JOB monitor

De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs onderzoekt tweejaarlijks de landelijke studententevredenheid in het mbo. Ook in 2020 vond het onderzoek plaats. Curio streeft naar een zo hoog mogelijke studententevredenheid. De resultaten van de JOB-monitor worden dan ook gebruikt om te verbeteren. We zijn  blij dat veel studenten meededen met het onderzoek, zodat de resultaten echt representatief zijn. 

Curio scores

In 2018 en 2020 scoorden we veelal gelijk of iets minder dan de landelijke scores. In 2020 zijn dit de drie onderwerpen waar we goed op scoren. Daar zijn we blij mee, want we vinden dit belangrijke onderwerpen:

 • Vragen over omgeving, sfeer en veiligheid
 • Vragen over de werkplek, bij bbl-studenten
 • Vragen over de stageplek, bij bol-studenten

Bij deze drie onderwerpen scoren we iets minder dan de landelijke scores. Daar gaan we werk van maken, want ook deze onderwerpen vinden we belangrijk:

 • Rapportcijfer school (een 6,3 voor Curio, een 6,5 landelijk)
 • Hulpmiddelen en aanpassingen op school voor mensen met een beperking (een 2,8 voor Curio, een 3,0 landelijk)
 • Omgang school met klachten (een 2,7 voor Curio, een 3,0 landelijk)
Publieksjaarverslag Curio 2020 14

Medewerkersonderzoek

In 2020 vond het tweejaarlijkse onderzoek plaats. Van het totaal aantal medewerkers, vulde ruim 70% de vragenlijst in. Curio gebruikt de resultaten van het onderzoek om (nieuwe) inzichten te krijgen en die te vertalen naar concrete acties.

Top 3 trotspunten:

 1. Collega’s (71,7%)
 2. Maatschappelijke bijdrage (50,6%)
 3. Het onderwijs dat wij geven (50,0%)

Top 3 verbeterpunten: 

 1. Communicatie (57,5%)
 2. Samenwerking tussen de afdelingen (40%)
 3. Gevoel van gezamenlijkheid (32%)

Wil je je verdiepen in het uitgebreide jaarverslag 2020? Klik dan hier.