Onderwijs- en examenregeling cohort 2019-2020

Sport & Bewegen

Code Opleiding / studie
Leer-weg Niv. Aanv. info BSA Wijzigingsblad Examenplan Excl. Keuzedelen Wijzigingsblad 
Examenplan Keuzedelen
Wijzigingsblad 
Overige wijzigingen
25500 Medewerker sport en recreatie  BOL  2 Start aug. 2019 

BSA

Instroom

 nee  nee  nee
25415 Sport- en bewegingsleider  BOL  3 Start aug. 2019   BSA  nee  nee  nee
25411 Coordinator buurt onderwijs en sport  BOL  4 Start aug. 2019   BSA  nee  nee  nee
25412 Coordinator sport en bewegingsagogie  BOL  4 Start aug. 2019   BSA  nee  nee  nee
25413 Coordinator sport bewegen en gezondheid  BOL  4 Start aug. 2019   BSA  nee  nee  nee
25414 Coordinator sportinstructie, training en coaching  BOL  4 Start aug. 2019   BSA  nee  nee  nee

Uiterlijke Verzorging

Code Opleiding 
Leer-weg Niv. Aanv. info BSA Wijzigingsblad Examenplan Excl. Keuzedelen Wijzigingsblad Examenplan Keuzedelen Wijzigingsblad overige wijzigingen
25400 Kapper BOL 2 start aug. 2019 BSA nee nee nee
25399 Allround Kapper BOL start aug.2019 BSA nee nee nee 
25399 Allround Kapper BBL 3 start aug.2019 BSA nee nee nee
25401 Salon manager BOL  4 start aug.2019 BSA nee nee nee
25404 Schoonheidsspecialist BOL 3 start aug. 2019 BSA nee nee nee
25403 Allround Schoonheidspecialist BOL  4 start aug.2019 BSA nee nee nee

Veiligheid

Code Opleiding / studie
Leer-weg Niv. Aanv. info BSA Wijzigingsblad Examenplan Excl. Keuzedelen Wijzigingsblad 
Examenplan Keuzedelen
Wijzigingsblad 
Overige wijzigingen
25407 Beveiliger/
Beveiliger KMAR 
BOL start aug.19 BSA
KMAR
nee  nee  nee 
25407 Beveiliger BBL 2 Divers BSA nee nee nee
25407 Beveiliger KLU BOL 2 start aug. 19 BSA nee nee nee
25408 Coordinator beveiliging BOL 3 start aug.19 BSA instroom nee nee nee
25409 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL 3 start aug.19  BSA ja ja nee
25599 Aankomend medewerker grondoptreden BOL  2 start aug.19 BSA nee nee nee
25600 Aankomend onderofficier grondoptreden BOL  3 start aug.19 BSA nee nee nee

Zorg & Welzijn

Code Opleiding / studie
Leer-weg Niv. Aanv. info BSA Wijzigingblad Examenplan excl. Keuzedelen Wijzigingblad Examenplan Keuzedelen Wijzigingsblad overige wijzigingen
23110 Assistent dienstverlening en zorg BOL 1 Start aug.2019 BSA nee nee nee
25498 Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn BOL 2 Start aug.2019
start feb. 2020
BSA

BSA instroom
nee nee nee
25498 Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn BBL 2 Start aug.2019
start feb. 2020
BSA nee nee nee
25499 Facilitaire dienstverlening BOL 2 Start aug.2019 BSA nee nee nee
25499 Facilitaire dienstverlening BBL 2 Start aug.2019  BSA nee nee nee
25480 MBO-Verpleegkundige Brancheverbijzonderingen ZH, VVT, GGZ en GHZ, BOL 4 Start aug. 2019 en start febr.2020 BSA
Instroom 3e lrjr
PGL
nee nee ja
25480 MBO-Verpleegkundige Brancheverbijzonderingen ZH, VVT, GGZ en GHZ BBL 4 Start aug.2019 en febr.2020 BSA nee nee ja
25477/
25479 
Maatschappelijk Zorg,
Pers.begel. gehandicaptenzorg/ thuisbegeleider
BOL 4 Start aug.2019 en febr.2020 BSA nee nee nee
25477/
25479
Maatschappelijk Zorg, Pers.begel. gehandicaptenzorg/
thuisbegeleider

BBL 4 Start aug.2019 en febr.2020 BSA nee nee nee
25485 Onderwijsassistent BOL 4 Start aug.2019 BSA nee ja nee 
25603 Pedagogisch medewerker kinderopvang

BOL  Start aug.2019 BSA nee  nee  nee
25603 Pedagogisch medewerker kinderopvang BBL 3 Start aug. 2019 BSA nee nee nee
25484

 

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Doorstroom

BOL 4 Start aug.2019 BSA
Doorstroom
nee nee nee
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerkerBBL 4 Start aug.2019 BSA  nee nee nee
25488/
25489
Sociaal cultureel werk / Sociaal maatschappelijke dienstverlening BOL 4 Start aug.2019 en
feb. 2020
BSA ja nee nee
25491 Verzorgende IG, 
Brancheverbijzonderingen Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicaptenzorg en Kraamzorg
BOL 3 Start aug.2019 BSA

PGL
nee nee nee
25491 Verzorgende IG, 
Brancheverbijzonderingen Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicapten-zorg en Kraamzorg
BBL 3 Start aug.2019 en febr.2020 BSA

BSA
nee nee nee
25491 Kopopleiding Verzorgende IG, 
Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg,Gehandicapten-zorg en Kraamzorg
BBL 3 Start aug. 2019  BSA  nee  nee  nee
25491 
25475
25476
Combinatie opleiding VZIG VVT/MZ, Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider spec. Doelgroepen BOL 3 Start aug.2019 en febr.2020 BSA
PGL

BSA
nee nee nee
25491 
25475
25476
Combinatie opleiding VZIG VVT/MZ, Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider spec. Doelgroepen BBL Start aug.2019 en febr.2020 BSA
PGL
BSA
nee nee nee