Goed beroepsonderwijs voor de leerlingen en studenten van West-Brabant

2022: een jaar van vernieuwing en verandering

Ons jaarverslag 2022 is af. Het jaar 2022 was er een van vernieuwing en verandering. Die waren nodig om goed onderwijs aan onze leerlingen en studenten nóg meer centraal te zetten. Zo bieden we sinds vorig jaar de Curio challenges.  Vmbo en mbo zetten zich samen in om leerlingen in West-Brabant onder te dompelen in urgente vraagstukken. Leerlingen en studenten leren zo meer over wat ze later willen worden. De challenges zoeken naar echte oplossingen waaraan bedrijfsleven, onderwijs of maatschappij serieus behoefte hebben. Ze verbinden werken, leren en innoveren op een inspirerende manier aan elkaar.

Ook zijn we trots op de goede samenwerking met de regionale arbeidsmarkt. Het onderwijs van Curio bestaat voor een belangrijk deel uit beroepspraktijkvorming. Dit bepaalt 40% tot 80% van ons onderwijsprogramma. Vanwege personeelstekorten zijn er duidelijk minder stageplekken voor onze leerlingen en studenten. Dankzij onze samenwerking met de regionale arbeidsmarkt kunnen ze desondanks nog steeds de nodige praktijkervaring opdoen.

Curio ontwikkelt zich steeds meer tot de beroepsopleider van West-Brabant. Bij groei hoort soms, hoe gek dat ook klinkt, afscheid nemen. Na de zomervakantie hebben we de twee vo-scholen Graaf Engelbrecht en Stedelijk Gymnasium overgedragen aan een ander schoolbestuur. Beide scholen komen beter tot hun recht in een andere omgeving met gelijk gericht onderwijs.  

Dat we op de goede weg zijn, bewijst de uitkomst van het vierjaarlijks onderzoek (4JO) dat de Inspectie van het Onderwijs in het najaar van 2022 bij Curio heeft gedaan. Hierover vertellen we meer in dit jaarverslag. En er zijn het afgelopen jaar veel meer mooie dingen gebeurd. De professionele ontwikkeling van blended leren bijvoorbeeld. En het succes van de Curio challenges. Maar ook de ruim 3.000 handtekeningen onder een belangrijke petitie. Benieuwd naar wat we nog meer deden, voor wie en met wie? Kijk hier voor het jaarverslag 2022- van Curio.

Hartelijke groet,

Raad van bestuur Curio
Rob Neutelings (voorzitter), Andrea Kaim, Marc van Campenhout

     

   

Wil je je verdiepen in het uitgebreide jaarverslag 2022?

Jaarverslag 2022