Levens echt leren

Stage is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsprogramma. Alle leerlingen krijgen ermee te maken. In het vierde leerjaar starten leerlingen met een interne stage. De opdrachten in deze stage voeren de leerlingen zowel op het leerwerkbedrijf als binnen school uit. We hebben een eigen restaurant, magazijn, balie, fietsenwerkplaats en groenvoorziening op school, waar de leerlingen vaardigheden aanleren, in een echte praktijkomgeving. Vanaf leerjaar 5 vindt de stage buiten school plaats. Leerlingen lopen in dat jaar twee dagen per week stage. In het zesde leerjaar zijn dat drie dagen per week. 

Voorbeelden van externe stageplaatsen zijn:

  • Winkels
  • Horecagelegenheden
  • Werkplaatsen
  • Magazijnen
  • Groenvoorzieningen

De stagebegeleiders kijken mee en helpen de leerlingen verder. De leerlingen leren specifieke vaardigheden die nodig zijn op hun toekomstige werkplek.