Sociaal werker Breda

Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Niveau 4
Crebo 25615

In het kort

De opleiding sociaal werker is erop gericht om van jou een professional te maken, die met verschillende doelgroepen aan de slag kan. Door te onderzoeken wie jij nu bent, kun jij je vervolgens specialiseren in verschillende doelgroepen, zoals: ouderen, jongeren, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, dak- en thuislozen, etc. Jij signaleert of bent op zoek naar innovatieve oplossingen waardoor jij mensen een stap verder kan brengen in de maatschappij. Kijk ook eens op de site www.ikbensociaal.nl of op instagram: ikbensociaal.

Deze opleiding zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk. 

Downloads

Alle details


Is de opleiding sociaal werker iets voor jou?

De opleiding sociaal werker maakt van jou een professional. Door te onderzoeken wie jij nu bent, kun jij je vervolgens specialiseren in verschillende doelgroepen, zoals: ouderen, jongeren, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, dak- en thuislozen, etc. Aan de hand van activiteiten en coaching zorg je ervoor dat je een doelgroep verder brengt in de maatschappij. Aan het eind van het tweede leerjaar kun jij de keuze maken voor sociaal cultureel werker (SCW). Dan ben je bezig met onderwerpen als: straatcultuur, wijkonderzoek, activiteitenbegeleiding etc. Als jij voor sociaal maatschappelijk dienstverlener (SMD) kiest, specialiseer jij je in bemiddeling, voorlichting geven en het informeren en adviseren van verschillende doelgroepen.

Tijdens de opleiding

Stage is een belangrijk onderdeel binnen de studie. Je hebt de vrijheid om samen met je studieloopbaanbegeleider zelf een keuze te maken waar je graag stage loopt. In leerjaar 1 start je na een periode met twee praktijkdagen ter oriëntatie op het beroep. In leerjaar 2 en 3 komt daar iedere keer 1 dag extra bij. Gedurende de hele opleiding werk je aan verschillende praktijkopdrachten die je in overleg met je mentor, praktijkbegeleider en medestudenten uitvoert.

Als je de opleiding hebt voltooid, ontvang je een mbo-diploma sociaal werker niveau 4 met als uitstroom sociaal cultureel werk of sociaal maatschappelijk werk.

 • Volg ons op instagram: ikbensociaal
 • Voor de opleiding sociaal werker is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor studenten verplicht.
 • Heb je nog vragen over dit beroep, ben je nog niet zeker of dit bij je past of wil je van anderen horen wat zij van dit beroep vinden? Kijk dan op www.youchooz.nl
 • En kijk ook eens op:
  www.vandijk.nl
  www.consortiumbo.nl
  www.ikbensociaal.nl

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken
Je bent actief binnen de sector Sociaal Werk. Je werkt op één van de volgende terreinen:

 • Recreatie, opvang, sport en spel
 • Kunst, cultuur en amusement
 • Educatie en burgerschapsvorming
 • Maatschappelijke werk
 • Buurtwerk
 • Jongerenwerk
 • Ouderenwerk
 • Arbeidsbemiddeling
 • Vluchtelingenwerk
 • Andere mogelijkheden.

Vanuit een organisatie, gemeente of als zelfstandig ondernemer organiseer jij projecten en activiteiten voor de doelgroep, individueel of juist voor de gehele groep. Je werkt als sociaal werker vaak op lokaal niveau. Denk hierbij aan de wijk, de buurt, het dorp of de stad waar jij de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van je doelgroep probeert te vergroten. Jij signaleert of bent op zoek naar innovatieve oplossingen waardoor jij de doelgroep een stap verder kan brengen in de maatschappij. Jouw werkzaamheden spelen zich vaak af voor verschillende zorginstellingen of andere organisaties. Daarbinnen kun je de volgende werkzaamheden hebben: verslaafdenzorg, activiteitenontwikkeling en -uitvoering, coachgesprekken en het verzorgen van voorlichtingen. Hierbinnen heb je zelf de keus om je ergens in te specialiseren. Belangrijk is wel dat je op verschillende fronten ervaring op kan doen, zodat jij het leefklimaat van de doelgroep kan vergroten.

Keuzes die je kunt maken om je te richten op een bepaald werkveld zijn:
Sociaal maatschappelijke dienstverlening (SMD): Je ondersteunt een bepaalde doelgroep door voorlichting te geven of adviezen uit te brengen. Dit kan zijn in de arbeidsbemiddeling voor een gemeente of instelling, voor verslavingszorg, vluchtelingenwerk of gehandicaptenzorg.
Sociaal cultureel werk (SCW): Je helpt de buurt te verbeteren aan de hand van activiteiten voor ouderen, jongeren, asielzoekers, kinderen en mensen met een beperking.

Doorstuderen? Dat doe je zo
Na de opleiding Sociaal Werker kun jij het werkveld in of je kunt doorstromen naar een hbo-opleiding, zoals: Culturele Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Toegepaste psychologie, of een docentenopleiding zoals de PABO en omgangskunde sluiten aan op onze opleiding. Verder is het mogelijk, na een aantal jaar werkervaring, om door te groeien in de functie van stafmedewerker of leidinggevende in jouw werkveld.

Leerwegen

BOL
Bij een BOL-opleiding ga je 5 dagen in de week naar school. Soms moet je stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Hoe vaak dat moet en hoe lang de stages duren verschillen per opleiding.

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Zo word je toegelaten

Voor deze opleiding geldt dat er voor de september instroom 100 plaatsen beschikbaar zijn. Voor de februari instroom zijn alle 25 beschikbare plaatsen ook ingevuld. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Volg deze extra vakken

Bij de opleiding sociaal werker kun je onder andere deze keuzedelen volgen:

 • Expressief talent
 • Ondernemerschap in het MBO
 • Voorbereiding HBO

Leslocaties

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Sociaal werker zijn er 80 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Breda

Leerwegen
 • BOL

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2022-2023 (BOL) € 1.239

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Opleiding  
Sociaal werker, Breda, BOL  

Deze opleiding zit vol. Aanmelden is niet meer mogelijk. 

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.

Loop een dagje mee op het mbo

Wil je weten hoe het is om te studeren op het mbo? Meld je dan aan voor een meeloopdag op het mbo van jouw keuze. Die dag beleef je het mbo en het studentenleven in het echt. Je volgt lessen en ontmoet studenten. Hoe gaaf is dat? Na zo'n dag weet je precies of studeren op het mbo wat voor jou is.

 

Let op: niet elke opleiding organiseert meeloopdagen. Het kan ook zijn dat de meeloopdag van jouw keuze al voorbij is of later in het jaar wordt georganiseerd.