Onderwijs op maat

Curio praktijkschool Breda staat voor levenverrijkend onderwijs. Dat betekent dat we onze leerlingen levensecht onderwijs op maat bieden. Daarnaast begeleiden we hen op weg naar een zelfstandig bestaan van werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. We houden rekening met de nieuwste digitale ontwikkelingen en met ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven. Hierdoor is onze school klaar voor de toekomst. Onze school gaat uit van de mogelijkheden van de leerlingen. 

Maatwerk voor alle leerlingen
We begeleiden ze met individuele maatwerktrajecten tijdens hun schoolloopbaan. Zo bereiken we voor alle leerlingen de maximale doelstellingen. Curio praktijkschool Breda werkt samen met andere partijen binnen een uitgebreid onderwijs-, arbeids- en zorgnetwerk. Deze aanpak zorgt voor een contextrijke leeromgeving. 

Kleine klassen
Onze klassen bestaan uit gemiddeld zestien leerlingen bij theorievakken. Bij praktijkvakken werken we met halve klassen. Dat zorgt ervoor dat er meer aandacht en begeleiding voor de leerlingen mogelijk is. De school telt ongeveer 350 leerlingen en 60 medewerkers. 

Op onze school staat de relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten centraal. Verbindend communiceren (Non Violent Communication) is daarbij het uitgangspunt. De stem van de leerlingen wordt steeds belangrijker. Ook staan we er als team open voor om onszelf te blijven ontwikkelen. Zo wordt ons onderwijs iedere dag nog een beetje beter. 

Voor wie is het praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die ondanks extra begeleiding geen diploma in het regulier voortgezet onderwijs kunnen halen. De toelating vindt plaats via het Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omstreken, dat elke aangemelde leerling toetst op een aantal toelatingseisen.