Urban green development Breda

Leerweg BOL
Duur 3 jaar
Niveau 4
Crebo 25845

In het kort

Krijg jij het groen terug in de stad? Weet jij mensen te adviseren over alternatieve energie? Leer alles over hoe je stikstof en fijnstof verminderd? Help je mee om voor zoveel mogelijk bewoners een zo mooi mogelijk groene oase te maken? Jij bent degene die weet welke beplanting waarvoor dient. Jij kunt mensen adviseren om hittestress tegen te gaan en bij extreme regenval kun jij goed handelen. Jij hebt ideeën genoeg zodat dit geen probleem is. Met echte bedrijfsopdrachten ga je erop uit om deze zaken aan te pakken

Downloads

Alle details


In 2050 zal 70% van de mensheid in steden wonen. Daardoor worden vraagstukken rond duurzaamheid en kwaliteit van leven voor die steden steeds dringender. Kan jij naar oplossingen werken om (groot-)stedelijke gebieden te realiseren die - in nauwe relatie met omliggende rurale gebieden - leefbaar, gezond, weerbaar en circulair zijn. We gaan daarbij onder andere in op hitte-eilanden, wateroverlast, voedselvoorziening, luchtkwaliteit, stadslandbouw en leefbaarheid, maar ook op beleidsplannen en de inrichting van steden.  
Krijg jij het groen terug in de stad? In het huis, voor de gezondheid? Weet jij mij te adviseren over alternatieve energie? Kun jij stikstof en fijnstof verminderen? Help je mee om voor zoveel mogelijk bewoners een zo mooi mogelijk groene oase te maken? Jij bent degene die weet welke beplanting waarvoor dient. Jij kunt mensen adviseren om hittestress tegen te gaan… en extreme regenval kun jij goed handelen… jij hebt ideeën genoeg zodat dit geen probleem is. 

Tijdens de opleiding

Met echte bedrijfsopdrachten ga je erop uit om deze zaken aan te pakken. 

 • Relatie mens en omgeving: Je gaat aan de slag met burgerbetrokkenheid, relatie groen en gezondheid, mobiliteit, veiligheid, adviseringswerkzaamheden 
 • Klimaatadaptatie: leren over energiebeheer (verbruik en opwekken), verkoeling (hittestress), klimaatbestendigheid (en toepassing/advisering), hinder van licht/geluid/lucht (kwaliteit), kosten en baten van economische en ecologische zaken. Stikstof en fijnstof beperking/voorkoming-advisering 
 • Biodiversiteit: leer over de flora en fauna (en wetgeving), diversiteit, vegetatie: keuzes maken op basis van ontwikkelingen, stadsecologie 
 • Bodem en water: de balans vinden tussen bodem en water, oppervlaktewater en hemelwater opvang/toepassingen/buffers, bodemverbetering, circulair en duurzaam omgaan 
 • Urban Design: onderwerpen als circulariteit, groen/grijs afstemmen op elkaar, duurzaam materiaal en beplanting, relatie van gebouw in de omgeving (wetten/regels) en omgevingswetten bekijken

De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren. 

Na je opleiding

Waar kun je gaan werken?

 • Architectenbureau 
 • Innovatieve bedrijven 
 • Dak- en gevel- groen bedrijven 
 • Groenbedrijf 
 • Gemeente 
 • Sociale instelling 
 • Woningcorporatie 

Doorstuderen? Dat doe je zo

Heb je je diploma Urban Green Development dan kun je doorstromen naar het HBO:

 • Van Hall Larenstein 
 • HAS 
 • InHolland 
 • BUAS

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn. Lees er alles over in de bsa folder.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Dit zijn de minimale toelatingseisen: 

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of 
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of 
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. 

Meer informatie over het toelatingsrecht

Voor een bbl-opleiding heb je  een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Volg deze extra vakken

Bij de opleiding urban green development kun je onder andere deze keuzedelen volgen:

 • Dak- en gevelbegroening niv 4
 • Duurzaamheid in het beroep D
 • Ondernemend gedrag niv 3/4
 • De levende tuin
 • Specialisatie technische werken in het groen n4

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2022-2023 (BOL) € 1.239

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers.

Aanmelden

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Opleiding  
Urban green development, Breda, BOL

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.

 

 

Loop een dagje mee op het mbo

Wil je weten hoe het is om te studeren op het mbo? Meld je dan aan voor een meeloopdag op het mbo van jouw keuze. Die dag beleef je het mbo en het studentenleven in het echt. Je volgt lessen en ontmoet studenten. Hoe gaaf is dat? Na zo'n dag weet je precies of studeren op het mbo wat voor jou is.

 

Let op: niet elke opleiding organiseert meeloopdagen. Het kan ook zijn dat de meeloopdag van jouw keuze al voorbij is of later in het jaar wordt georganiseerd.