You are here:

Zorg en Welzijn


Zorg Helpende Plus

Helpende Plus

Deze scholing is speciaal voor volwassenen die in de zorg willen gaan werken, of die al in de zorg werken en zich meer willen bezig houden met het verzorgen van cliënten.

Basiszorg

Individuele basiszorg verlenen

Dit certificaat richt zich op zorg ondersteunende werkzaamheden die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de (kwetsbare) oudere. De inhoud van dit certificaat biedt kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om de zorg ondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uit te kunnen voeren.

Wonen En Welbevinden

Ondersteunen bij wonen en welbevinden

Dit certificaattraject sluit aan op de behoefte in het werkveld aan kundige medewerkers die in een intramurale setting inzetbaar zijn om ondersteunende werkzaamheden te kunnen verrichten bij wonen en welbevinden.

Zorg Ondersteuning Thuis

Ondersteuning thuis

Het certificaat omvat een takenpakket waarmee de ondersteuningsmedewerker thuis breder inzetbaar wordt.  Op deze manier  rond de thuiswonende cliënt zo efficiënt en doelmatig mogelijk gewerkt wordt. Het gaat om taken waarmee zij de cliënt, naastbetrokkenen of collega’s vraaggericht ondersteunt bij huishouden, persoonlijke zorg en activiteiten van het dagelijks leven.

Huishouden En Welzijn

Cursus ondersteunen bij huishouden en welzijn

Een korte praktijkgerichte cursus, waarin het ondersteunen bij huishouden en wonen in combinatie met activiteiten centraal staat. Deelnemers leren wat activiteiten zijn en hoe zij ondersteuning kunnen bieden bij huishouden en wonen van de cliënt. Voorafgaand aan de cursus kijken we wat de specifieke behoeften zijn en spelen hierop in.

Wonen En Zorg

Cursus ondersteunen bij wonen en zorg

Een korte praktijkgerichte cursus waarbij ondersteunen bij wonen en zorg centraal staat. Deelnemers doen basiskennis op rondom het werken in de zorg, leren hoe zij cliënten kunnen ondersteunen bij huishouden en wonen, klantgericht werken en maken kennis met relevante ziekte beelden. Voorafgaand aan de cursus kijken we wat de specifieke behoeften zijn en spelen hierop in.