Station to station

Station to station brengt actie en afwisseling tijdens de Engelse les. Leerlingen kiezen iedere les uit 10 stations en bepalen zo waar ze aan willen werken. Leesvaardigheid bijvoorbeeld, of luistervaardigheid. Ook zijn er stations met kijkopdrachten en stations voor Engels spreekvaardigheid. Klinkt de jingle? Dan is het tijd om naar een ander station te gaan. Ideeën zijn welkom: zowel leerlingen als docenten kunnen een verzoek indienen voor nieuwe stations.

Station to station is geschikt voor leerlingen van alle niveaus. De voortgang, opdrachten en meer wordt bijgehouden in een werkdossier. Het project geeft docenten meer zicht op de kwaliteiten en verbeterpunten van alle leerlingen. Het laat uiteindelijk zien op welk niveau de leerlingen zitten. En op welk niveau het (eind)examen kan worden gemaakt.

Station to station is een initiatief van pioniers Erik Winkelman en Elhame Mejout van Curio scala.

Vitale ecologische samentuin

De vitale ecologische moestuin verbindt mensen en opleidingen binnen Curio in een groene en duurzame omgeving. Ontworpen door groen-studenten, beheerd door studenten en docenten van sociaal, maatschappelijk en dienstverlenend onderwijs. De duurzame moestuin draagt bij aan het kookprogramma van de opleiding. In de keukenlessen gebruiken studenten de producten uit de moestuin. Het gft-afval wordt gefermenteerd/gecomposteerd en gaat vervolgens terug de moestuin in. Als voeding voor de vitale ecologische ‘samentuin’, zoals de moestuin ook wel wordt genoemd.

Maar de moestuin is nog veel meer dan dat. Studenten kunnen er hun gerichte beroepspraktijk uitvoeren. Social work organiseert er activiteiten met diverse jonge doelgroepen. Maatschappelijke zorg ziet kansen vanuit job coaching en pedagogisch werk kan aan de slag met het project Lekker naar buiten. De opleiding dienstverlening gebruikt de tuin voor allerlei tuinactiviteiten. Aardbeien plukken met kleuters bijvoorbeeld, of schoffelen met mensen met een verstandelijke beperking.

De vitale ecologische moestuin is een initiatief van pioniers Johan Segers en Vincent Fentrop van Curio zorg en welzijn.

Taalgericht vakonderwijs

Iedereen is taaldocent. Dat is het uitgangspunt van taalgericht vakonderwijs (TVO). Het zet leerlingen in hun kracht en haalt het beste uit henzelf. Tvo vergroot de woordenschat. Het zorgt dat dagelijks algemeen taalgebruik zich uitbreidt naar cognitief academisch taalgebruik. Van thuistaal naar schooltaal dus. Leerlingen leren zinnen formuleren en resultaten zullen verbeteren. Een goede taalvaardigheid helpt leerlingen nu en in de toekomst.

Docente Marlieke Fens introduceerde taalgericht vakonderwijs op Curio de rotonde. Tijdens haar studie Nederlands maakte ze kennis met taalgericht vakonderwijs. Sindsdien is het haar missie om taalgericht vakonderwijs vorm te geven binnen Curio.

Taalgericht vakonderwijs is een initiatief van pionier Marlieke Fens van Curio de rotonde.

Best feedback forever (#bff)

Leren door evalueren. Bij best feedback forever (#bff) bekijken en beoordelen studenten elkaars werk. Peer feedback dus; een vorm van actief leren. In digitale vorm dankzij de speciale app It’s learning. Hierop staan de vorderingen, feedback van medestudenten én van de docent. Handig, want je ziet in één oogopslag wat je nog moet doen. Of wat je juist niet meer hoeft te doen.

Het project #bff biedt voordelen zoals zelfevaluatie, kritisch teksten beoordelen en inzicht in wat je kunt verwachten. Daarnaast reflecteren studenten op hun eigen werk door te kijken naar dat van anderen. Maar ze ontvangen ook meer feedback en leren zelf feedback te geven. Bovendien levert #bff tijdswinst op.

Best feedback forever is een initiatief van pioniers Ella van der Weij en Froukje van Gils van Curio economie en administratie.

Praktijkgestuurd leren binnen de zorg

De wereld verandert snel en het is belangrijk dat het onderwijs mee verandert. Daar speelt praktijkgestuurd leren op in. Studenten leren zoveel mogelijk in werksituaties bij verschillende instellingen en locaties. Daarbij draait het juist om de problemen op de werkvloer, zodat studenten daarvan leren. Een andere manier van zorg verlenen staat centraal. De methode brengt actuele vraagstukken naar het leslokaal. Studenten leren wat op dit moment belangrijk is. Dat maakt leren interessant en uitdagend.

Vanaf dag één leren studenten in de praktijk. Ze leren samenwerken met medewerkers van de zorgorganisatie en met docenten. Praktijkgestuurd leren wordt aangeboden binnen drie zorg en welzijn-opleidingen van Curio: verzorgende IG, verzorgende IG maatschappelijke zorg en verpleegkundige.

Praktijkgestuurd leren binnen de zorg is een initiatief van pioniers Linda Krommenhoek, José van Hoek, Mayke van Kempen en Liliane van Gorcum van Curio zorg en welzijn.

Verbinden maakt sterk

Het verband tussen schoolvakken is voor studenten niet altijd duidelijk. Zo ook bij de bol-opleiding verpleegkunde. Dat maakt de koppeling naar de praktijk lastig. Bovendien zijn er veel verschillen tussen studenten. Op het gebied van gedrag, intellect en vaardigheden bijvoorbeeld. Het project verbinden maakt sterk wil beter inspelen op de behoefte van iedere student. Door minder klassikaal les te geven, is er meer ruimte om op eigen tempo kwaliteiten en talenten te ontwikkelen.

Bij het project werken de studenten in modules. De vakinhoud komt aan de hand van praktijksituaties aan bod. Studenten kiezen zelf de volgorde van de vakinhoud en worden zo meer betrokken bij hun leerproces. De docent krijgt een andere rol. Het draait niet meer alleen om kennis overdragen, maar om ondersteunen, begeleiden, instructies en feedback geven. De student bepaalt zelf het werktempo, werkt zelfstandig en in groepen en wordt uitgedaagd op eigen niveau. En studenten die meer aankunnen, krijgen extra uitdaging. Zo worden ze opgeleid voor de beroepen van nu en de toekomst.

Verbinden maakt sterk is een initiatief van pioniers Vanessa van der Kleij
Diana van Hooft van Curio zorg en welzijn.

De kaartenbak

Bij de kaartenbak werken leerlingen aan doelen die de leraar vaststelt. Zonder cijfers. Bovendien bepalen leerlingen de volgorde zelf. Ze weten wat er van ze wordt verwacht, maar hoeven niet alles tegelijk te doen. Dankzij drie niveaus in eigenaarschap kiest de leerling wat bij hem of haar past. Een leerling kan kiezen voor de veilige optie, maar wordt dan alsnog uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen.

De kaartenbak zorgt voor meer verbinding met het werk. Het is een methode die zorgt voor meer autonomie en afwisseling in het kunstonderwijs. Leerlingen worden meer eigenaar van het (leer)proces. Ze weten dat ze bepaalde doelen moeten behalen en staan daardoor meer open voor prikkels van buitenaf. Bewust of onbewust. Het daagt de leerling uit en vergroot de verantwoordelijkheid.

De kaartenbak is een initiatief van pionier Richard Koekkoek van Curio effent.

Leren van en met elkaar op diverse niveaus

Een nauwere verbinding tussen doelgroep en studenten zorg en welzijn. Esther Kraaijeveld verkent de mogelijkheden om haar vakgebied in het mbo te verbeteren. De docente werkt bij Amaranth; een instelling voor mensen met een beperking. Dat is de doelgroep waar de studenten bij Curio voor opgeleid worden. Haar doel is om studenten nog meer ervaringsgericht te laten leren. Vaak is onderwijs gebaseerd op ‘just in case’: je leert feitelijk dingen die kunnen gebeuren, straks of ooit. De basis van dit project is vooral: ‘just in time’: leren als het op je weg komt. Leren van je ervaringen. Als studenten eerder in contact komen met hun doelgroep is dat alleen maar extra leerzaam.

Met het project willen Esther en haar mede-pioniers de doelgroep in huis halen. Workshops op school organiseren waar studenten en mensen met een beperking elkaar ontmoeten. Soms lijkt het makkelijker dan het is. Je hebt te maken met verschillende partijen en bent afhankelijk van hun medewerking. Bovendien zijn er praktische zaken, zoals de afstand tussen de instelling en Curio. Die mag niet te groot zijn. Het neerzetten van het project is een ontdekkingsreis voor de komende maanden.

Leren van en met elkaar op diverse niveaus is een initiatief van pioniers Esther Kraaijeveld, Cherelle Lievaart, Judith Nelemans en Geraldine Bel van Curio zorg en welzijn.

Zwemmen in het Nederlands

De inburgeringswet gaat veranderen. Inburgeraars moeten vanaf 2021 kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat bracht Nt2-docenten Dee Duffhues en Sukran Arslan op een idee. Ze willen deelnemers beter laten integreren en meer ervaring laten opdoen. Het idee is om de lessen Nederlands te intensiveren én te combineren met een stage. Zo wordt het Nederlands niet alleen op school geoefend, maar juist in alledaagse situaties. De taalbeheersing groeit. Net als de kennis van vaktaal. Deelnemers doen werkervaring op, bouwen aan een netwerk en kunnen zich bewijzen.

Het project draagt bovendien bij aan de toekomst van de deelnemers. Na de inburgering vallen zij vaak in een gat. Zelfstandig aan werk komen is moeilijk. Ze hebben vaak niet de juiste vaardigheden en een goed netwerk ontbreekt. Een frustratie voor zowel de deelnemer als voor de gemeente. Dankzij de stage kunnen deelnemers laten zien wat ze kunnen. Ze kunnen zich bewijzen bij de werkgever. Dat leidt tot een grotere kans op een werkplek.

Zwemmen in het Nederlands is een initiatief van pioniers Dee Duffhues en Sukran Arslan van Curio basiseducatie/nt2.

Let's shine

Door middel van projectonderwijs wil pionier Fleur Kijne de theorie en de praktijk samenbrengen. Elk project heeft een eigen thema, afgestemd met de praktijk. Het levert altijd iets op voor studenten. Maar vaak ook voor de cliënten. Studenten kunnen trots zijn op het product van hun project. En laten zien waar ze goed in zijn.

In het project werken de studenten samen, maar ook alleen. Zo kunnen ze zelf deels het studietempo bepalen. De studenten kijken kritisch naar zichzelf. Ze beoordelen niet alleen het product, maar ook het proces. De rol van de docent is meer coachend. Hij of zij daagt de student uit tot zelfreflectie en gaat het gesprek met ze aan. De theorie die studenten krijgen, komt terug in de projecten. Dat maakt leren leuker.

Let’s shine is een initiatief van pionier Fleur Kijne van Curio zorg en welzijn.

Curiotijd

Steeds meer wordt van de scholen verwacht om maatwerk te leveren voor iedere leerling. Maar in de praktijk is het moeilijk om leerlingen in het normale klassensysteem te bedienen op maat. Daarom heeft Curio prinsentuin andel sinds kort het vak Curiotijd. Vier lesuren per week zitten leerlingen met drie klassen bij elkaar. Ze bedenken zelf onderwerpen en leervragen daarbij. Hoe ze de informatie presenteren, bepalen de leerlingen zelf. Voor Curiotijd zijn drie docenten, twee grote lokalen en een aula beschikbaar.

Veel leerlingen hebben de ruimte nodig om te kunnen ontwikkelen. Alleen de docent volgen en kopiëren is vaak niet de beste manier om te leren. De leerling moet eigenaar worden van het proces. Dit vraagt een andere mentaliteit van zowel de leerlingen als de docenten. Daarom worden ook de docenten gecoacht op de werkvloer. Zo kunnen zij de leerlingen op de juiste manier ondersteunen. Leerlingen werken niet alleen de eigen onderwerpen uit. Ze organiseren ook workshops en bouwen extra meubilair voor de ruimtes.

Curiotijd is een initiatief van pionier Marjolein Hermeler van Curio prinsentuin andel

Word ook pionier

Heb jij een vernieuwend idee waar onze studenten en leerlingen voordeel van hebben? En is jouw idee geschikt voor het lesprogramma? Laat het dan horen.