Pioniers: Curio docenten met een onderwijsidee

Van goed idee naar duurzame vernieuwing. Curio pioniers zijn docenten met een missie. Van een ecologische moestuin tot Engelse leerstationnetjes en van taalgericht onderwijs tot praktijkgestuurd leren. Onze medewerkers krijgen de kans om zichzelf én onze leerlingen en studenten verder te ontwikkelen. Lees meer over de pioniers en hun vernieuwende initiatieven.

Pioniers Achtergrond

Onderwijsideeën

Curio, kleurt je toekomst!

Binnen het kleurrijke Curio zoekt de ISK leerling zijn weg. Dit kan een hele uitdaging zijn als je net in Nederland woont. Om de stap naar het mbo te verbeteren gaan wij samen met de leerling op zoek naar wie hij is, wat hij kan en wat hij wil. Om een goede overstap te bewerkstelligen is een goede begeleiding voor de leerling belangrijk bij het maken van een studiekeuze, in het aanmeldtraject en tijdens de eerste maanden op de nieuwe opleiding. In dit Pioniersproject focussen wij ons op de fase voor de overstap, waarin wij samen met onze MBO collega’s het oriëntatietraject vorm willen geven.

Curio, kleurt je toekomst is een initiatief van pioniers Nadia van Geel, Franka van Gool en Lisette Heijmans van Curio isk.

Coachend leren

Een speciaal excellentie-traject dat wordt toegevoegd wordt aan het curriculum van de BOL4 opleiding Middenkaderfunctionaris Bouwkunde. Studenten gaan in groepjes samenwerken om een concept aan te leveren voor het realiseren van een gebouw. Zij gaan in samenwerking met het bedrijfsleven op zoek naar nieuwe concepten, nieuwe materialen, nieuwe constructies. Met als thema duurzaam, biobased en circulair. De gebruikte lesvorm is het coachend leren. Wij willen met drie docenten starten in een pionierstraject, waarbij wij zelf gecoacht worden in het ontwikkelen van dit innovatief onderwijsconcept. Coachend lesgeven is voor ons nieuw. Autonomie, meesterschap en zingeving moeten de student naar zijn intrinsieke motivatie brengen. We willen onderzoeken of dit op meer plaatsen in de opleiding inzetbaar is. We gaan de les loopbaanoriëntatie gebruiken als proeftuin.

Coachend leren is een initiatief van pioniers John Sweep en Kaat van Doremalen van Curio techniek en technologie.

Leren zichtbaar maken

Wij willen naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Docenten hebben naast een persoonlijke betrokkenheid, een drive om het anders te willen doen. Ze willen de gebruikelijke gang van zaken in twijfel trekken: "Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Wat levert dat op voor onze leerlingen? Hoe worden leerlingen betrokken en hoe krijgen ze eigenaarschap van hun eigen leerproces?" Formatief evalueren is een proces waarin de leerdoelen centraal staan. Formatieve werkvormen worden geïntegreerd in de leeractiviteiten, als een natuurlijk onderdeel van het leerproces. Zo ontstaan er kansen om alle leerlingen de ruimte te geven om te groeien. Docenten en de leerling zelf krijgen de kans om een volledig beeld te krijgen. Op weg naar een feedbackcultuur met de zichtbaar lerende leerling.

Leren zichtbaar maken is een initiatief van Melánie van Aert en Esther Dietvorst van Curio prinsentuin Oudenbosch.

Implementatie Student Companies

We willen studenten leren hoe ondernemen in zijn werk gaat. Studenten starten echte bedrijven om het ondernemen onder de knie te krijgen; zogenaamde student companies. Voor deze onderwijsactiviteit willen we studenten laten werken in een inspirerende praktijkomgeving. Hierbij wordt in kaart gebracht hoe een ideaal praktijklokaal ingericht dient te worden.

Implementatie Student Companies is een initiatief van pionier Jan van der Coer van Curio economie en ondernemen.

Let’s talk about text, baby!

Leesplezier is de basis van leren lezen. Vanuit leesplezier kunnen leerlingen verder bouwen naar andere doelen. We merken dat het leesplezier van onze leerlingen achteruit gaat; er wordt minder gelezen, leerlingen weten niet meer welke boeken zij moeten kiezen en de afleiding voor andere bezigheden is groot. In klas 4 sluiten wij het domein fictie af met een mondeling over zes gelezen boeken. De meeste mondelingen zijn een stroef gesprek, de docenten stellen vragen en de leerlingen geven een kort antwoord. Leerlingen geven vaak aan dat zij geen plezier ervaren in het lezen. Hoe kunnen wij het leesplezier van leerlingen op Curio effent bevorderen en het mondeling tentamen in klas 4 op een andere manier vormgeven?

Let’s talk about text, baby! is een initiatief van Marga van Gils en Monique van den Heerik van Curio effent.

Oriëntatie Keuzejaar

Op je 15e of 16e al kiezen wat je later wilt worden, dat is wat vmbo'ers doen in hun eindexamenjaar. Wat nou als leerlingen nog niet hoeven te kiezen als ze er nog niet uit zijn? Dat ze een extra jaar mogen leren, groeien, oriënteren en ontdekken wie ze zijn en wat ze willen? Een ‘tussenjaar’ voor leerlingen die hun vmbo diploma hebben behaald. Een jaar met alle ruimte om verder te leren en te oriënteren. Een jaar waarin ze zich persoonlijk ontwikkelen en kennismaken met beroepen en opleidingen binnen het mbo onderwijs (Curio). Het Oriëntatie Keuzejaar is het jaar vóór de definitieve keuze!

Vmbo leerlingen moeten een vervolgopleiding kiezen omdat zij nog leerplichtig zijn na hun eindexamen. Voor havisten en vwo'ers is dit anders; zij kunnen een tussenjaar nemen om de keuze voor een vervolgopleiding uit te stellen, omdat ze al een startkwalificatie hebben. Daarom is de meerwaarde van het Curio Oriëntatie Keuzejaar het grootst voor de vmbo-doelgroep. Het is een breed, domein-overstijgend oriëntatiejaar op de mbo-instelling, gericht op niveau 3/4. Tijdens dit jaar is er ruimte voor het volgen van generieke vakken, keuzedelen, snuffelstages, loopbaanoriëntatie, gastlessen en persoonlijke ontwikkeling. Na het Curio Oriëntatie Keuzejaar kiest de mbo-student doordachter, met meer wijsheid, kennis en ervaring voor een specifieke beroepsopleiding, waardoor de kans op een ‘verkeerde’ keuze kleiner wordt en waardoor het aantal ‘switchers’ en/of uitvallers naar verwachting kleiner wordt. Student blij, ouders blij, Curio blij.

Het Oriëntatie Keuzejaar is een initiatief van pioniers Decie Bierings en Simone de Hond van Curio student en onderwijs, in samenwerking met Ella van der Weij van de Oriëntatie Keuzejaar Economie van de sector Curio economie en ondernemen.

Samen onderWijzer

Samen onderWijzer is een podcast voor en door docenten in het mbo onderwijs. Samen zoeken we iedere dag opnieuw naar inspiratie, inspirerend onderwijs en inspirerende mensen om ons heen. Deze podcast vat alles samen. In iedere podcast staat een docent centraal waarmee de host Jannemijn Leyten in gesprek gaat. Met als thema inspiratie. Wie vind jij inspirerend? Wanneer voel jij je geïnspireerd? Wanneer heb jij een ander geïnspireerd? Aan het einde van iedere podcast wordt het stokje door de gast doorgegeven aan een volgende inspirerende collega. We springen over de sectoren heen en verbinden ons als collega’s in mbo onderwijs.

Samen onderWijzer is een initiatief van Jannemijn Leyten van Curio zorg en welzijn.

Talent Ontwikkel Programma

Heb jij een talent ontdekt in jezelf waar je echt mee aan de slag wil naast je lessen?
Je wilt meer doen met dit talent en is dit geen onderdeel van je opleiding?
Het mag een verdieping zijn of een verbreding van je talenten.
Curio wil je graag de ruimte geven om je talenten te ontwikkelen.

We hebben twee mogelijkheden om een aanvraag in te dienen.

  1. Dien samen met andere studenten/ leerlingen/docent een aanvraag in voor jouw eigen Talent ontwikkel programma. Dit programma is dan voor meerdere leerlingen die geïnteresseerd zijn om mee te doen. Op deze manier bieden wij breed, actueel en flexibel onderwijs aan bovenop je opleiding.
  2. Heb jij een idee om je talent op je eigen manier (individueel) te ontwikkelen? Ook dat kan! Ga naar je docent of talentcoach en ga in gesprek of stuur een mail naar top@curio.nl.

Talent Ontwikkelprogramma bij Curio zorg en welzijn is een initiatief van Judith Nelemans, Kareem Gazuani en Thuké van Doorn van Curio zorg en welzijn.

Word ook pionier

Heb jij een vernieuwend idee waar onze studenten en leerlingen voordeel van hebben? En is jouw idee geschikt voor het lesprogramma? Laat het dan horen.