Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee Breda

Leerweg BOL
Duur 1 jaar
Beperkt aantal beschikbare plaatsen 25
Niveau 2
Crebo 25690

In het kort

Tijdens de opleiding Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee bereidt Curio je voor op een uitvoerende functie bij de Marechaussee. Dit betekent dat je het werk bij dit onderdeel van Defensie gaat ontdekken. Ook leidt deze opleiding je op tot het beroep van beveiliger.

Downloads

Alle details


Is de opleiding Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee iets voor jou?

Belangrijk

De Koninklijke Marechaussee stelt het volgen van de Marechaussee voorlichting verplicht. Pas na het volgen van de voorlichting is je mogelijke inschrijving bij Curio officieel. Dit is dus een andere voorlichting dan de Curio Webinars. Op dit moment staan er geen voorlichtingen gepland.

Tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee bereidt Curio je voor op een uitvoerende functie bij de Marechaussee. Dit betekent dat je het werk bij dit onderdeel van Defensie gaat ontdekken. Ook leidt deze opleiding je op tot het beroep van beveiliger.

Lesmethode

 • Loopbaan en Burgerschap
 • Rekenen
 • Nederlands Niveau 2F Meijerink
 • Engels CEF- niveau A2
 • IOT (Integrale Opleidings Thema's)
 • Mentale / Fysieke weerbaarheid

De introductiedagen aan het begin van het schooljaar zorgen ervoor dat je kennismaakt met je medestudenten. Ook komt de marechaussee een aantal lesdagen verzorgen. Verder in het schooljaar vinden er meer activiteiten buiten de school plaats. De sportlessen bestaan uit fitness, conditietraining, looptraining en zelfverdediging. Andere lessen zijn theoretische beveiligingsvakken, beveiliging praktijk, Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap.

Competenties

Competenties die je tijdens het schooljaar leert zijn o.a. communicatie, samenwerken, integriteit, flexibiliteit, initiatief nemen, verantwoordelijkheid, besluitvaardigheid en inlevingsvermogen. Deze competenties komen naar voren in het onderwijsprogramma dat bestaat uit:

 • Diverse integrale opleidingsthema's (IOT)
 • Beveiligingsvakken (theorie, praktijk en stages)
 • Studie Loopbaan Begeleiding & Burgerschap (verschillende maatschappelijke onderwerpen worden individueel of in groepsverband behandeld)
 • Sport: fitness, zelfverdediging, conditietraining (trainen voor de keuringseisen van de KMAR, hindernisbanen) en looptraining / buitensport
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken

Je kunt solliciteren bij de Koninklijke Marechaussee om opgeleid te worden voor de functie van Marechaussee-Beveiliger.

Met het SVPB diploma – Beveiliger 2 kun je gaan werken als beveiliger bij particuliere beveiligingsorganisaties.

Doorstuderen? Dat doe je zo

Doorstroom naar de Koninklijke Marechaussee

Je kunt doorstromen naar de Koninklijke Marechaussee, indien voldaan aan de eisen van de KMAR én Curio. Deze eisen zijn:

 • Mbo-diploma niveau 2
 • SVPB Diploma Beveiliger 2 (vóór 31 december in het jaar van diplomering)
 • Blauw certificaat van de Marechaussee
 • Beroepshouding minimaal voldoende

Opleiding tot Wachtmeester

Wanneer je vmbo-gemengde leerweg of hoger als vooropleiding hebt, heb je de mogelijkheid om na de opleiding Beveiliger/Oriëntatie Koninklijke Marechaussee ook door te stromen naar de wachtmeesteropleiding (Niveau 3)*.

Je moet dan wel aan een aantal extra eisen voldoen:
- Blauw certificaat met uitmuntende beroepshouding behalen (’uitmuntend’ volgens criteria van de KMAR).
- Psychologische keuring op wachtmeester niveau.

*NB: Je hebt geen opkomstgarantie voor de wachtmeesteropleiding

Leerwegen

BOL

Volg je de bol-opleiding? Dan loop je meerdere keren stage tijdens je studie. Je gaat ook 5 weken op oriëntatie bij de Koninklijke Marechaussee. Als je voor de bbl-opleiding kiest, werk je vier dagen in de week bij een leerbedrijf. Je gaat dan één dag naar school.

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Toelating

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Voor de BOL-opleiding Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee zijn 25 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!


Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Specifieke toelatingseisen voor deze opleiding:

 • Nederlandse nationaliteit
 • Onbesproken gedrag (screening bij de politie gaat vooraf aan de stage op school)
 • Goede fysieke gesteldheid
 • Goede medische gesteldheid
 • Oogafwijking niet meer dan -6/+6
 • Leeftijd; op 1 oktober (in het jaar van de start opleiding) minimaal 16 jaar oud
 • Zwemdiploma A
 • Goede motivatie
 • Mogelijk sportmedisch advies
 • Wanneer je tijdens je opleiding gaat solliciteren, gaat ook de MIVD (Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst) een veiligheidsonderzoek uitvoeren. Meer informatie kan je hier vinden.
 • Verder vindt er ook nog een psychologische keuring, medische keuring, capaciteitentest en sporttest plaats. 

Na aanmelden voor deze opleiding vindt er een groepsintake plaats, die bestaat uit een gesprek en een sporttest.

Tijdens deze kennismaking zal je gevraagd worden een presentatie over jezelf te houden en waarom jij naar de Koninklijke Marechaussee wil. Hierover kunnen ook vragen gesteld worden in het persoonlijke gesprek. 

De sporttest zal bestaan uit een “DCP” (Defensie Conditie Proef), dit houdt in dat je push ups, sit ups en een coopertest (12-minutenloop) gaat doen

De Koninklijke Marechaussee zal op deze dag aanwezig zijn in een adviserende rol. Bij een negatief advies kan je de beveiliger 2 opleiding volgen, zonder keuzedeel KMAR.

 

Keuzedelen

Dit keuzedeel bereidt de beginnend beroepsbeoefenaar voor op de mogelijkheid om als Marechaussee beveiliger te werken bij de Koninklijke Marechaussee. Het keuzedeel gaat in op het werken binnen een militaire politieorganisatie met algemene opsporingsbevoegdheid. Er komen basisvaardigheden aan bod die nodig zijn om als Marechaussee beveiliger te kunnen functioneren. Verder maken studenten kennis met het beveiligen en bewaken bij de Koninklijke Marechaussee.

Beginnend beroepsbeoefenaars die het keuzedeel Oriëntatie Koninklijke Marechaussee hebben gevolgd, kunnen na het afronden van hun opleiding solliciteren bij de Koninklijke Marechaussee. Indien zij door de selectie komen, worden zij aangesteld als Marechaussee beveiliger. De Koninklijke Marechaussee bepaalt jaarlijks hoeveel studenten er in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee kunnen worden opgeleid. Voor al deze studenten zijn, indien zij voldoen aan de eisen, gegarandeerde werkplekken beschikbaar. De arbeidsmarktkans neemt voor beginnend beroepsbeoefenaars dus daadwerkelijk toe. Mocht de beginnend beroepsbeoefenaar na de oriëntatie een andere keuze maken, is dit keuzedeel mede door het gericht werken aan de competenties ook nuttig voor de arbeidsmarkt.

Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet. 

Volg deze extra vakken

Bij de opleiding beveiliger / oriëntatie koninklijke marechaussee kun je onder andere deze keuzedelen volgen:

 • Oriëntatie Koninklijke Marechaussee

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2022-2023 (BOL) € 1.239

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de BOL-opleiding Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee zijn 25 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Opleiding  
Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Marechaussee, Breda, BOL

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.

Loop een dagje mee op het mbo

Wil je weten hoe het is om te studeren op het mbo? Meld je dan aan voor een meeloopdag op het mbo van jouw keuze. Die dag beleef je het mbo en het studentenleven in het echt. Je volgt lessen en ontmoet studenten. Hoe gaaf is dat? Na zo'n dag weet je precies of studeren op het mbo wat voor jou is.

 

Let op: niet elke opleiding organiseert meeloopdagen. Het kan ook zijn dat de meeloopdag van jouw keuze al voorbij is of later in het jaar wordt georganiseerd.