Wij zijn Curio, de beroepsopleider van de regio

Curio is nieuwsgierig. We moedigen onze leerlingen en studenten aan om nieuwe dingen te blijven leren. Om nieuwsgierig te blijven naar de snel veranderende wereld om hen heen.

Curio is deskundig. We leiden onze leerlingen en studenten op tot deskundige en wendbare professionals. Die klaar zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Curio is zelfbewust. Dit dragen we over op onze leerlingen en studenten. We helpen hen zich verder te ontwikkelen tot kritische, wendbare en zelfbewuste individuen.

Publieksjaarverslag Curio 2020 06
Onderwijsvisie Curio

Onze onderwijsvisie beschrijft hoe wij ons onderwijs inrichten voor leerlingen en studenten. Zodat zij hun leven lang kunnen groeien. Wij geven ons onderwijs vorm, samen met bedrijven en instellingen in de regio. Zodat zij medewerkers krijgen die klaar zijn voor hun toekomst.

  • In deze film over onze onderwijsvisie vertellen leerlingen, studenten, collega’s en relaties hoe zij het onderwijs bij Curio ervaren.
  • Ons Instellingsplan 2020-2025 schetst onze ambities voor de komende jaren.
Publieksjaarverslag Curio 2020 07

Curio en corona

De coronapandemie had veel invloed op ons onderwijs. De eerste keer dat een schoollocatie een week dicht moest, voelde als een ongekend besluit. In maart 2020 schakelden we binnen enkele dagen om van fysiek naar afstandsonderwijs.

Krachtsinspanning

De maatregelen beïnvloedden onze leerlingen, studenten, onze medewerkers en onze organisatie. De krachtsinspanning én flexibiliteit die we bij elkaar zagen, dwingen respect af. Onze leerlingen en studenten konden blijven leren, ondanks lastige omstandigheden.
We kregen te maken met ingrijpende overheidsmaatregelen voor ons onderwijs. In korte tijd kreeg het afstandsleren vorm. Dit gebeurde naast het onderwijs en opvang op schoollocaties van examenkandidaten en jongeren die niet thuis konden leren. Nieuwe interessante onderwijsvormen ontstonden, de digitalisering van Curio kreeg een enorme impuls. Thuiswerken werd genormaliseerd.

Gevolgen

De gevolgen van de coronapandemie zijn groot. Leerlingen en studenten liepen vertraging op in hun opleiding. Niet alleen omdat afstandsleren het praktisch onderwijs nooit volledig kan vervangen. Ook de thuissituatie van een groep jongeren was niet geschikt voor afstandsleren. Verder was het lastig om stages te vinden in sectoren die stil lagen door de pandemie.

Opbrengst

Beroepsonderwijs veronderstelt boven alles: leren in praktijksituaties. Waar mogelijk op een echte werkvloer. Curio heeft de beste alternatieven ingezet. Na de coronapandemie, zullen we veel van de nieuwe opgedane kennis en ervaring behouden.

We hebben bewezen flexibel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Die flexibiliteit draagt we graag over op onze leerlingen en studenten. Wij leiden hen immers op deskundige én wendbare professionals.

Een jaar lesgeven op afstand: hoe gaat het nu?

Diploma drive-in bij Curio effent: 'Een reis naar je toekomst'

Curio bedrijfsopleidingen ondersteunt bij het vaccineren van GGD West-Brabant

Publieksjaarverslag Curio 2020 11

Mooie resultaten in 2020

De doelstellingen die we voor 2020 hadden, werden stevig beïnvloed door de omschakeling naar afstandsonderwijs. De druk op het onderwijs was erg groot. Daarom kregen enkele doelstellingen een nieuwe tijdsplanning. Toch is in 2020 veel gerealiseerd, met als resultaat dat al onze opleidingen voldoen aan de eisen die de inspectie stelt.

Ons onderwijs heeft kwaliteit

Net als bij alle andere scholen, beoordeelt de Onderwijsinspectie elke vier jaar de kwaliteit van ons onderwijs. Bij drie van onze opleidingen moest een herstelonderzoek aantonen dat ze voldoen aan kwaliteitseisen. Dat is gelukt. De opleidingen mediavormgever, applicatieontwikkelaar en schoonheidsverzorging kregen een positief oordeel. Concreet: al onze mbo-opleidingen voldoen aan de kwaliteitseisen. Alle vo-scholen hebben een basisarrangement.

Opleidingen met een bijzondere vermelding

  • De opleiding bloem, groen en styling kreeg als tweede in Nederland de titel 'Floral Education Center'. Hiermee gaat het praktisch onderwijs verder vernieuwd worden. Lees meer
  • Graaf Engelbrecht kreeg de aspirant-LOOT-status. Daardoor krijgen topsporters met een LOOT-status naast hun opleiding extra faciliteiten. Lees meer
  • De Keuzegids MBO beoordeelt jaarlijks alle mbo-opleidingen in Nederland. De opleiding AV-specialist in Bergen op Zoom kreeg de vermelding 'Topopleiding'. Topresultaten waren er podium- en evenemententechniek, de juridische en administratieve beroepen en de opleidingen in de installatie- en servicetechniek. Lees meer
Publieksjaarverslag Curio 2020 10
Nieuwbouw bakkersschool

Wil je je verdiepen in het uitgebreide jaarverslag 2020? Klik dan hier.