Vakexpert teelt en groene technologie Breda

Leerweg BOL, BBL
Duur 3 jaar
Niveau 4
Crebo 25534

In het kort

Je werkt graag met groen. Met name voedingsgewassen, bloemen en bomen. Je werkt buiten en/of in een (tunnel)kas. Leidinggeven zit in je karakter. Net zoals ondernemen. Daarbij kijk je naar de toekomst en naar duurzaamheid. Je bent nieuwsgierig en op de hoogte van de nieuwste kweektechnieken en verwerkingstechnieken.

Downloads

Alle details


Is de opleiding vakexpert teelt en groene technologie iets voor jou?

Afwisseling in je werk vind jij belangrijk. Jij stuurt medewerkers aan, maakt planningen, analyseert bedrijfsgegevens en verbetert processen/productie. Je bent ook goed op de hoogte van de nieuwste kweektechnieken en verwerkingstechnieken. Daarnaast weet je heel goed wie de klant is en wat de nieuwe mogelijkheden binnen de plantenteelt zijn.

Tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding vakexpert teelt en groene technologie leer je alles over bedekte teelt, open teelt en natuurlijke hulpbronnen (biobased). Je leert naar de toekomst te kijken via alternatieve teelten. Jij ziet hierin kansen voor het bedrijf. Als starter werk je met een team waarin je een leidende en sturende rol hebt. Dit leer je tijdens de opleiding: 

 • Alternatieve teelt 
 • Nieuwste kweektechnieken 
 • Innovatieve verwerkingstechnieken 
 • Export 
 • Managementtaken 

Na je opleiding

Hier kun je gaan werken
Na de opleiding Vakexpert teelt en groene technologie kun je bijvoorbeeld (zelfstandig) aan het werk bij een: 

 • Veredelingsbedrijf 
 • Bedrijf in de secundaire verwerking van biobased uitgangsmateriaal of biomassa  
 • Bedrijf dat reststromen verwerkt 
 • Zorgboerderij  
 • Glastuinbouwbedrijf 
 • Akkerbouwbedrijf  
 • Boomkwekerij 

Doorstuderen? Dat doe je zo
Heb je de opleiding Vakexpert teelt en groene technologie afgerond? Dan kun je doorstromen naar het hbo. 

Leerwegen

BOL
Bij een BOL-opleiding ga je 5 dagen in de week naar school. Soms moet je stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Hoe vaak dat moet en hoe lang de stages duren verschillen per opleiding.

BBL
Bij een BBL-opleiding werk je bij een erkend leerbedrijf. Daarnaast ga je 1 of 2 dagen in de week naar school. Wat je op school leert, kun je op jouw werk meteen gebruiken.

Begeleiding

Curio helpt graag om het maximale uit jouw studie te halen. Daarom praat je regelmatig met een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Je kunt bij hem of haar terecht met alle vragen over opleidingen. De SLB’er helpt jou van het kennismakingsgesprek tot het moment waarop je een diploma behaalt.

Samen heb je het over wat goed gaat. Of waarbij je hulp nodig hebt. Of je je studie wilt vertragen of versnellen. Wij vinden het ook belangrijk dat jouw ouders weten hoe het met jou gaat. Daarom nodigt de SLB’er hen af en toe uit om te komen praten.

Curio vindt het belangrijk dat je een opleiding volgt die past bij je ambities en talenten. We volgen je studieresultaten op de voet. We geven dan ook in het eerste jaar een bindend studieadvies. Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Er is extra ondersteuning voor studenten die extra hulp nodig hebben door een beperking, gedragsprobleem of ziekte. Ook als je problemen een negatief studieresultaat veroorzaken, kan je een beroep doen op extra ondersteuning. Het zorgteam op school kan je helpen.

Zo word je toegelaten

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Voor een bbl-opleiding heb je  een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Keuzedelen

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Volg deze extra vakken

Bij deze opleiding kun je onder andere deze keuzedelen volgen: 

 • Duurzaamheid in het beroep D 
 • Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 4 
 • Engels in de beroepscontext B2 
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) 
 • Internationaal II: werken in het buitenland 

Dit kost het

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2019-2020 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.168,- en het cursusgeld voor BBL-studenten € 588,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleidingsgebonden leermiddelen. Wil je weten wat de kosten voor jouw mbo-opleiding zijn?

Wettelijke bijdrage

Leerjaar 1 2 3
Lesgeld 2019-2020 (BOL) vanaf 18 jr €1.168,- €1.168,- €1.168,-

*U ontvangt de rekening van DUO.
*Lesgeld moet betaald worden wanneer de student op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder is en een BOL-opleiding volgt. Het lesgeld betaalt u aan DUO. U ontvangt hiervoor een factuur/acceptgirokaart.DUO Infolijn: 050-599 77 55, bereikbaar op werkdagen van 09:00-17:00 uur. Website: www.duo.nl.

Opleidingsgebonden schoolkosten

Leerjaar 1 2 3
ontwikkelcentrum €98,40 €98,40  
Digitaal studiemateriaal     €45,-
BPV map €7,50    
Noordhoff NU Nederlands 3F deel A+B (boek + 2j-licentie) €54,-    
Noordhoff NU Rekenen 3F deel A+B (boek + 2j-licentie) €51,-    
Noordhoff NU Engels 3/4 deel A+B (boek + 2j-licentie) €54,-    
Burgerschap: De maatschappij, dat ben jij N3/4 €25,94    
E-learning Agriholland bodem en bemesting €30,-    
Zzp’er worden?, 1e druk €13,- €13,-  
Opbrengsten, kosten en winst, 3e druk (hd)   €12,25  
Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat / 1 €13,- €13,-  
Kengetallen, analyseren en opzet begroting, 3e druk (ag)     €12,25
Markten en mededinging (isbn 9789461120984)   €12,38  
Fiscale jaarrekening en fiscale regelgeving + Fiscaal jaarrapport     €15,50
digitale vaardigheden voor het MBO isbn: 978-94-92442-20-8 €16,-    

**U ontvangt de rekening van de school.
*U ontvangt de rekening van Boekhandel/Leverancier.
*Betreft tweejarige licentie. Alleen aanschaffen indien licentie is verlopen.

Niet-opleidingsgebonden schoolkosten

Leerjaar 1 2 3
excursies €35,- €35,- €35,-
Introductie/ Afsluiting schooljaar €30,- €25,- €25,-
heftruck rijden   €75,-  
gewasbescherming A   €35,-  
gewasbescherming B     €35,-
lesboek gewasbescherming B     €39,75
Huur kluisje €16,50 €16,50 €16,50
Veiligheidsschoen Gevavi GS02 stalen neus en zool €31,50 €31,50  
Laptop (zie eisen schoolkosten notitie) €300,- €300,- €300,-

*U ontvangt de rekening van de school.
*Facturatie vindt plaats afhankelijk van deelname/afname.

Keuzedelen

Leerjaar 1 2 3
Keuzedeel ondernemend gedrag: Ondernemend gedrag in je loopbaan ISBN 9789492620033 €33,10    

*U ontvangt de rekening van Boekhandel/Leverancier.
*De kosten voor keuzedelen zijn afhankelijk van de configuratiekeuze van de individuele student. Binnen het aanbod zijn er ook kosteloze keuzedelen beschikbaar.

Studie in cijfers

Studie in Cijfers geeft eenduidige en objectieve informatie over specifieke opleidingen en de kansen van die opleidingen op de arbeidsmarkt. Bovendien vergelijkt het de opleidingen met landelijke cijfers. Bekijk hieronder de Studie in Cijfers van deze opleiding:

Aanmelden

Heb jij je keuze gemaakt? Meld je hier aan voor de opleiding.

Hulp nodig bij het aanmelden, lees hier hoe je je aanmeld voor een opleiding bij Curio.