Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Luchtmacht Breda

Leerweg BOL
Duur 1,7 jaar
Beperkt aantal beschikbare plaatsen 25
Niveau 2
Crebo 25690

In het kort

De nieuwste vakrichting van VeVa: Koninklijke Luchtmacht bewaken en beveiliging. Als beveiliger (niveau 2) zorg je voor de beveiliging van een vliegbasis in binnen- en buitenland. Je bent verantwoordelijk voor de toegangscontrole en voert patrouilles uit, te voet of met voertuigen. Je bent 24/7 inzetbaar. Je oefent preventief toezicht uit. Je verleent passende diensten, toegangscontroles, en uitgangscontroles. Je voert brand- en sluitrondes uit en je assisteert bij calamiteiten, zoals brand en ontruimingen. Je loopt of rijdt rond en let op ongewoon gedrag. Je wordt opgeleid voor een baan bij de Koninklijke Luchtmacht.

Downloads

Alle details


Is de opleiding Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Luchtmacht iets voor jou?

Het profiel beveiliger betreft de basisopleiding die alle mensen die in de particuliere beveiliging willen werken moeten volgen. Veel beveiligers werken gedetacheerd bij een opdrachtgever, anderen voeren beveiligingswerkzaamheden uit ten behoeve van het bedrijf waar ze in dienst zijn. Beveiligers bewaken de veiligheid, binnen de kaders van een beveiligingsopdracht en meestal in een private omgeving.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Inschrijven voor deze opleiding kan alleen als je een voorlichtingsbijeenkomst hebt bijgewoond. De voorlichting wordt verzorgd door Curio i.s.m. Defensie en vindt plaats op locatie Terheijdenseweg 414 in Breda.

Er staan geen voorlichtingsbijeenkomsten gepland op dit moment. Om te starten aan de opleiding is het deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst verplicht. Ben je 4e jaars vmbo'er stuur ons dan een mail en we delen deze presentatie met je. 3e Jaars studenten kunnen na de zomer deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst.

Vermeld in de mail:

 • Je naam
 • Je geboortedatum
 • Welke opleiding je nu volgt
 • Voor welke voorlichtingsbijeenkomst je jezelf aanmeldt

Nadat we je mail hebben ontvangen, sturen we je een bevestiging.

Als je je na het bijwonen van deze voorlichtingsbijeenkomst inschrijft bij Curio, ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. Naar aanleiding van de uitslag van deze dag, wordt besloten of je het vervolgtraject van de intake kunt volgen. Indien je verder mag, moet je zelf een afspraak maken voor een SMA-keuring. Wanneer alle uitslagen positief zijn, word je geplaatst voor de opleiding Veiligheid en Vakmanschap. 

Inschrijven opleiding

Inschrijven voor de opleiding Beveiliger/ oriëntatie Koninklijke Luchtmacht kan alleen als je een voorlichtingsbijeenkomst hebt bijgewoond. Om de voorlichtingsbijeenkomst te volgen moet je je vooraf aanmelden via de website van Defensie. Zoek vervolgens de voorlichting van Curio die jij wilt volgen en meld je aan.

Tijdens de opleiding

Lesmethode

 • Veiligheid en beveiliging
 • Wetgeving
 • Waarnemen
 • Rapporteren
 • Praktisch handelen
 • Loopbaan en Burgerschap
 • Rekenen
 • Nederlands - Niveau 2F
 • Engels - niveau A2
 • Keuzedelen: basis inzetbaarheid als militair en basis militaire fysieke en mentale fitheid

De examinering voor beveiliging bestaat uit 4 theorie-examens, namelijk; 

 • Wettelijke kaders
 • Beveiliging van objecten
 • Waarnemen
 • Specifiek rapporteren basis

Voor het militaire deel verblijf je eens per drie weken gedurende de hele week op vliegbasis Woensdrecht van de Koninklijke Luchtmacht. Hier pas je de geleerde militaire en beveiligingsvaardigheden in de praktijk toe. In het tweede jaar wordt dit deel van de opleiding afgesloten middels een praktijk examenweek (proeve van bekwaamheid) op een militair complex.

Tijdens de stageweken bij Defensie volgt aan het einde van elke stageweek een voortgangsgesprek. De resultaten van deze gesprekken worden meegenomen in het keuringstraject bij sollicitatie.

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken

Met het SVPB diploma – Beveiliger 2 kun je gaan werken als beveiliger bij particuliere beveiligingsorganisaties. Je wordt tijdens je opleiding bij de Luchtmacht opgeleid om als specialist grondoptreden binnen deze organisatie aan de slag te gaan. Ook is uitstroom naar andere krijgsmachtdelen mogelijk bij gebleken geschiktheid en vacatureruimte.

Doorstuderen? Dat doe je zo

 • Opleiding Coördinator Beveiliging, niveau 3
 • Opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid, niveau 3
 • Andere mbo niveau 3 opleiding

Leerwegen

BOL
Bij een BOL-opleiding ga je 5 dagen in de week naar school. Je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Hoe vaak dat moet en hoe lang de stages duren verschillen per opleiding.

 

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Toelating

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Voor de BOL-opleiding Veiligheid en Vakmanschap KLU Beveiliger zijn 25 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Als je jezelf hebt aangemeld, word je uitgenodigd voor een intake, bestaande uit een persoonlijk gesprek waarin je jezelf voorstelt en waar jouw kennis over defensie en het vak van beveiliger wordt getoetst.  

Niet iedereen is geschikt voor een defensie opleiding. Je moet ook fysiek inzetbaar zijn. Op de intake dag doe je een persoonlijke presentatie en toetsen we ook jouw fysieke vaardigheden door je o.a. een sporttest te laten doen. Je legt tijdens deze test een coopertest (12 minuten loop) af waarna je binnen twee minuten zo veel mogelijk push- en situps doet.

Daarnaast kijken we ook naar competenties die horen bij het beroepsprofiel. We kijken naar je inzet, of je kunt doorzetten, of je discipline hebt en  het gedrag dat je laat zien. Ook je motivatie wordt bekeken, zowel tijdens de test als het gesprek.  Alle resultaten samen maken of je een positief of negatief opleidingsadvies krijgt. Tijdens de intake is een Militair instructeur van de Luchtmacht aanwezig. Als je een positief opleidingsadvies krijgt plaatsen we in volgorde van aanmelding.

Na de intake krijg je zo snel mogelijk te horen af we je plaatsen voor de opleiding of niet. Mocht je worden geplaatst hou er dan rekening mee dat je een VOG (verklaring omtrent gedrag) moet overleggen en dat een sportarts nog gaat kijken naar je fysieke belastbaarheid. Je krijgt hierover nog nadere informatie als je bent geplaatst. Hierbij nog een opsomming van de competenties nodig voor een student luchtmacht beveiliging:

 • Je hebt een stabiele persoonlijkheid.
 • Je bent zelfstandig en flexibel.
 • Je bent fysiek in goede conditie.
 • Je staat stevig in je schoenen.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt initiatief.
 • Je kunt goed samenwerken als een teamspeler.
 • Je bent communicatief vaardig en je kunt goed met mensen omgaan.Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Voor deze opleiding is het keuzedeel veiligheid en vakmanschap niveau 2 een verplicht keuzedeel in verband met je toekomstige baan bij Defensie.

Volg deze extra vakken

Bij de opleiding Beveiliger kun je onder andere deze keuzedelen volgen: 

 • Basis inzetbaarheid als militair
 • Basis militaire fysieke en mentale fitheid

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet een wettelijke bijdrage leveren aan het les- of cursusgeld.

Wettelijke bijdrage schoolkosten  
schooljaar 2022-2023 (BOL) € 1.239

Het lesgeld voor een bol-opleiding wordt betaald aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het cursusgeld voor een bbl-opleiding wordt betaald aan Curio. Het les- of cursusgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli).

Alle onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor onderwijsbenodigdheden en vrijwillige schoolkosten. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Bekijk hier het kostenoverzicht:

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de BOL-opleiding Veiligheid en Vakmanschap KLU Beveiliger zijn 25 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Opleiding  
Beveiliger / Oriëntatie Koninklijke Luchtmacht, Breda, BOL

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.

Loop een dagje mee op het mbo

Wil je weten hoe het is om te studeren op het mbo? Meld je dan aan voor een meeloopdag op het mbo van jouw keuze. Die dag beleef je het mbo en het studentenleven in het echt. Je volgt lessen en ontmoet studenten. Hoe gaaf is dat? Na zo'n dag weet je precies of studeren op het mbo wat voor jou is.

 

Let op: niet elke opleiding organiseert meeloopdagen. Het kan ook zijn dat de meeloopdag van jouw keuze al voorbij is of later in het jaar wordt georganiseerd.