You are here:

Leren lesgeven op afstand

Terwijl de samenleving door corona soms stil lijkt te staan, staan de Curio docenten, studenten en leerlingen dat zeker niet. Razendsnel zijn ze overgeschakeld op digitaal onderwijs. Daar zijn we ontzettend trots op. Hoe pakken onze docenten dit aan? Welke uitdagingen levert het op? Met welke technieken werken ze? Zes leraren vertellen hierover.

Froukje van Gils-van den Wittenboer (35), docent marketing, communicatie en evenementen:

“Ik ben trots op hoe snel ons team in de lucht was met afstandsleren. Het communiceren en lesgeven via Microsoft Teams werkt fijn. We doen ’s morgens een dagstart met de collega’s. Het geeft energie om te merken wat een passie iedereen heeft om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden. We komen tot creatieve oplossingen om alles voor elkaar te krijgen. Zo hebben we laatst met vier docenten (twee van mce en twee van BUas) een gezamenlijke onlineles gegeven aan zestig studenten om ze te informeren over de keuzedelen. Dat was spannend, maar het ging goed.”

Bart Roos (26), docent en onderwijscoördinator opleiding software developer, Curio techniek:

“De uitdaging in het lesgeven op afstand zit in het creëren van een activerende les die zorgt voor interactie. Dat doe ik bijvoorbeeld met Kahoots (www.kahoot.com) en ik neem nu zelf kennisclips op. Een kennisclip is minder statisch dan een PowerPoint, je kunt er veel meer mee. Het kost veel tijd om de clips op te nemen en te editen, maar ik zie het als een investering, omdat ze nog jaren mee kunnen. De studenten gaan goed met de situatie om. Ze werken nog steeds hard. Maar ideaal is deze situatie voor niemand.” 

Lees hier het volledige interview met Bart Roos.

Paula van Meel (61), docent verpleegkunde (bbl), Curio zorg en welzijn locatie Biesdonkweg:

“Mijn studenten hebben het nu niet makkelijk. Ze zijn druk aan het werk in de zorg, moeten invallen voor zieke collega’s en sommigen werken in corona-teams. Ze zijn daarom moeilijk als groep bereikbaar. Ik geef les in modules en spreek hoorcolleges in per onderwerp of ziektebeeld. De studenten leren veel zelfstandig. Ze maken opdrachten, bekijken filmpjes en leren theorie. Ze hebben in kleine groepen wel online contact. Dan delen ze hun praktijkervaringen en ze kunnen elkaar vragen stellen. Ik heb veel bewondering voor hoe ze hun werk en studie nu combineren.”

Bas Barten (42), docent bij Curio horeca, food en hospitality:

“De actieve werkvormen die ik in het lokaal gebruikte, zijn bij het digitaal lesgeven niet mogelijk. Om de leerlingen toch te betrekken bij de les, zorg ik dat er ook nu verschillende werkvormen zijn. Voor elke les ontwikkel ik een reader, daarnaast behandel ik de theorie met een PowerPoint en ik zorg dat er een film beschikbaar is die aansluit op de theorie. Op die manier is er voor alle studenten een werkvorm die bij ze past. We beginnen gezamenlijk en daarna is er 15 minuten tijd voor zelfstudie. Dan kunnen studenten de reader lezen en de film bekijken. Die tijd gebruik ik ook om één-op-één-gesprekken met studenten te voeren.”

Lees hier het volledige interview met Bas Barten.

Karin Kort (52), docent Nederlands, teamvoorzitter JUFI, SLB-er en Bert Jan Schotel (62), docent digitale vaardigheden, burgerschap, bestuursrecht, beroep, keuzedelen, beiden bij Curio opleidingen juridisch en financiële dienstverlening:

“Onze belangrijkste uitdaging was het project digitale examinering voor de derdejaars studenten. Het was een hell of a job. In samenwerking met IT het examenbureau en Stichting Praktijk Leren kreeg ons bevlogen team het voor elkaar. De toetsen werden gedigitaliseerd en de studenten kregen per groepje van vier een surveillant die ze met de webcam via Teams in de gaten hield. Zitten er geen spiekbriefjes in hun wetboek, hangen er geen spiekposters aan de muur, is er niemand in de buurt die antwoorden door fluistert? De surveillant controleert dit, maakt een video en controleert de ID-bewijzen. De eerste examens zijn 7 april afgenomen en ook de mondelingen vinden online plaats. We zijn super trots!”

Lees hier het volledige interview met Karin Kort en Bert-Jan Schotel.

De komende weken lees je de uitgebreide verhalen van deze docenten op onze website.

Thuiswerken

Lees ook