter wel een leerbehoefte die past bij ons aanbod. Ook voor deze jongeren biedt Curio praktijkschool Breda mogelijkheden voor arbeidstoeleiding en/of verrijking van hun cv. Dat betekent dat we ze helpen om passend werk te vinden. 

Hiervoor zijn er twee verschillende klassen: 

NA-ISK (nieuwkomers arbeidstoeleiding internationale schakelklas)
Voor leerlingen die onderwijs op isk hebben gevolgd. Zij kunnen nog twee jaar onderwijs op Curio praktijkschool Breda volgen. Hierbij draait het vooral om het begeleiden naar passend werk. 

VAT-klas (verbinding arbeid en toekomst)
Voor jongeren die vastlopen binnen hun huidige opleiding en/of nog een specifieke leervraag hebben. 

Twee jaar naschoolse begeleiding 

Als leerlingen van school gaan, biedt Curio praktijkschool Breda nog twee jaar naschoolse begeleiding aan. De uitstroomcoördinator stuurt dit aan. Door contact te onderhouden met oud leerlingen kunnen we hen ook na het schoolverlaten nog ondersteunen indien nodig. Bijvoorbeeld wanneer zij ergens tegenaan lopen op hun werk. 

Meer weten over de begeleidingsmogelijkheden bij Curio praktijkschool? Neem dan contact op met onze school om een afspraak te maken. Mail naar praktijkschoolbreda@curio.nl of bel naar 088-2097700.