You are here:

Bindend studieadvies

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. Zelf ervaar je waarschijnlijk al binnen een paar maanden na je start of je een goede keuze gemaakt hebt. Daarnaast geven wij je, gedurende de opleiding, meerdere studieadviezen op basis van je resultaten. Ook voor ons is het belangrijk om inzicht te hebben in je vorderingen tijdens de opleiding.

Wanneer je start met een nieuwe opleiding, krijg je in dat schooljaar een bindend studie advies (bsa). Bij een eenjarige opleiding ontvang je het advies binnen 3 tot 4 maanden na de start van je opleiding. Bij meerjarige opleidingen krijg je na minstens 9 maanden een bsa, maar nooit later dan aan het einde van het eerste opleidingsjaar.

Opleiding wel of niet vervolgen

Het bindend studie advies (bsa) geeft aan of je de opleiding wel of niet mag vervolgen.

Is het bsa positief?
Dan loopt je studie volgens verwachting en mag je de opleiding verder volgen. Ook in het vervolg van je opleiding zul je regelmatig studieadviezen krijgen. Deze adviezen zijn dan niet meer bindend. Zo blijf je samen met school jouw studievoortgang van je opleiding volgen.

Is het advies negatief?
Dit houdt in dat je de opleiding moet verlaten. De school helpt je zoeken naar een  opleiding die beter past bij je ambities en talenten. Dit kan binnen Curio zijn of daarbuiten.

 

Een negatief bsa voorkomen

Het bsa komt nooit als een verrassing. Je ontvangt minstens zes weken voor het bsa een voorlopig studieadvies. Is dit voorlopig studieadvies positief? Gefeliciteerd, het team ziet dat je op de goede weg bent.

Is het negatief?
Dan krijg je een schriftelijke waarschuwing waarin precies staat wat je moet verbeteren om tot een positief bsa te komen. Ook staat er in de waarschuwing welke ondersteuning je hierbij van school kunt krijgen. Je hebt dan nog minimaal zes weken de tijd om je resultaten te verbeteren. Lukt dit? Dan krijg je een positief bsa. Verbeteren je resultaten niet? Dan kun je een negatief bsa krijgen. Dit betekent dat je niet verder gaat met de opleiding en dat je samen met school gaat kijken naar een andere opleiding.

Heb je een positief studieadvies gekregen en gaan je resultaten dan toch nog achteruit. Let op! Er kan dan nog steeds een schriftelijke waarschuwing komen waarna je minimaal 6 weken de tijd hebt om te verbeteren.


Heb jij voordat je je bsa krijgt al het idee dat het niet goed gaat en/of dat de opleiding niet past bij je ambities en talenten? Dan kun je samen met je mentor kijken welke andere opleiding beter geschikt is. Zo voorkom je een negatief bsa.

Waarop wordt het bsa gebaseerd?


Je (bindend) studieadvies bestaat uit de beoordeelde resultaten van opdrachten en beoordeelde onderdelen.
Deze horen bij de volgende onderdelen, die je ook, met uitzondering van beroepshouding, op je diploma terugvindt.

Zijn je resultaten bij meer dan 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende? Dan krijg je een positief advies. Zijn je resultaten bij 50% van de onderdelen die beoordeeld zijn voldoende? Dan zal het opleidingsteam dit verder bespreken.

Zijn je resultaten bij meer dan 50% van deze onderdelen onvoldoende? Dan zal dit leiden tot een negatief bsa, als je niet verbetert na je eerste studieadvies en als er geen oorzaak ligt bij persoonlijke omstandigheden.

 

  • Kerntaken van je opleiding
  • BPV
  • Keuzedelen
  • Rekenen
  • Nederlands
  • Loopbaan en Burgerschap
  • Wettelijke beroepsvereisten en evt. branchevereisten
  • Engels (alleen bij niveau 4)
  • Beroepshouding

Een negatief bsa, en nu?

Heb je een negatief bsa gekregen, dan mag je binnen twee weken na het uitbrengen van het bsa, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor Examens.

De informatie over hoe je dit moet doen, staat in de begeleidende brief die je krijgt wanneer je een negatief bsa krijgt. De commissie laat je binnen vier weken na ontvangst van je bezwaar weten wat het definitieve besluit is.

Heb jij binnen Curio drie keer een negatief bsa gekregen? Dan zegt de wet dat Curio je niet meer hoeft toe te laten tot een andere opleiding. Natuurlijk kun je dan nog wel terecht bij een opleiding van een andere onderwijsorganisatie.

Hulp bij het vinden van een andere opleiding

Heb je een negatief bsa, maar weet je niet goed welke opleiding dan beter bij je past? Curio helpt je graag.

Bekijk hier alvast onze scholen en opleidingen. Ontdek de mogelijkheden op het mbo. Je kunt ook een gratis online test doen.
Twijfel je daarna nog steeds? Dan kun je een afspraak maken voor een adviesgesprek.

Maak een afspraak.


Matchpoint

Heroriëntatietraject van 16 weken. Je volgt geen lessen meer in je opleiding maar je gaat twee dagdelen per week naar Matchpoint om algemene lessen te volgen en de andere dagen ga je op een oriënterende stage voor andere opleiding(en).

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Matchpoint: matchpoint@curio.nl of bel Bergen op Zoom 088-2097800 Breda 088-2097050. 

Soms behoort ook een oriënterende stage voor een andere opleiding tot de mogelijkheden. Vraag bij je mentor om meer informatie als je hiervan gebruik wil maken.

Meer informatie

Heb je nog vragen over het bindend studieadvies (bsa)? Dan kun je terecht bij je mentor. Daarnaast vind je alle informatie terug in de onderwijs- en examenregeling van je opleiding.

Algemene informatie over bsa staat verder in het deelnemersstatuut en de voorwaarden van de onderwijsovereenkomst (OOK). Alle regels en regelementen van het mbo vind je hier.