Onderwijs- en examenregeling cohort 2018-2019

Crebo Onderwijs- en examenregelement Leerweg Niveau BSA Locatie Examen- en diplomaplan
25258 Assistent plant, dier en groene leefomgeving BBL 1   Frankenthalerstraat 15 EDP
25443 Medewerker bloem, groen en styling BBL 2 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25443 Medewerker bloem, groen en styling BOL 2 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25444 Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling BOL 3 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25445 Vakexpert bloem, groen en styling BOL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25448 Medewerker dierverzorging BOL 2 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25452 Medewerker hovenier BBL 2 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25454 Opzichter uitvoerder groene ruimte BBL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25454 Opzichter uitvoerder groene ruimte BOL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25455 Vakbekwaam hovenier BBL 3 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25455 Vakbekwaam hovenier BOL 3 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25458 Milieu inspecteur BOL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25459 Milieu onderzoeker BOL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25468 Bedrijfsleider paardensport en -houderij BOL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25470 Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij BOL 3 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25534 Vakexpert teelt en groene technologie BBL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25534 Vakexpert teelt en groene technologie BOL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25535 Vakexpert veehouderij BOL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25537 Vakbekwaam medewerker veehouderij BOL 3 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25539 Bedrijfsleider dierverzorging BOL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25540 Paraveterinair BOL 4 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25541 Vakbekwaam medewerker dierverzorging BOL 3   Frankenthalerstraat 15 EDP
25555 Medewerker agrarisch loonwerk BBL 2 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP
25557 Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk BBL 3 BSA Frankenthalerstraat 15 EDP