You are here:

Onderwijs- en examenregelingen (OER)

Oer staat voor onderwijs- en examenregeling. Voor iedere opleiding is een oer opgesteld. In zo'n document is vermeld hoe het onderwijs en de examens van de desbetreffende opleiding zijn ingericht. Zodat jij je, als (aankomend) student, een goed beeld kunt vormen van de inhoud en inrichting van het onderwijs en examens van de betreffende opleiding.

Regelingen tot en met schooljaar 2019-2020 zijn te vinden op deze pagina.