You are here:

Basiseducatie/ nt2

Curio biedt verschillende cursussen aan. Er zijn cursussen Nederlands voor Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook cursussen voor anderstaligen die Nederlands willen leren. Nederlanders leren bij basiseducatie (be) beter lezen, schrijven, rekenen en/of omgaan met de computer. Anderstaligen kunnen bij Nederlands als tweede taal (nt2) terecht voor Nederlandse cursussen en inburgeringscursussen.

Aanbod basiseducatie (be):

  • Cursus lezen en schrijven
  • Cursus rekenen
  • Cursus digitale vaardigheden (omgaan met de computer)

Aanbod Nederlands als tweede taal (nt2):

  • Nederlandse cursus
  • Inburgeringscursus

De cursussen worden gegeven op twee hoofdlocaties in Breda en Roosendaal. Daarnaast bieden wij de cursussen ook op diverse andere locaties in West-Brabant aan.

Klik hieronder op ‘lees verder’ voor alle locatie- en cursusinformatie.

Breda

Zomergemstraat 4
4826 CW Breda

Roosendaal

Hoogstraat 126
4702 ZW Roosendaal

Nieuws