Strategie 2020-2025

Het Instellingsplan 2020-2025 beschrijft de strategie van Curio voor de komende jaren. Het helpt ons bij het bepalen van doelstellingen per jaar. De coronapandemie vroeg veel aandacht bij het omschakelen naar online onderwijs. Daarom besloten we om enkele doelstellingen naar later door te schuiven. Toch zijn er vorderingen gemaakt.

Mooie resultaten

Curio verbetert voortdurend de organisatie. Dat doet Curio om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden aan de leerlingen en studenten. Maar ook om efficiënt en financieel verantwoord te werken. In 2020 zijn deze stappen gezet:

 • Er werd besloten om de ondersteuning in 2021 te herinrichten
 • Er zijn onderwijseenheden ingericht
 • De Curio onderwijsvisie werd geschreven
 • De strategische onderwijsagenda 2021 is vastgesteld

De directe gevolgen voor leerlingen en studenten zijn nog gering. Het zijn voorbereidingen om in de toekomst hun onderwijs verder te verbeteren.

Agenda Beroepsonderwijs

In West-Brabant is een bijzondere beweging op gang gekomen. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben samen afgesproken: "Wij leiden mensen gericht op, tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers. Zodat ze echt meedoen aan de samenleving, nu en in de toekomst." De ambities, plannen én samenwerkingen staan in de Agenda Beroepsonderwijs.

Werken aan een gezonde regio

Heel veel organisaties uit de regio werken samen in allerlei projecten. Die projecten moeten zorgen dat mensen aan het werk zijn, dat er banen zijn, dat bedrijven innovatief zijn. De Agenda Beroepsonderwijs draagt zo bij aan een gezonde economie.

Dat deed de Agenda Beroepsonderwijs ook tijdens de coronapandemie, die veel gevolgen had voor de regionale economie. De regionale bestuurders bundelden hun krachten voor het maken van een 'omscholingsagenda 2021'.

Samenwerken

De Agenda Beroepsonderwijs stimuleert allerlei vormen van samenwerking.  

 • Zo lees je bijvooreeld over meer dan 100 samenwerkingsprojecten op een mooie website: agendabowb.nl
 • Er verscheen een Magazine Agenda Beroepsonderwijs. Daarin lees je onder andere een interview met Miriam Haagh, wethouder onderwijs gemeente Breda over 'Nooit te oud, te jong van te beperkt om te leren'.
Publieksjaarverslag Curio 2020 12

Kwaliteitsagenda met negen thema’s

Mbo-instellingen mogen van het ministerie van OCW zelf bepalen hoe zij hun kwaliteit verbeteren. Daarvoor is geld beschikbaar gesteld. Curio heeft een kwaliteitsagenda gemaakt, met negen thema's. De agenda beschrijft de omslag naar het nieuwe toekomstgerichte beroepsonderwijs. De kwaliteitsagenda stimuleert initiatieven. Curio werkt daarbij samen met allerlei partijen in de regio. Curio is immers de beroepsopleider van de regio.

Negen thema's

 1. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst
 2. Jongeren in een kwetsbare positie
 3. Gelijke kansen in het onderwijs
 4. Leven Lang Ontwikkelen
 5. Macrodoelmatigheid in opleidingsaanbod in Brabant
 6. Integratie vmbo en mbo
 7. Toekomstperspectief groen onderwijs
 8. Lerende organisatie
 9. Excellentie

Elk thema heeft een doel. Elk thema omvat een aantal projecten die bijdragen aan het thema. De realisatie van de projecten, draagt bij aan de realisatie van de strategische doelen van Curio. Die staan in ons Instellingsplan en Onderwijsvisie.

Stand van zaken

De realisatie van de verschillende projecten heeft een wisselend resultaat. Niet alles is gelukt, ook hier gooide de coronapandemie roet in het eten. De kwaliteitsagenda speelt een belangrijke rol in de realisatie van het Instellingsplan. Curio is een aantal jaren geleden een nieuwe weg ingeslagen, met een enorme organisatieverandering. De kwaliteitsagenda heeft een bijdrage geleverd in de aanscherping van ambities, in onderlinge verbondenheid en samenwerking, in het sterker maken van onze lerende organisatie.
Er is nog veel te doen en dat gaat zeker lukken.

Publieksjaarverslag Curio 2020 05

Wil je je verdiepen in het uitgebreide jaarverslag 2020? Klik dan hier.