Onderwijsassistent Roosendaal, Breda

Leerweg BOL, BBL
Duur 3 jaar
Niveau 4
Crebo 25698

In het kort

Word jij de onderwijsassistent waar leerlingen dol op zijn? Als assistent van de leerkracht heb je een belangrijke rol in de klas. Elke leerling is anders. Je leert hoe je de leerlingen goed met elkaar laat werken. Of juist alleen aan de slag laat gaan. Leerlingen groeien dankzij jou. Met jouw hulp gaan ze door naar de volgende groep. 

Basisjaar
Het eerste jaar is een gezamenlijk breed basisjaar. Dit betekent dat je in je eerste jaar samen met studenten optrekt van de opleidingen binnen opvoeding en onderwijs (pedagogisch medewerker kinderopvang, gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent). Na deze uitgebreide oriëntatie ga jij verder leren in de richting die het beste bij jou past.

Combi-opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent
Met deze opleiding word je breed opgeleid en kun je twee diploma's behalen: gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Tijdens de opleiding volg je vakken van de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker en van de opleiding onderwijsassistent. Je leert dus over veel verschillende onderwerpen. Lees meer. 

Downloads

Alle details


Is de opleiding onderwijsassistent iets voor jou?

De onderwijsassistent is de rechterhand van de leerkracht. Jij weet straks precies hoe je de leerkracht helpt om de lessen leuk en interessant te maken. Daarnaast vind je het leuk om te helpen met lesgeven en kinderen te begeleiden tijdens het leren. Je bent sociaal en houdt van het contact met verschillende mensen. Dit is handig omdat je met veel kinderen werkt. Maar ook met de ouders en opvoeders spreek je over de ontwikkeling van hun kinderen. Pas jij je gemakkelijk aan aan een nieuwe situatie? Dan is dit dé opleiding voor jou. 

Tijdens de opleiding

De opleiding onderwijsassistent duurt 3 jaar. Dit leer je tijdens de opleiding:  

 • de leraar of het onderwijsteam ondersteunen  
 • begeleiden van klassen 
 • leerlingen helpen bij hun leertaken  
 • het gedrag van kinderen bekijken als leraar  
 • organiseren van een klassenuitje  
 • algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen 

Stage 

Dit vak leer je het beste door het te doen. Daarom loop je tijdens de opleiding stage. In het eerste leerjaar begin je daar al mee. Tijdens je stage krijg je opdrachten. Wat je op school leert, oefen je meteen in de praktijk. De school zorgt voor een stageplaats.  

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken

Na de opleiding onderwijsassistent werk je in het:  

 • Basisonderwijs  
 • Voortgezet onderwijs  
 • Speciaal onderwijs  
 • Speciaal basisonderwijs  
 • Speciaal voortgezet onderwijs  
 • Middelbaar beroepsonderwijs  
 • Volwassenenonderwijs  

Doorstuderen? Dat doe je zo

Ben je klaar met de opleiding onderwijsassistent? Dan kun je verder studeren aan het hbo, bijvoorbeeld aan de opleidingen sportdocent (ALO), onderwijsassistent of pabo.  

Let op: het is belangrijk dat je de juiste vakken kiest om verder te studeren aan het hbo. Praat hierover met je mentor.  

Leerwegen

Bol
Bij een bol-opleiding ga je 5 dagen in de week naar school. Soms is een stage bij een erkend leerbedrijf onderdeel van de opleiding. Het verschilt per opleiding hoe vaak je stage loopt en hoe lang de stages duren. 

Bbl
Bij een bbl-opleiding werk je bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast ga je 1 of 2 dagen in de week naar school. Wat je op school leert, gebruik je meteen op je werk.  

Docent Katelijn 

De opleidingen onderwijsassistent en pedagogisch werk bieden een combi-opleiding aan. Docent Katelijn Froeling: “De studenten krijgen eerst hetzelfde basisjaar. De beroepsgerichte vakken zijn helemaal hetzelfde. Na anderhalf jaar kiezen de studenten hun definitieve leerroute: onderwijsassistent, pedagogisch medewerker of beide. Als je wil, kun je dus in hetzelfde opleidingstraject twee diploma’s halen.” Katelijn geeft les in het derde jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ze is mentor, stagebegeleider en gemaakt voor het onderwijs. “Al toen ik heel jong was, wist ik dat ik les wilde geven. Die lessen geef ik nu aan mbo’ers vanaf zestien jaar die graag met jonge kinderen willen gaan werken,” vertelt Katelijn.

Studenten die kiezen voor de opleiding onderwijsassistent hebben vaak het plan om juf of meester te worden. Ze willen naar de Pabo of kiezen een andere (leraren)opleiding. Katelijn: “Maar als ze eenmaal kennis hebben gemaakt met de praktijk van onderwijsassistent, zijn ze ‘om’. Het is hartstikke leuk en dankbaar werk. Ik vind het geweldig om te zien hoe de studenten vanaf hun zestiende groeien en eigen keuzes maken. Dat vind ik zelf het leukste van docent zijn.”

Onderwijsassistenten moeten alles weten over opvoedkundige ontwikkeling van kinderen (pedagogiek) en over manieren om lesstof aan te bieden (didactiek). De studenten leren lesvoorbereidingen maken, werkvormen als grote en kleine kringgesprekken en manieren om kinderen individueel uit de verf te laten komen. De studenten groeien hard in de driejarige studie. “Dat zie je bijvoorbeeld bij de grote finale van het vak studieloopbaan aan het einde van het derde jaar. Alle studenten krijgen de opdracht om te reflecteren op hun opleiding. Hoe kwam je binnen, hoe is het gegaan, waar sta je nu? Dat mogen ze in alle mogelijke werkvormen doen, behalve een PowerPoint. De één maakt een muziekstuk, de ander een spel. Ooit heeft een student een canvasdoek beschilderd met een boom. Die bestond uit wortels, omdat ze eerst geworteld moest raken op de opleiding en uit dorre takken, die stonden symbool voor de moeilijke momenten in de studie. Gelukkig waren er ook takken vol bladeren en bloemen. De hoogste takken waren leeg. Ze nodigde de klas uit om die takken samen met haar te vullen. Waarom? Omdat ze de klas nodig had om te groeien. Supermooi toch?” Katelijn ziet tot haar vreugde dat steeds meer jongens de opleiding onderwijsassistent doen.

“Zij zijn heel hard nodig in het onderwijs. Kinderen moeten zich kunnen identificeren met vrouwen en mannen.” De combi-opleiding investeert veel tijd in de studenten, onder andere in het mentorschap. “We hebben tijd voor de student. We proberen echt naar hen te luisteren. Bij alles wat we doen, staat de student centraal. We staan vaak stil bij de vragen wat wil je en wat heb je nodig? De studenten kunnen voor hun specialisatie uit heel veel keuzedelen kiezen. Daarmee maken ze hun diploma uniek.”

Begeleiding en ondersteuning

Het maximale uit jouw studie halen. Dat is ons doel. Daarom praat je regelmatig met een mentor. Daar kun je terecht met al je vragen over opleidingen. Van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je je diploma krijgt. De mentor is er voor jou. 

Samen bespreek je wat er goed gaat. Of waarbij je juist hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen, of misschien wel wilt versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders/verzorgers weten hoe het met je gaat. Daarom nodigt de mentor hen af en toe uit om te komen praten. 

Wij vinden het belangrijk dat je een opleiding volgt die bij je past. Bij jouw karakter, maar ook bij je wensen en talenten. Daarom volgen we je studieresultaten op de voet. Zodat we in het eerste jaar een bindend studieadvies kunnen geven. Is dit positief? Gefeliciteerd! Je bent helemaal goed op weg. Is dit advies negatief? Dan kijken we graag samen naar andere mogelijkheden. Want er is vast een opleiding die goed bij jou past. 

Er is ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld door ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Krijg je door deze problemen een negatief studieresultaat? Dan kun je om extra ondersteuning vragen. Het ondersteuningsteam op school helpt je daarbij.

 

Zo word je toegelaten

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.  
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2). 
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo hebt afgemaakt. 

Voor een bbl-opleiding heb je een werkplek nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week. Je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Je hebt tot 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding om een leerbedrijf te vinden. Lukt het je niet een erkend leerbedrijf te vinden? Dan kun je je inschrijven voor de bol-opleiding. 

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je specialist wordt in je beroep. Of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. 

Je bespreekt met de mentor hoe je de keuzedelen gebruikt. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding. Hoeveel keuzedelen je precies volgt, hangt af van het niveau en de duur van je opleiding. Doe je langer of korter over je opleiding? Dan verandert de keuzedeelverplichting niet. 

Volg deze extra vakken

Bij de opleiding onderwijsassistent kies je uit deze (en meer) keuzedelen: 

 • Combinatiefunctionaris IKC/ brede school
 • Expressief talent
 • Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit
 • Specialist passend onderwijs
 • Verdieping onderwijsassistent in het VO/ MBO
 • Voorbereiding HBO
 • Voorbereiding PABO
 • Werken op de internationale arbeidsmarkt

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet volgens de wet meebetalen aan het les- of cursusgeld. 

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2024 - 2025 (bol) € 1.419
schooljaar 2024 - 2025 (bbl) niveau 1 en 2 € 295
schooljaar 2024 - 2025 (bbl) niveau 3 en 4 € 715

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Lees meer over

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen er ook kosten zijn voor spullen die je nodig hebt op school. Zoals onderwijsbenodigdheden of vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn? 

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Aanmelden

Basisjaar
Het eerste jaar is een gezamenlijk breed basisjaar. Dit betekent dat je in je eerste jaar samen met studenten optrekt van de opleidingen binnen opvoeding en onderwijs (pedagogisch medewerker kinderopvang, gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent). Na deze uitgebreide oriëntatie ga jij verder leren in de richting die het beste bij jou past.

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding. 

Opleiding  
Onderwijsassistent, Breda, bbl
Onderwijsassistent, Roosendaal, bbl
Onderwijsassistent, Breda, bol
Onderwijsassistent, Roosendaal, bol

 

Hulp nodig bij het aanmelden? Hier lees je hoe je je aanmeldt voor een opleiding bij Curio.

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft informatie per opleiding. Cijfers over hoeveel studenten voor de opleiding slagen. Of hoe tevreden studenten zijn. Ook vind je er informatie over de arbeidsmarkt. Zoals de kans op werk of een stage. En het startsalaris dat daarbij hoort. Je ziet ook meteen hoe die cijfers verschillen van landelijke cijfers.  

Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding: 

Loop een dagje mee op het mbo

Wil je weten hoe het is om te studeren op het mbo? Meld je dan aan voor een meeloopdag. Die dag beleef je het studentenleven in het echt. Je volgt lessen en ontmoet studenten. Hoe gaaf is dat? Na zo'n dag weet je precies of studeren op het mbo wat voor jou is. 

 

Let op: niet elke opleiding organiseert een meeloopdag. Kijk goed of de opleiding van jouw keuze een meeloopdag organiseert. Het verschilt ook per opleiding wanneer de meeloopdag plaatsvindt.