Pioniers: Curio docenten met een onderwijsidee

Van goed idee naar duurzame vernieuwing. Curio pioniers zijn docenten met een missie. Van een ecologische moestuin tot Engelse leerstationnetjes en van taalgericht onderwijs tot praktijkgestuurd leren. Onze medewerkers krijgen de kans om zichzelf én onze leerlingen en studenten verder te ontwikkelen. Lees meer over de pioniers en hun vernieuwende initiatieven.

Groepsfoto Pioniers 2022 (1)

Onderwijsideeën

 

Aandacht voor executieve functies 

Wij willen de leerlingen een-op-een-begeleiding bieden op het gebied van hun talenten en hun executieve functies. Hiervoor hebben wij een eenjarig traject uitgezet. Gesprekken met een coach brengen in beeld welke talenten de leerling al goed beheerst en welke hij (lees ook: zij) nog verder kan ontwikkelen. De leerling stelt zelf korte- en langetermijndoelen op waar hij naar toe werkt. Hij bedenkt zelf strategieën om ze waar te maken. Hierbij is een coachende rol van de begeleider van belang. Na een aantal weken bekijken ze samen of de doelen behaald zijn en worden ze eventueel bijgesteld. In dit proces is de leerling volledig zelfstandig. Aan het einde van het schooljaar zal de leerling een eindproduct maken om te visualiseren welke talenten de leerling heeft ontwikkeld binnen het traject. De voortgang wordt bijgehouden en meegenomen naar het volgende schooljaar.

Beluister in één minuut dit pioniersidee

Talentbegeleiding is een initiatief van pioniers Victor van der Aa (docent vmbo, Curio prinsentuin van cooth) en Coranne Havermans (docent vmbo, Curio prinsentuin van cooth)

Make it stick 

De memotrainer 'Make it stick' is een app waar de student op vaste momenten een leerprikkel krijgt in de vorm van een paar vragen of een kleine opdracht (= push bericht). Dit is vaak na een langere periode. De studenten worden op dat moment opnieuw geprikkeld door de lesstof. Hierdoor is het brein in staat het geheel te kunnen reproduceren en wordt het geborgd in het langetermijngeheugen. 'Make it stick' is een “zelfdenkend” systeem dat dezelfde vragen vaker laat terugkomen over een bepaalde periode. Als die vragen bij 3 of 4 keer juist beantwoord zijn, gaat het systeem er van uit gaat dat de student het heeft opgeslagen in het langetermijngeheugen. De docent kan een vragenset klaar zetten en de individuele student monitoren. Onderling kunnen studenten overleggen of hun scores vergelijken (competitie). Samen met de klassikale lessen vormt 'Make it stick' het didactische model; Blended Learning wat past binnen het strategisch leerbeleid van Curio.

Beluister in één minuut dit pioniersidee

Make it stick is een initiatief van pionier Bert von Stockhausen (docent handhaving, toezicht en veiligheid, Curio economie en ondernemen)

Curio music 

Verbinding en samen, wie wil dat nou niet?
Studenten voor studenten, dat klinkt als muziek
Al ben je een drummer, pianist, gitarist of vocaliek
Ongeacht je niveau, iedereen zingt zijn lied

Dus wat wil je doen dan?
Speel toch eens mee
Ieder jaar een optreden of twee
Opnames voor je eigen cd
Voor alle muzikale studenten op de BDW

En we zijn nog lang niet thuis, want we hebben veel in huis:
Als veel eromheen wordt gerund door de student
Die organiseert de promotie voor het aanstormend talent
Die zorgen dat ruimtes worden omgebouwd voor de band
Dat dan de verbinding in muziek wordt erkend

Wij willen Curio music!
Wij willen Curio music!
Wij willen Curio music!

Beluister in één minuut dit pioniersidee

Curio music is een initiatief van pioniers Jakab Schiffer (docent dienstverlening, Curio zorg en welzijn) en Wouter Verhalle (docent sociaal werk, Curio zorg en welzijn)

Curio crossfit

We willen graag CURIO-fit worden in onze CURIO-fit-CAVE! We organiseren al fittesten vóór en dóór onze studenten, maar we willen hier graag een vervolg aan geven. We willen een ruimte bieden voor studenten waar zij kunnen sporten, ook voor opleidingen die geen sport- en spellessen aanbieden. Daarnaast biedt dit een stageplek voor studenten van de opleiding MSR (en mogelijk voor opleiding sport en bewegen). We kunnen de ruimte ook gebruiken voor onze keuzedelen. Hiervoor hebben we op dit moment nog geen geschikte ruimte. Met onze CURIO-fit-CAVE kunnen we studenten in projectvorm laten werken met echte klanten, zoals clinics, kinderfeestjes, klassen en collega's. Tenslotte is deze ruimte ook beschikbaar voor collega's om fit en vitaal te worden! Zo stimuleren we vitaliteit bij al onze studenten én collega's op de Oostelijke Havendijk.

Beluister in één minuut dit pioniersidee

Curio Cross Fit is een initiatief van pionier Daniëlle Deelen (docent dienstverlening, Curio zorg en welzijn)

Wereldkantine Curio 

Curio isk Bergen op Zoom nodigt jullie uit om te werken aan gezamenlijke leerwerkplekken in de regio! Ik ben op zoek naar nog 3 pioniers vanuit Curio mbo, Curio vmbo en Curio start. Samen gaan we leerwerkplekken inrichten in Bergen op Zoom, Roosendaal , Etten-Leur en Breda. Dit doen we natuurlijk samen met het Bedrijfsleven in de drie regio's. Mijn wens is om samen met gedreven collega's dit voor elkaar te krijgen Een leerwerkplek biedt mogelijkheden voor leerlingen en studenten van Curio start, Curio mbo en Curio vmbo. Samen werken en ontwikkelen. 

Het Bedrijfsleven en Curio werken nauw samen zodat verschillende disciplines en opleidingen, maar ook verschillende doelgroepen een professionele leeromgeving geboden wordt. Hoe mooi is het als we leerwerkplekken inrichten binnen Curio en gezamenlijk invullen bij een lokaal gerenommeerd bedrijf waar leerlingen en studenten van alle mbo opleidingen, start van niveau 1 t/m 4 en vmbo zich samen inzetten en zich kunnen ontwikkelen. 

Beluister in één minuut dit pioniersidee

Wereldkantine Curio is een initiatief van pioniers Jacky Masseurs (docent internationale schakelklas, Curio start) en Pierre Kennis

Alumni

Wij geven onze studenten een warm welkom als ze bij ons de opleiding starten, maar het afscheid is vaak definitief. Tijdens de diplomering zeggen we vaak: “laat nog eens wat van je horen” of “laten we contact houden”. Maar in de praktijk komt hier weinig van, terwijl wij een groot belang hebben bij een goed contact met onze oud-studenten. Om bijvoorbeeld hun input te gebruiken voor kwaliteitsverbetering van de opleiding, het actueel houden van het onderwijs en het opbouwen van een duurzame relatie met elkaar. Dus gaan wij een alumniprogramma ontwikkelen waar studenten zich graag bij aansluiten, omdat er bijeenkomsten georganiseerd worden die actueel en verassend zijn, waarbij school, praktijk en oud-student de handen ineen slaan om met en van elkaar te leren. Kortom: als oud-student kom je iets halen, maar deel je ook je ervaringen met oud-studenten en docenten in welke vorm dan ook. We zien je graag terug!

Beluister in één minuut dit pioniersidee

Alumni is een initiatief van pionier Evelyn Knipscheer (docent verpleegkunde, Curio zorg en welzijn) en Marie-Claire Vermeulen

Curio Shop Breda

Vanuit de sector economie en ondernemen wordt een bedrijf opgezet van en door studenten: CURIO Studenten Hub Opleidingen & Producten (SHOP). De SHOP biedt studenten de mogelijkheid zichzelf te ontplooien in een veilige, maar echte werk- en leeromgeving waarbij de individuele leer- en ontwikkelbehoefte centraal staat.

Producten en diensten van verschillende opleidingen van Curio worden hier aangeboden en verkocht door studenten. De SHOP heeft een boekings-, bezorg- en afhaalservice. Door het ontbreken van een winstoogmerk en de groeiende vraag naar maatschappelijk verantwoorde producten en diensten is de SHOP in staat een solide positie te creëren in de lokale markt(en).

Deze opleiding- en sectoroverstijgende samenwerking wordt geïnitieerd door de Curio economie en ondernemen op basis van functionele verbinding. De verschillende functies worden vervuld door studenten van diverse opleidingen; het interprofessioneel samenwerken laat hun zelfvertrouwen, ontwikkeling, kennis en “marktwaarde” toenemen en bevordert het zelfregulerend leren. Curio economie & ondernemen krijgt op deze manier een echt gezicht.

De producten en diensten laten zien wat de verschillende opleidingen van Curio bieden en dit, gecombineerd met het eigenaarschap van de studenten, stelt de SHOP in staat om ook te fungeren als uithangbord van Curio. Toekomstige studenten kunnen zich hier oriënteren, wat de aantrekkingskracht vergroot en zij kunnen hier hun mogelijke opleiding shoppen.

Beluister in één minuut dit pioniersidee

CURIO SHOP Breda is een initiatief van pionier Steven Daemen (docent succesklas, Curio economie en ondernemen)

Groene techniek in de les

De technieklessen wil ik graag transformeren en integreren in de 8 groene thema’s. Bij deze thema’s bedenk ik een technisch werkstuk of opdracht.

De leerlingen kiezen 4 thema’s die hen het meest aanspreekt en maken daar een werkstuk of oplossing voor. Zo zijn niet alle leerlingen met hetzelfde werkstuk bezig, zoals nu het geval is en bouwen de leerlingen zelf mee aan hun ontwikkeling.

Het mooie is dat wij een groene school zijn en dat de thema’s straks ook bij andere lessen worden toegepast. Zo worden ze extra herkenbaar voor de leerlingen.

Doel

  • Loopbaanoriëntatie met betrekking op de groene techniek;
  • Wat is er te doen bij groen met techniek;
  • Oriënteren op de toekomst, het maken van eigen keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid.

Aanpak

  • De leerling gaat nadenken tijdens de technieklessen welke mogelijkheden er zijn voor techniek in de groene sector;
  • Wat spreekt de leerling het meest aan;
  • De leerling maakt drie keuzes uit de acht richtingen. Bij elke richting zit een opdracht.

Verantwoording

Groene techniek in de les is een initiatief van pionier Stefan Broeks (docent vmbo, Curio prinsentuin Andel)

Ontpop jij je als de nieuwe Nikola Tesla?

Ons doel is om leerlingen binnen klas 2 meer te enthousiasmeren voor het vak nask (natuurkunde en scheikunde). Waarbij wij (de docenten) gedeeltelijk afstappen van traditioneel/klassiek onderwijs. Het is de bedoeling dat onze leerlingen tijdens dit project theorieën en modellen via een activerende methodiek aangereikt krijgen, die aansluit op hun belevingswereld. De leerlingen ontwikkelen een onderzoekende houding, waarbij zelfredzaamheid binnen teamverband centraal staat. Binnen het project streven wij naar het (het versterken van) de zelfstandigheid. Daarnaast is het de bedoeling dat onze leerlingen een laagdrempeligheid ervaren in het voorzien van leerbehoeftes.

Beluister in één minuut dit pioniersidee

Ontpop jij je als de nieuwe Nikola Tesla? is een initiatief van pioniers Stephan Thijssen (docent vmbo, Curio effent) en Indy van den Broek (docent vmbo, Curio effent)

Bewegend leren

Graag willen wij voor de generieke vakken bewegend leren implementeren. Op die manier sluiten de vakken meer aan bij de opleiding sport en bewegen. Uit onderzoek is gebleken dat bewegen positief effect heeft op aandacht, impulsbeheersing en taakgericht gedrag van de student en docent. We willen ons door middel van onderzoek verder gaan verdiepen in de theorie van bewegend leren en dit vervolgens terugkoppelen aan studenten en collega’s. Zo creëren we meer draagvlak. Uiteindelijk is ons doel om aan het eind van cohort ‘22/’23 een gestructureerde opbouw van twee lessen per periode per vak te hebben staan.

Beluister in één minuut dit pioniersidee

bewegend leren is een initiatief van pionier van Thuké van Doorn (docent sport en bewegen, Curio zorg en welzijn), Cynthia Geerts-Polet (docent mbo, Curio zorg en welzijn) en Janneke Vissers (docent mbo, Curio zorg en welzijn).

Pioniers team bewegend leren

Veranderkracht

Iedereen heeft dromen in zijn leven. Vaak laten we ons tegenhouden door 'beren' die we op ons pad tegen denken te komen. Met veranderkracht leer je hoe je ervoor kan zorgen dat deze beren jou kunnen toejuichen met een feestmuts op. We gunnen elke student en docent het om deze mindshift in het dagelijkse leven te hebben. Wil je meer weten over hoe jij kunt bijdragen aan deze mindshift?

Beluister in één minuut dit pioniersidee

Veranderkracht is een initiatief van pioniers Dennis Baart (docent mbo, Curio voedsel, groen en gastvrijheid) en Marleen Klijs-Blom (docent dierverzorging, Curio voedsel, groen en gastvrijheid)

Geactualiseerde keuzemodule Voorbereiding HBO – 21 century skills

Na inventarisatie van mijn derdejaarsstudenten blijkt dat veel van hen de interesse hebben om naar het hbo te gaan. Maar zij vinden dit erg spannend. Ik wil gesprekken voeren met hbo’s in de omgeving (Fontys, Avans, Associate Degree Roosendaal), om te onderzoeken waar de sterke punten en verbeterpunten liggen voor mbo'ers. Zo kan ik de aansluiting met hbo voor de studenten binnen team SAM en Curio bevorderen. Hierbij kun je denken aan kennis (mogelijk statistiek) én vaardigheden (21 century skills) verder ontwikkelen. Dit kan vervolgens afdelingsoverstijgend overgenomen worden binnen Curio. Het lijkt mij super interessant en ik wil hier graag mijn energie in steken.

Omdat ik twee bachelors heb afgerond en vrij recent de deeltijdopleiding Fontys heb afgerond, denk ik hier een mooie bijdrage aan te kunnen leveren voor Curio. Uit intakegesprekken aan de voordeur blijkt dat dit ook een interessante pijler is voor de toekomstige studenten bij Curio. Komend schooljaar zou ik dit graag bekronen met een herzien keuzedeel 'voorbereiding hbo-module', zodat de fanatieke studenten enerzijds meer uitgedaagd worden en anderzijds een goede aansluiting hebben op het hbo. Bij succes mogen andere afdelingen van Curio uiteraard aansluiten en indien je als docent wilt aansluiten mag dit uiteraard ook!

Beluister in één minuut dit pioniersidee

Geactualiseerde keuzemodule Voorbereiding HBO – 21 century skills is een initiatief van pionier Danny Bisschop (docent sales en marketing, Curio economie en ondernemen)

Buiten ervaren

Leren in de praktijk door ervaren, verhoogt leerrendement en motivatie. Dit project verbindt student en werkveld. We leiden samen op.

Onze anderstalige niveau 1 studenten hebben te weinig kennis van het werkveld om een goede keuze te maken. Omdat zij doorgaans maar kort studeren is deze keuze van groot belang voor hun verdere loopbaan. Door een betere overweging hopen we op groter succes in de BPV binnen fase 3.

Aansluitend bij de kernwaarden van Curio: een lesprogramma waarbij de student zich bewust wordt van een keuze. Je biedt ervaringen aan en creëert op deze manier nieuwsgierigheid naar andere profielen. Studenten leren waar hun drive vandaan komt en welke kwaliteiten nodig zijn voor bepaald werk. Er wordt actief geleerd in een realistische leeromgeving. Een verrijking voor studenten!

Deze vorm van onderwijs sluit aan bij de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers, waar LOB op gebaseerd is. We moedigen studenten aan om ook buiten hun comfortzone te kijken wat de wereld te bieden heeft. Alle onderwerpen komen gaandeweg aan bod: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, loopbaansturing, werkexploratie en netwerken.

Studenten krijgen begeleiding gedurende hun eerste ervaring op de arbeidsmarkt. Deze nabijheid zien we als heel belangrijk bij de start van de Entree-opleiding. Tegelijkertijd is er voor de opleiding de kans om het verhaal van onze studenten te vertellen aan de buitenwereld en de bedrijven te leren hoe zij om kunnen gaan met anderstalige studenten. Als docent ondertitel je beide werelden. Het is win-win.

Dit alles doen we door in het rooster LOB en BPV één ochtend achter elkaar te roosteren, de stage uit te stellen en samen met student én docent het werkveld te ontdekken. We hebben een lessenreeks ontwikkeld die inzoomt op de profielen en gaan de profielen buiten ontdekken. Deze bezoeken bereiden we voor en evalueren ze achteraf.

Buiten ervaren is een initiatief van pioniers Mirjam Leenards-Veelwaard (docent start, Curio entree) en Charlotte Leijs (docent start, Curio entree).

Groepsfoto Pioniers 2022 (1)

Word ook pionier

Heb jij een vernieuwend idee waar onze studenten en leerlingen voordeel van hebben? En is jouw idee geschikt voor het lesprogramma? Laat het dan horen.

Nieuws