Leerling- en studentwelzijn

Zit jij lekker in je vel? Voel je je thuis op school? Zit je op de juiste plek? Het blijkt dat leerlingen en studenten de afgelopen jaren steeds ongelukkiger zijn geworden. Toenemende prestatiedruk, sociale verwachtingen en de corona-crisis hebben allemaal een negatieve invloed op de mentale gezondheid van jongeren. Welzijn is een enorm groot begrip met thema’s als sociale relaties, studiesucces, en (mentale) gezondheid. In dit leerlab onderzoeken we welke factoren van invloed zijn op het welzijn van onze leerlingen en studenten, hoe we deze kunnen beïnvloeden en welke acties we kunnen ondernemen in ons onderwijs en begeleiding.

Onze projecten

Onderstaande projecten vloeien voort uit het leerlab leerling- en studentwelzijn

Deelnemers leerling- studentwelzijn

Decie Bierings
Curio student en onderwijs
Leerlableider, studiekeuze - en loopbaanadviseur
Sjoerd Diepstraten
Curio zorg en welzijn
Leerlableider, docent sport en spel
Lucy Reijnen
Kieresoe
Docent, externe deskundige en trainer
Marlon, Goos
Curio start
Schoolpsycholoog bij ISK (internationale schakelklas)
Sandra Klijs
Curio VGG
Docent hospitality en management, slb en trajectbegeleider
Anneloes Martens
Curio de rotonde
Docent, trainer en coördinator de gezonde school
Esther Welten
Curio zorg en welzijn
Docent en procesbgeleider opleiding onderwijs assistent
Danae Bodewes
Fontys Hogescholen
Onderzoeker nieuwsgierigheid
Roos Broere
Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen
Senior onderzoeker
André Petter
AMN
Onderwijsadviseur AMN
Nicolle Lauws
Curio medewerker & organisatie
Vakspecialist inzetbaarheid