You are here:

Curio en het coronavirus

Het coronavirus heeft wisselende invloed op ons onderwijs. We passen ons onderwijs aan waar dat gevraagd wordt. Een gezonde en veilige leer- en werkomgeving staat bij Curio voorop. Wij werken de informatie bij als dat nodig is. Op dit moment stijgt het aantal mensen met corona weer wat. Maar het zijn nog niet zoveel mensen dat we het onderwijs op onze scholen anders moeten inrichten. Natuurlijk zijn we voorbereid voor het moment dat strenge(re) maatregelen nodig zouden zijn. Ons belangrijkste doel: ons onderwijs gaat altijd door.

We stellen alles in het werk om het onderwijs door te laten gaan in een veilige omgeving voor onze leerlingen, studenten en medewerkers(zie ook het artikel in het AD van 1 juli).  

Update 17 oktober 2022

Binnen Curio geldt vanaf nu scenario GROEN. Op dit moment gelden alleen nog de basismaatregelen in het onderwijs. Dat betekent dus: was vaak je handen, hoest en nies in je elleboog, ventileer goed, blijf regelmatig preventief zelftesten en blijf thuis bij klachten. De mondkapjesplicht en de 1,5 meter afstandsregel gelden nog niet.

Welke scenario’s heeft Curio rondom corona?

Curio heeft vijf coronascenario’s in het leven geroepen. Deze hebben allemaal een andere kleur. Bij elke kleur horen andere maatregelen. Curio houdt zich bij de scenario’s aan de landelijke richtlijnen. Bij elk scenario horen andere regels, adviezen en gevolgen. Vind hier de uitleg over de scenario’s.

Scenario 1: donkergroen: verkoudheid. Dit heeft geen invloed op het onderwijs van Curio.

Scenario 2: groen: een flinke griepgolf. Ook dit heeft geen invloed op het onderwijs van Curio.

Scenario 3: oranje: remmen van het coronavirus. Curio kan ervoor kiezen meer lessen online te doen.

Scenario 4: rood: verspreiding van het coronavirus gaat snel (en veel mensen zijn er flink ziek van). Het aantal online lessen wordt groter. Docenten en mentoren nemen actief contact op met de leerlingen en studenten. Dit is om na te gaan of ze lekker in hun vel zitten.

Scenario 5: zwart: lockdown. Alle lessen zijn online. De docenten zorgen voor een fijne afwisseling tijdens de lessen. Als dit mogelijk is, biedt Curio plek op de scholen voor kwetsbare leerlingen en studenten. Ook leerlingen in hun examenjaar kunnen mogelijk les krijgen op school.

Vind hier de begrippenlijst van de coronascenario’s.

 

Wat doen we op school om verspreiding van corona verder te voorkomen?

 • We zorgen voor een goede ventilatie van de lokalen en andere ruimtes.
 • We doen extra voorzichtig bij mensen die snel(ler) ziek kunnen worden. Bijvoorbeeld door wat extra afstand te bewaren of in hun buurt een mondkapje te dragen.
 • We houden ons aan de adviezen van de overheid.

 

Wat kan jij doen? 

 • Was regelmatig je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest. Deze test kun je halen bij de conciërge van jouw school. Zorg ervoor dat je thuis altijd een zelftest hebt liggen.

Afspraken voor alle leerlingen en studenten onder de 18 jaar

 • Ben je positief getest? Dan blijf je thuis en ga je in quarantaine. Stem de spelregels af met je ouders en de GGD. Beterschap!
 • Heb je een neusverkoudheid of andere coronaklachten, dan doe je een (zelf)test. Is de uitslag negatief, dan mag je naar school komen. Het dringende advies is om bij klachten dagelijks een zelftest te blijven doen.
 • Heb je een positief geteste huisgenoot of een ander nauw contact die positief is, dan hoef je niet meer in quarantaine als je zelf geen ernstige klachten hebt en ook een negatief (zelf)test hebt.

We maken geen verschil tussen gevaccineerde en ongevaccineerde leerlingen.

Afspraken voor alle leerlingen en studenten boven de 18 jaar

 • Ben je positief getest? Dan blijf je thuis en ga je in quarantaine. Stem de spelregels af met je ouders en de GGD. Beterschap!
 • Heb je een neusverkoudheid of andere coronaklachten, dan doe je een (zelf)test. Is de uitslag negatief, dan mag je naar school komen. Het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te blijven doen.
 • Als je 18 jaar of ouder bent, dan volg je dezelfde quarantaineregels als volwassenen. Je hoeft dan niet in quarantaine als je in de afgelopen 8 weken positief getest bent en daarvan hersteld bent en geen klachten hebt. Ook hoef je niet in quarantaine als je meer dan een week geleden de boostervaccinatie hebt gehad en geen klachten hebt.
 • Wanneer ga je wel in quarantaine:
  - als je zelf positief bent getest;
  - als je je kortgeleden geen corona hebt gehad en een huisgenoot of nauw contact heeft corona;
  - als je de boosterprik niet hebt gehad en een huisgenoot of nauw contact heeft corona.

Klachten?

Blijf dan thuis en laat een coronatest doen via de GGD. En natuurlijk ook: blijf je handen wassen en nies in je armholte. De belangrijkste klachten zijn: hoesten, (neus)verkoudheid, koorts, keelpijn, vermoeidheid. Laat je bij twijfel altijd testen. Bekijk op de website van het RIVM of die van GGD wat je precies moet doen.

Stages

De stages in het mbo worden zowel in het binnen- als buitenland gelopen.

Sinds 8 november geldt: op locaties waar je stage loopt, volgen we de dáár geldende brancheprotocollen. Ook als het het coronatoegagsbewijs betreft.

Ben je op dit moment al in het buitenland op stage? Maakt corona repatriëring noodzakelijk? Dan bemiddelt Curio daarbij. Als het goed is heb je voor vertrek nagevraagd of je verzekerd bent van terugbetaling van kosten, mocht je eerder moeten terugkomen door een aanpassing van het reisadvies

Wil je op stage in het buitenland?

Buitenlandstages mogen weer met ingang van 7 februari 2022. Voorwaarde is dat het stageland geel of groen is. We geven geen toestemming voor stages naar landen waarvoor code rood of oranje geldt.

De stagiaires ontvangen van ons informatie over de risico's. Reist een student toch af naar een land met code rood of oranje, dan vergoedt Curio geen terugkomkosten en bemiddelt Curio niet proactief in het organiseren van de terugreis.

Examens en diploma

Voor examens en diplomering zijn een aantal regels gemaakt. Hierbij kan het gaan om praktijk- en theorie-examens, maar ook het bindend studie advies.

Het ministerie heeft richtlijnen uitgegeven waar alle mbo-organisaties zich aan moeten houden. Een mbo-organisatie moet zich aan de afspraken houden, maar kan wel afwijken als dat nodig is. Daarom kan het examen anders zijn dan van een student uit een andere opleiding of van een andere mbo-organisatie. Het OER (onderwijs- en examenreglement) kan hierdoor veranderen.

De informatie over wijzigingen vind je hier.

Hoe blijf ik op zo goed mogelijk op de hoogte?

Vmbo-leerlingen en hun ouders vinden veel actuele informatie in Magister of in mailberichten. Mbo-studenten hebben veel aan de studentenapp MyStapp. Deze kun je downloaden in de App store en Google Play. Op deze website en de social media kanalen van Curio vind je ook de meest actuele informatie.

Staat jouw antwoord er niet tussen? Mail je vraag dan naar infopunt@curio.nl

Vraag niet beantwoord?

Kijk dan zeker ook naar de nieuwsberichten in jouw Magister of MyStapp of in je mailbox. Daarmee proberen we je zo goed mogelijk op de hoogte te houden. 

Ben jij vmbo'er? En heb je problemen om Magister te bereiken? 
Voor actuele informatie over storingen kijk je hier.
Bij andere vragen kun je een mail sturen naar magisterhulp@curio.nl

Ben jij mbo'er? En heb jij problemen om ItsLearning te bereiken?
Voor actuele informatie over storingen kijk je hier.
Bij andere vragen kun je PCSupport om hulp vragen: pcsupport@curio.nl of via de selfservice portal

Heb je nog andere vragen over de corona-maatregelen die Curio uitvoert? 
Neem dan contact op met het Infopunt.
Mail: infopunt@curio.nl
WhatsApp: 06-22089133