You are here:

Zorg en Welzijn


Zorg Helpende Plus

Helpende Plus

Deze scholing is speciaal voor volwassenen die in de zorg willen gaan werken, of die al in de zorg werken en zich meer willen bezig houden met het verzorgen van cliënten.

Stagebegeleider

Training beginnend stagebegeleider

Breda

Als stagebegeleider begeleidt je studenten in de beroepspraktijk. Dat vraagt om bijzondere kennis en vaardigheden. Curio organiseert daarom de training beginnend stagebegeleider.

Nederlands 3F

Nederlands 3F voor de kinderopvang

Roosendaal

Binnen de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn de taaleisen voor een pedagogisch medewerker, niveau 3 aangepast.
Pedagogisch medewerkers moeten beschikken over taalniveau 3F voor mondeling taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden lezen, luisteren, spreken en gesprekken voeren. 

Basiszorg

Individuele basiszorg verlenen

Dit certificaat richt zich op zorg ondersteunende werkzaamheden die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de (kwetsbare) oudere. De inhoud van dit certificaat biedt kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om de zorg ondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uit te kunnen voeren.

Wonen En Welbevinden

Ondersteunen bij wonen en welbevinden

Dit certificaattraject sluit aan op de behoefte in het werkveld aan kundige medewerkers die in een intramurale setting inzetbaar zijn om ondersteunende werkzaamheden te kunnen verrichten bij wonen en welbevinden.

Zorg Ondersteuning Thuis

Ondersteuning thuis

Het certificaat omvat een takenpakket waarmee de ondersteuningsmedewerker thuis breder inzetbaar wordt.  Op deze manier  rond de thuiswonende cliënt zo efficiënt en doelmatig mogelijk gewerkt wordt. Het gaat om taken waarmee zij de cliënt, naastbetrokkenen of collega’s vraaggericht ondersteunt bij huishouden, persoonlijke zorg en activiteiten van het dagelijks leven.