You are here:

Nederlands 3F voor de kinderopvang (incl. vereisten VVE)

Binnen de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn de taaleisen voor een pedagogisch medewerker aangepast.
Pedagogisch medewerkers moeten beschikken over taalniveau 3F voor mondeling taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden luisteren, spreken en gesprekken voeren. 

Algemene informatie cursus Nederlands 3F voor de kinderopvang

Pedagogisch medewerkers moeten volgens de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) per 2025 beschikken over taalniveau 3F voor mondeling taalvaardigheid. Dit bestaat uit de deelvaardigheden luisteren, spreken en gesprekken voeren. 

Om te kunnen werken op een groep met Voorschoolse Educatie (VE) moet aan een taaleis worden voldaan. Naast 3F voor mondelinge taalvaardigheid geldt deze eis ook voor lezen.

Data:

26 augustus 2024 - locatie Breda
4 november 2024 - locatie Roosendaal
20 januari 2025 - locatie Breda
31 maart 2025 - locatie Roosendaal

De lessen vinden plaats op maandagavond.

Locatie: Curio zorg en welzijn, Biesdonkweg 33 te Breda
Curio zorg en welzijn, Oostelijke Havendijk 1 te Roosendaal
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.
Toelatingseisen: Diploma pedagogisch medewerker niveau 3 of 4, waar nog niet wordt voldaan aan de taaleisen binnen de wet IKK en / of VE.
Kosten: Bij certificering direct na 0-meting zijn de kosten €195,- per deelnemer.
Bij deelname aan lessen zijn de kosten €430,- per deelnemer.
Duur:

2 tot 8 avonden.

Bij aanvang wordt gestart met een 0-meting. Deze duurt 2 avonden. Afhankelijk van het resultaat worden lessen gevolgd. De duur varieert van 3 tot 6 dagdelen, met eventueel een extra dagdeel indien herkansing nodig is.

Wanneer uit de 0-meting blijkt dat aan vereisten 3F is voldaan, kan direct overgegaan worden tot certificering.
Indien niet aan vereisten wordt voldaan, wordt de individuele scholingsbehoefte nagegaan en wordt het cursusaanbod daarop afgestemd.

Inhoud van de cursus

Aan de hand van de 0-meting (door 3F examens) gaan we kijken wat je nodig hebt om aan de gewenste competenties te voldoen. De focus van de cursus wordt hier per deelnemer op aangepast. Als uit de 0-meting blijkt dat het niveau van 3F al behaald is, kan direct overgegaan worden tot certificering.

De volgende vaardigheden behandelen we tijdens de cursus:

  • Gesprekstechnieken
  • Opbouw van een gesprek
  • Luisteren, doorvragen en samenvatten (LSD)
  • Non-verbale communicatie
  • Houding
  • Inzicht in veelgemaakte fouten

Resultaat

Na het succesvol afronden van het opleidingstraject ontvang je een gewaarmerkt Bewijs van Deelname van Curio. Voor het succesvol afronden moet je op de getoetste onderdelen een voldoende (5,0 of hoger) halen en gemiddeld voor alle onderdelen een 5,5 of hoger.

Wil je een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van de organisatie.