Zes leerjaren

Leerjaar 1: instroom 

In het eerste leerjaar staat zelfredzaamheid centraal. We bereiden je voor op werk of een vervolgopleiding. We leren je praktische vaardigheden. Ook komen algemene vaardigheden aan bod. We bereiden de leerlingen voor op hun sectorkeuze aan het einde van dit schooljaar.

Leerlingen kunnen kiezen uit: 

Past de keuze toch niet helemaal bij je, dan kun je altijd nog wisselen van sector. 

Leerjaar 2 t/m 5: werken in de sector naar keuze

Werken aan zelfredzaamheid staat ook in leerjaar 2 en 3 centraal. Daarnaast is er aandacht voor voorbereiding op werk. In leerjaar 4 en 5 draait het om begeleiding naar werk en/of een vervolgopleiding. De nadruk ligt op het aanleren van praktische vaardigheden. Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden. 

Leerjaar 6: uitstroom

Aan het eind van leerjaar 6 stromen onze leerlingen uit. Curio praktijkschool Breda kent voor de meeste leerlingen drie uitstroommogelijkheden: 

  • Bedrijfsleven met ondersteuning
  • Het reguliere bedrijfsleven
  • Vervolgonderwijs