Het vierjaarlijks onderzoek (4JO): mooie resultaten

Het vierjaarlijks onderzoek (4JO): mooie resultaten

Eén keer in de vier jaar onderzoekt de Inspectie van het Onderwijs besturen van scholen. In het najaar van 2022 stond het 4JO bij Curio op de agenda. De Inspectie van het Onderwijs kwam langs om te zien hoe Curio werkt. De inspecteurs keken daarbij vooral naar hoe de kwaliteit van het onderwijs is, hoe er bestuurd wordt en wat de ambities zijn. En ze hadden mooi nieuws: Curio kreeg drie voldoendes. Tijdens een persoonlijk gesprek met de Raad van Bestuur benadrukte de Inspectie dat Curio met recht trots mag zijn op wat we de afgelopen jaren hebben neergezet. Dat was een belangrijke boodschap voor ons. De ontwikkeling van ROC West-Brabant naar Curio was niet altijd makkelijk. We zijn enorm blij dat we ook volgens de Inspectie van het Onderwijs op de goede weg zijn. En ja, ook in de toekomst blijven er uitdagingen en zaken die beter kunnen.

Tijdens het onderzoek heeft de Inspectie twee vmbo-scholen en acht mbo-opleidingen van Curio onder de loep genomen. De opleiding Vakexpert bloem, groen en styling is een voorbeeld van hoe het zou moeten zijn, vond de Inspectie. Die opleiding kreeg dan ook het predicaat ‘goed’. En waar we ook superblij mee zijn is de aandacht die alle Curio-collega’s hebben voor onze leerlingen en studenten. In het inspectierapport lezen we terug: “Wij zien in alle lagen van Curio een gerichtheid op de student en leerling. De inrichting en uitvoering van het onderwijs sluit aan bij de onderwijsvisie van Curio. Studenten en leerlingen zijn tevreden over het onderwijs. Ze waarderen de persoonlijke aandacht.”

Al met al een zeer geslaagd 4JO.

Wil je je verdiepen in het uitgebreide jaarverslag 2022?

Jaarverslag 2022