Onderwijs- en examenregeling cohort 2017-2018

Veiligheid

Code Opleiding / studie
Leer-weg Niv. Aanv. info Vs Wijzigingsblad Examenplan Excl. Keuzedelen Wijzigingsblad 
Examenplan+ Keuzedelen
Wijzigingsblad 
Overige wijzigingen
25407 Beveiliger/
Beveiliger KMAR 
BOL start sept. '17  1.0 nee  nee  ja 
25407 Beveiliger KLU BOL 2 start sept. '17 1.0 nee ja nee
25407 Beveiliger  BBL 2 Diverse momenten 1.0 nee nee nee
25409 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL 3 start sept. '17   1.0 nee nee ja
25416 Aankomend medewerker grondoptreden BOL  2 start sept. '17 1.0 nee nee ja
25418 Aankomend onderofficier grondoptreden BOL  3 start sept. '17   1.0 nee nee ja 
uren

Zorg en Welzijn

Code Opleiding / studie
Leer-weg Niv. Aanv. info Vs. Wijzigingblad Examenplan excl. Keuzedelen Wijzigingblad Examenplan Keuzedelen Wijzigingsblad overige wijzigingen
23110 Assistent dienstverlening en zorg BOL 1 start sept.2017 1.0 nee nee nee
25498 Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn BOL 2 start sept.2017
start jan. 2018
1.0  nee nee ja
25498 Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn BBL 2 start sept.2017
start jan. 2018
1.0 nee nee nee
25480 MBO-Verpleegkundige Brancheverbijzonderingen ZH, VVT, GGZ en GHZ, BOL 4 start sept2017 en febr.2018 1.0 nee nee nee
25480 MBO-Verpleegkundige Brancheverbijzonderingen ZH, VVT, GGZ en GHZ, BBL 4 start sept 2017 en febr.2018 1.0 Ja VP4D7A
Ja VP47B2

nee nee
25477/
25479 
Maatschappelijk Zorg, Pers. begel. gehandicaptenzorg /
Thuisbegeleider
BBL 4 start sept2017 en febr.2018 1.0 nee nee ja
25477/
25479
Maatschappelijk Zorg, Pers. begel. gehandicaptenzorg /
Thuisbegeleider
BOL 4 start sept2017 en febr.2018 1.0 nee nee nee
25485 Onderwijsassistent  BOL 4 Start sept.2017 1.0  nee ja  ja  
ja
25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang  BOL  Start sept.2017 1.0 nee  nee  ja
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker BOL 4 Start sept.2017 1.0 nee nee ja
25488/
25489
Sociaal Cultureel Werk/
Sociaal Maatschappelijk
dienstverlening
BOL 4 Start sept.2017
Start feb. 2018
1.0 ja nee nee
25491 Verzorgende IG, 
Brancheverbijzonderingen Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicapten-zorg en Kraamzorg
BBL

BSA
3 start sept2017 en febr.2018 1.0 nee ja nee
25491 Verzorgende IG, 
Brancheverbijzonderingen Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicapten-zorg en Kraamzorg
BOL 3 start sept2017 en febr.2018 1.0 nee ja nee
25491 
25475
25476
Combinatie opleiding VZIG VVT/MZ, Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider spec. Doelgroepen BBL

3 start sept2017 en febr.2018 1.0 nee ja nee
25491 
25475
25476
Combinatie opleiding VZIG VVT/MZ, Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider spec. Doelgroepen BOL start sept2017 en febr.2018 1.0 nee nee ja

Uiterlijke Verzorging

Code Opleiding 
Leer-weg Niv. Aanv. info Vs Wijzigingsblad Examenplan Excl. Keuzedelen Wijzigingsblad Examenplan Keuzedelen Wijzigingsblad overige wijzigingen
25399 Allround Kapper BOL start sept.2017 1.0 nee ja nee 
25399 Allround Kapper BBL 3 start sept.2017 1.0 nee ja nee
25401 Salon manager BOL  4 start sept.2017  1.0

Ja


Bijlage

ja nee
25403 Allround Schoonheidspecialist BOL  4 start sept.2017 1.0 ja incl. keuzedeel nee   nee
95764 Allround schoonheidsspecialist
instroom 3e jaar
BOL  4 start
sept.2017
 1.0  nee nee nee
91182 Kapper 2015-2018 BOL  3 start sept.2017  1.0  nee nee  nee
91182 Kapper
2015-2018
BBL  3  start sept.2017  1.0  nee nee nee