You are here:

Nederlands 3F voor de kinderopvang (incl. vereisten VVE)

Binnen de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn de taaleisen voor een pedagogisch medewerker, niveau 3 aangepast.
Pedagogisch medewerkers moeten beschikken over taalniveau 3F voor mondeling taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden lezen, luisteren, spreken en gesprekken voeren. 

Algemene informatie cursus Nederlands 3F voor de kinderopvang

Pedagogisch medewerkers moeten volgens de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) per 2025 beschikken over taalniveau 3F voor mondeling taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden lezen, luisteren, spreken en gesprekken voeren. 

Om te kunnen werken op een groep met Voorschoolse Educatie (VE) moet aan een taalniveau worden voldaan. Naast 3F voor mondelinge taalvaardigheid geldt deze eis ook voor lezen. De taaleis 3F voor medewerkers VE is ingegaan per 01-08-2019.

De cursus gaat in op vakspecifieke voorbeelden. De vaardigheden die je nodig hebt in de dagelijkse praktijk, komen op een interactieve manier aan bod. In groepsverband ga je de vaardigheden trainen.

We hebben inmiddels legio enthousiaste reacties van onze deelnemers mogen vernemen. Een paar voorbeelden:

“De training was zo gericht op het werkveld waardoor ik de angst voor het studeren los kon laten. Uiteindelijk heb ik een prachtig resultaat behaald, waar ik trots op ben. Dit had ik niet verwacht.”

“Door teksten te lezen die me interesseren kon ik me veel beter focussen op wat er toe deed.”

“Huiswerk voelde als een kadootje.”

“Wat ik leerde kon ik direct in de praktijk brengen, deze training voelt niet als het verplichte papiertje.”

“Onder begeleiding van bevlogen docenten, ga je vanzelf hard werken.”

Data: Lesdagen zijn op woensdagochtend en vrijdagochtend. In overleg zijn andere lesmomenten mogelijk.
Bijzonderheden: Na afloop van de cursus ontvang je een gewaarmerkt certificaat zoals vereist in de wet IKK.
Locatie: Etten-Leur
Voor: Deze cursus is bestemd voor pedagogisch medewerkers.
Door: Curio zorg en welzijn
Kosten: € 1.275,- per deelnemer. Bij certificering direct na 0-meting zijn de kosten € 600,- per deelnemer.
Duur: 0-meting: 2 dagdelen
Training: 3 tot 6 dagdelen, eventueel met extra dagdeel indien herkansing nodig is.
Wanneer uit de 0-meting blijkt dat aan vereisten 3F is voldaan, kan direct overgegaan worden tot certificering.
Indien niet aan vereisten wordt voldaan, wordt individueel behoefte aan scholing nagegaan. Hierop wordt training ingezet.

Inhoud van de cursus

Aan de hand van de 0-meting (door 3F examens) gaan we kijken wat je nodig hebt om aan de gewenste competenties te voldoen. De focus van de training wordt hier per deelnemer op aangepast. Als uit de 0-meting blijkt dat het niveau van 3F al behaald is, kan direct overgegaan worden tot certificering.

De volgende vaardigheden behandelen we tijdens de cursus:

  • Gesprekstechnieken
  • Opbouw van een gesprek
  • Luisteren, doorvragen en samenvatten (LSD)
  • Non-verbale communicatie
  • Houding
  • Inzicht in veelgemaakte fouten

Resultaat

Na het succesvol afronden van het opleidingstraject ontvang je een gewaarmerkt Bewijs van Deelname van Curio. Voor het succesvol afronden moet je op de getoetste onderdelen een voldoende (5,5 of hoger) halen.

Wil je een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van de organisatie.