Samen sterk voor verandering, vernieuwing en verbetering
Stel je hebt een vraagstuk over het onderwijs of de maatschappij? Dan kun je daar in een leerlab van Curio mee aan de slag. Samen met andere docenten, experts, studenten en leerlingen.

Leerlabs Achtergrond

Wat is een leerlab?

In een leerlab ga je samen een onderzoek doen. Je onderzoekt een vraagstuk uit het onderwijs of de maatschappij. Een leerlab bestaat uit interne en externe docenten, experts, onderzoekers en leerlingen/studenten. Gemiddeld kom je eens in de zes tot acht weken een dag(deel) bijeen. Twee jaar lang. Je wisselt kennis uit, inspireert elkaar en zet samen experimenten op. Met als doel dat iedere deelnemer op zijn of haar eigen werkplek een vernieuwing, verbetering of verandering realiseert. Maak kennis met de zes leerlabs van Curio.

Kritisch denken

Onze wereld ontwikkelt in rap tempo. De dagelijkse gang van zaken verandert voor iedere student, docent, ouder, vakman en vakvrouw. De arbeidsmarkt van nu ziet er over een aantal jaar heel anders uit. Begrippen zoals fake news, robotisering en social media krijgen steeds meer invloed op studenten. Om hiermee om te kunnen gaan, is het belangrijk een vak te leren. Maar ook om creatief te zijn en goed te kunnen communiceren. Te kunnen samenwerken en kritisch te zijn op wat er in de wereld gebeurt.

Dit leerlab houdt zich bezig met kritisch denken. Hoe leren we studenten, docenten en organisaties kritisch te zijn op informatie? Hoe vergroten we een onderzoekende, nieuwsgierige en leergierige houding? In verschillende bijeenkomsten leren we van en met elkaar over dit thema.

Leerlab kritisch denken wordt geleid door Neeltje Sep van Curio.

Formatief handelen

Het begrip formatief handelen, ook wel formatief toetsen genoemd, wordt vaak verkeerd begrepen. Het gaat over veel meer dan alleen toetsing. Formatief handelen gaat over het evalueren van het leren. Waar sta je en hoe kom je verder. Het geeft een breder beeld van leerling of student en vindt op ieder moment in vele vormen plaats. In de les of thuis.

In het huidige onderwijs kijken we met summatieve toetsing (met cijfers) naar de vorderingen van leerlingen en studenten. Het leerlab formatief handelen onderzoekt en experimenteert hoe we op een andere manier naar de voortgang kunnen kijken. Én hoe we daarop kunnen anticiperen. We willen het onderwijs zo inrichten dat leerlingen en studenten hun leerdoelen kunnen behalen. Het denkproces van de leerling stuurt daarmee ook het handelen van de docent. We onderzoeken deze wisselwerking. En in het eigen onderwijs proberen we uit wat werkt. Daarnaast ontwikkelt het leerlab een toolbox voor teams en docenten om met formatief handelen aan de slag te kunnen.

Leerlab formatief handelen wordt geleid door Petra van de Ven van Curio prinsentuin andel.

Sociale veiligheid

Kun jij zijn wie je bent? Kun je zeggen wat je vindt? Ongeacht je afkomst, seksuele geaardheid of godsdienst? Sociale veiligheid is een breed onderwerp. Met thema’s als pesten, discriminatie, radicalisering en ondermijning. Het gaat over normen en waarden. Over gewaardeerd worden. Zowel voor medewerkers als voor studenten en leerlingen.

Hoe creëer je een omgangscultuur waarin iedereen zich prettig en veilig voelt? En wat is er voor iedere locatie specifiek nodig? Daar zoekt het leerlab sociale veiligheid een antwoord op.

Leerlab sociale veiligheid wordt geleid door Bregje van Goethem van Curio de rotonde.

Toekomstproef onderwijs

Een les met virtual reality brillen was een paar jaar geleden ondenkbaar. Nu kijkt niemand er meer van op. Technologische ontwikkelingen veroveren razendsnel de wereld. Ook in en om het klaslokaal spelen deze ontwikkelingen een belangrijke rol. Programmeren, augmented reality en apps bijvoorbeeld. Maar ook games en het bouwen van een Maker Space.

In het toekomstlab onderzoeken we hoe ons toekomstige onderwijs eruit ziet. En wat (leer)bedrijven daarin kunnen betekenen. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? Wat is toepasbaar in het onderwijs? En hoe implementeren we dit, zodat het net zo normaal wordt als een PowerPoint-presentatie maken? We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Veel scholen zijn al bezig met vernieuwend onderwijs. Aan ons de taak vernieuwing te vinden, te ervaren en daar een conclusie uit te trekken.

Het toekomstlab wordt geleid door Judith Tak en Fleur Mathee van Curio steenspil.

Studentlab

Het is een uitdaging om studenten voor een langere tijd te verbinden aan bijvoorbeeld extra curriculaireactiviteiten bij Curio. Activiteiten die studenten naast hun studie doen dus. Het nieuwe studentlab onderzoekt hoe we studenten en leerlingen aan zet krijgen. En hoe zij hun eigen onderwijs kunnen maken.

Het studentlab wordt geleid door Ella van der Weij van Curio economie en ondernemen en Esther Kraaijveld van Curio zorg en welzijn.

Blended herontwerp

Blended leren staat hoog op de agenda. Niet alleen bij Curio, in heel Nederland wordt aandacht besteed aan het vinden van de optimale combinatie tussen online en fysiek leren. Er is daarnaast behoefte aan flexibiliteit en meer gepersonaliseerd leren. Anders dan de overige leerlabs van Curio, komen de deelnemers van het leerlab Blended herontwerp wekelijks samen om te werken aan het vraagstuk: “Wat hebben docenten van Curio nodig om succesvol onderwijs te ontwerpen voor blended leren?” De uitkomsten van het vraagstuk leiden tot het creëren van een (her-)ontwerpmodel voor blended leren.

Het leerlab Blended herontwerp heeft als doel een bijdrage te leveren aan toekomstbestendig onderwijs, in de lijn van de Curio onderwijsvisie. Blended leren is daarbij het organiserende concept, dat alle kansen voor leren bij elkaar brengt in een goed doordacht onderwijsontwerp. Als beroepsopleider van de toekomst verzorgen we activerend onderwijs waarbij de leerbehoefte van de student of leerling in een realistische leeromgeving centraal staat.


Het blended hetontwerplab wordt geleid door Mijke van As van Curio.

Kom bij het lab

Zit jij boordevol ideeën? Loop jij graag voorop? En wil je het verschil maken in het onderwijs? Meld je dan aan voor een van de leerlabs van Curio. Zowel interne als externe deelnemers zijn welkom. Wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een email.