You are here:

Onderzoek naar het effect van onze onderwijsinnovatie

Pionieren wortelt innovatie binnen onze onderwijsteams. Sinds 2016 wordt er gepionierd bij Curio.

Lieke Huijbregts, onderzoeksdocent bij Curio, heeft onderzocht wat het effect is van het pionierstraject. Welke boost geeft pionieren aan de pionier en een onderwijsteam?

Dat hoor en zie je in de video op Curio TV. Bekijk ook de infographic met feiten en cijfers. En wil je nog maar weten? Duik in het onderzoeksverslag.