Mechanisch operator A Bergen op Zoom

Leerweg BBL
Duur 2 jaar
Niveau 2
Crebo 25335

In het kort

Jij zorgt dat een productieproces goed verloopt. Je zorgt ervoor dat de apparatuur goed werkt en je levert de juiste kwaliteit producten. Als je ineens een ander product moet gaan maken is dat geen probleem voor jou. Daarvoor weet je de apparatuur om te bouwen. Ook voor de voorbereiding, het onderhoud en de bediening van apparatuur kan je chef of je klant op jou rekenen.

Downloads

Alle details


Is de opleiding mechanisch operator a iets voor jou?

Door instructie en procedures te volgen, kun je kwaliteit leveren. Dat vind je belangrijk en je handelt daar naar. Je werkt dus precies volgens afspraken. Je zet de juiste materialen en middelen in. Je kunt goed formuleren en rapporteren over het productieproces. Natuurlijk overleg je en werk je samen met je collega’s.

De opleiding Mechanisch operator A op niveau 2 duurt 2 jaar.

In het bedrijfsleven heb je vaak wisselende diensten. Om de opleiding hier goed op aan te laten sluiten, kun je een keuze maken voor 1 van de verschillende vormen van flexibele lestijd:

Klassikaal 

In het klassikale systeem volg je 1 lesblok van 4 uur per week voor procestechniek. En 1 lesblok Nederlands op basis van je intredetoets

Tijdens de les wordt de theorie behandeld, de praktijkopdrachten worden uitgelegd en er worden groepsopdrachten uitgevoerd. De planning en de inhoud ligt vast. 

3e leerweg (Contractonderwijs) 

Je kiest zelf je tempo voor de lessen procestechniek. Je komt naar school om de deelopdrachten en de theorieresultaten te besprekentoetsen te maken of stof door te nemenDaarnaast volg je tweewekelijks de lessen Nederlands.

De investering in de opleiding bedraagt gemiddeld 8-10 uur per week. Deze uren maak je op school, thuis en op het bedrijf. 

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken
Je gaat in een fabriek werken.  

Doorstuderen? Dat doe je zo
Heb je je diploma mbo-niveau 2 Mechanisch operator A op zak? Dan kun je doorstromen naar Procesoperator B - niveau 3.  

Leerweg

BBL
Bij een BBL-opleiding werk je bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast ga je 1 of 2 dagen in de week naar school. Wat je op school leert, kun je op jouw werk meteen gebruiken.

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Zo word je toegelaten

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Voor een bbl-opleiding heb je  een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Volg deze extra vakken

Bij de opleiding Mechanisch operator A  kun je onder andere deze keuzedelen volgen: 

  • Duurzaamheid in het beroep B 
  • Verdieping productietechniek industriële processen, geschikt voor niveau 2 
  • Verbreding mechanisch operator in de chemische industrie, geschikt voor niveau 2 en 3 

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2019-2020 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.168,- en het cursusgeld voor BBL-studenten € 588,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleidingsgebonden leermiddelen. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Wettelijke bijdrage

Leerjaar 1 2
Wettelijk cursusgeld 2018-2019 (BBL) vanaf 18 jr €588,- €588,-

*U ontvangt de rekening van de school.
*Wettelijk cursusgeld moet betaald worden wanneer de student op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder is en een BBL-opleiding volgt. Cursusgeld dat in rekening gebracht wordt, moet altijd betaald worden.Dit geldt ook als de student het College voortijdig verlaat (na 1 oktober 2019) of als hij/zij alleen het praktijkgedeelte (BPV) doet.

Opleidingsgebonden schoolkosten

Leerjaar 1 2
Lesmateriaal WLP €615,50 €442,-
Lesmateriaal keuzedelen   €150,-
Assessorkosten €70,- €70,-
Flexbijdrage €400,- €400,-
Lesmateriaal Nederlands (incl TNT) €67,-  
Rekenen €17,-  

*Dit materiaal wordt geleverd door school.
*t.b.v. training, certificering, portfolio externe onafhankelijke assessor
*U ontvangt de rekening van de school.

Contractonderwijs

Leerjaar 1 2
DERDE LEERWEG (p.schooljaar all-inn) €2995,- €2995,-

*U ontvangt de rekening van de school.

Niet-opleidingsgebonden schoolkosten

Leerjaar 1 2
Intredetoets €100,-  
Codex €67,25  
examenkandidaten (prijs per theorietoets p.p.) €55,-  
examenkandidaten (proeve van bekwaamheid p.p.) €265,-  

*U ontvangt de rekening van de school.

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.