You are here:

Onderwijs- en examenregelingen (OER) t/m 2019

Oer staat voor onderwijs- en examenregeling. Voor iedere opleiding is een oer opgesteld. In zo'n document is vermeld hoe het onderwijs en de examens van de desbetreffende opleiding zijn ingericht. Zodat jij je, als (aankomend) student, een goed beeld kunt vormen van de inhoud en inrichting van het onderwijs en examens van de betreffende opleiding.