Samen sterk voor verandering, vernieuwing en verbetering
Stel je hebt een vraagstuk over het onderwijs of de maatschappij? Dan kun je daar in een leerlab van Curio mee aan de slag. Samen met andere docenten, experts, studenten en leerlingen.

Gettyimages 874157664

Wat is een leerlab?

In een leerlab ga je samen een onderzoek doen. Je onderzoekt een vraagstuk uit het onderwijs of de maatschappij. Een leerlab bestaat uit interne en externe docenten, experts, onderzoekers en leerlingen/studenten. Gemiddeld kom je eens in de zes tot acht weken een dag(deel) bijeen. Twee jaar lang. Je wisselt kennis uit, inspireert elkaar en zet samen experimenten op. Met als doel dat iedere deelnemer op zijn of haar eigen werkplek een vernieuwing, verbetering of verandering realiseert. Maak kennis met de zes leerlabs van Curio.

Kritisch denken

Onze wereld ontwikkelt in rap tempo. De dagelijkse gang van zaken verandert voor iedere student, docent, ouder, vakman en vakvrouw. De arbeidsmarkt van nu ziet er over een aantal jaar heel anders uit. Begrippen zoals fake news, robotisering en social media krijgen steeds meer invloed op studenten. Om hiermee om te kunnen gaan, is het belangrijk een vak te leren. Maar ook om creatief te zijn en goed te kunnen communiceren. Te kunnen samenwerken en kritisch te zijn op wat er in de wereld gebeurt.

Dit leerlab houdt zich bezig met kritisch denken. Hoe leren we studenten, docenten en organisaties kritisch te zijn op informatie? Hoe vergroten we een onderzoekende, nieuwsgierige en leergierige houding? In verschillende bijeenkomsten leren we van en met elkaar over dit thema.

Leerlab kritisch denken wordt geleid door Neeltje Sep van Curio.

Formatief handelen

Formatief handelen gaat over het evalueren van het leren. Waar sta je en hoe kom je verder? Het geeft een breder beeld van een leerling of student en vindt in vele vormen plaats.

In het huidige onderwijs kijken we met summatieve toetsing (met cijfers) naar de vorderingen van leerlingen en studenten. Het leerlab formatief handelen onderzoekt en experimenteert hoe we op een andere manier naar de voortgang kunnen kijken. We willen het onderwijs zo inrichten dat leerlingen en studenten hun leerdoelen kunnen behalen.
Bekijk de toolbox voor teams en docenten om met formatief handelen aan de slag te gaan.

Sociale veiligheid

Kun jij zijn wie je bent? Kun je zeggen wat je vindt? Ongeacht je afkomst, seksuele geaardheid of godsdienst? Sociale veiligheid is een breed onderwerp. Met thema’s als pesten, discriminatie, radicalisering en ondermijning. Het gaat over normen en waarden. Over gewaardeerd worden. Zowel voor medewerkers als voor studenten en leerlingen.

Hoe creëer je een omgangscultuur waarin iedereen zich prettig en veilig voelt? En wat is er voor iedere locatie specifiek nodig? Daar zoekt het leerlab sociale veiligheid een antwoord op.

Leerlab sociale veiligheid wordt geleid door Bregje van Goethem van Curio de rotonde.

Toekomstproef onderwijs

Hoe kunnen we vanuit het onderwijs anticiperen op de toekomstige samenleving? Deze onderzoeksvraag formuleerden wij bij het toekomstlab tijdens onze eerste bijeenkomsten. We denken na over hoe het onderwijs van de toekomst eruit ziet. Daarmee brengen we in kaart wat er nodig is om het onderwijs toekomstproof te maken.

Het toekomstlab is gestart in 2020 en bestaat uit docenten, projectleiders, coördinatoren en professionals. Iedereen werkt met of in het onderwijs. We hechten waarde aan de vraag wat nou de definitie is van goed onderwijs. Hierbij stellen we de leerling centraal. De rol van de docent verandert naar een meer coachende rol. Wat betekent dit voor de leerstof of leermethodes? We sluiten in 2022 het toekomstlab af met een evenement, waar onze bevindingen te ervaren zijn.

Studentlab

Het is een uitdaging om studenten voor een langere tijd te verbinden aan bijvoorbeeld extra curriculaireactiviteiten bij Curio. Activiteiten die studenten naast hun studie doen dus. Het nieuwe studentlab onderzoekt hoe we studenten en leerlingen aan zet krijgen. En hoe zij hun eigen onderwijs kunnen maken.

Het studentlab wordt geleid door Ella van der Weij van Curio economie en ondernemen en Esther Kraaijveld van Curio zorg en welzijn.

Blended herontwerp

Blended leren staat hoog op de agenda. Niet alleen bij Curio, in heel Nederland wordt aandacht besteed aan het vinden van de optimale combinatie tussen online en fysiek leren. Er is daarnaast behoefte aan flexibiliteit en meer gepersonaliseerd leren. Anders dan de overige leerlabs van Curio, komen de deelnemers van het leerlab Blended herontwerp wekelijks samen om te werken aan het vraagstuk: “Wat hebben docenten van Curio nodig om succesvol onderwijs te ontwerpen voor blended leren?” De uitkomsten van het vraagstuk leiden tot het creëren van een (her-)ontwerpmodel voor blended leren.

Het leerlab Blended herontwerp heeft als doel een bijdrage te leveren aan toekomstbestendig onderwijs, in de lijn van de Curio onderwijsvisie. Blended leren is daarbij het organiserende concept, dat alle kansen voor leren bij elkaar brengt in een goed doordacht onderwijsontwerp. Als beroepsopleider van de toekomst verzorgen we activerend onderwijs waarbij de leerbehoefte van de student of leerling in een realistische leeromgeving centraal staat.


Het blended hetontwerplab wordt geleid door Mijke van As van Curio.

Taalkansengelijkheid

Het leerlab taalkansengelijkheid doet onderzoek naar de verschillende taalkansen voor iedere leerling in zowel het vmbo als het mbo. We proberen een manier te vinden hoe we voor iedereen dezelfde taalkansen kunnen creëren. Tijdens het eerste jaar doen wij kennis op over de behoefte van verschillende leerlingen. Denk aan TOS (taalontwikkelingsstoornis), TVO (taalgericht vakonderwijs), Dyslexie en NT2. Na dit jaar willen we een plan ontwikkelen dat we op iedere klas, bij ieder vak kunnen leggen. Dit zodat alle docenten binnen Curio hier gebruik van kunnen maken.

Leerling- studentwelzijn

Zit jij lekker in je vel? Voel je je thuis op school? Zit je op de juiste plek? Het blijkt dat leerlingen en studenten de afgelopen jaren steeds ongelukkiger zijn geworden. Toenemende prestatiedruk, sociale verwachtingen en de corona-crisis hebben allemaal een negatieve invloed op de mentale gezondheid van jongeren.

Welzijn is een enorm groot begrip met thema’s als sociale relaties, studiesucces, en (mentale) gezondheid. In dit leerlab onderzoeken we welke factoren van invloed zijn op het welzijn van onze leerlingen en studenten, hoe we deze kunnen beïnvloeden en welke acties we kunnen ondernemen in ons onderwijs en begeleiding.

Leerlabs Achtergrond

Kom bij het lab

Zit jij boordevol ideeën? Loop jij graag voorop? En wil je het verschil maken in het onderwijs? Meld je dan aan voor een van de leerlabs van Curio. Zowel interne als externe deelnemers zijn welkom. Wil je meer informatie ontvangen? Stuur dan een email of meld je gelijk aan: Aanmelden Curio leerlabs | Curio.