You are here:

Zorg en Welzijn


Zorg Helpende Plus

Helpende Plus

Deze scholing is speciaal voor volwassenen die in de zorg willen gaan werken, of die al in de zorg werken en zich meer willen bezig houden met het verzorgen van cliënten.

Default Thumbnail

Training beginnend stagebegeleider

Breda

Als stagebegeleider begeleidt je studenten in de beroepspraktijk. Dat vraagt om bijzondere kennis en vaardigheden. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) organiseert daarom diverse workshops.

Stagebegeleider Kinderopvang

Gevorderde stagebegeleider in de kinderopvang

Breda of Roosendaal

Stagebegeleiders spelen een belangrijke rol als het gaat om goed opgeleide studenten. Samen werken we aan de pedagogisch medewerker van de toekomst.

Ben jij al een aantal jaar stagebegeleider en wil je graag een cursus volgen om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, dan is deze cursus bestemd voor jou!

Nederlands 3F

Nederlands 3F voor de kinderopvang

Roosendaal

Binnen de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn de taaleisen voor een pedagogisch medewerker, niveau 3 aangepast.
Pedagogisch medewerkers moeten beschikken over taalniveau 3F voor mondeling taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden spreken, luisteren en gesprekken voeren. 

Basiszorg

Individuele basiszorg verlenen

Dit certificaat richt zich op zorg ondersteunende werkzaamheden die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de (kwetsbare) oudere. De inhoud van dit certificaat biedt kennis en vaardigheden aan die nodig zijn om de zorg ondersteunende werkzaamheden goed en verantwoord uit te kunnen voeren.

Wonen En Welbevinden

Ondersteunen bij wonen en welbevinden

Dit certificaattraject sluit aan op de behoefte in het werkveld aan kundige medewerkers die in een intramurale setting inzetbaar zijn om ondersteunende werkzaamheden te kunnen verrichten bij wonen en welbevinden.