Vanuit de behoefte om het plezier van leren van onze leerlingen te vergroten en aan te sluiten op het primair onderwijs en de brug te slaan naar het mbo is Z!O ontstaan op Curio prinsentuin van cooth. Z!O staat voor Zie, ik ontwikkel! En dat is precies waar Z!O ook over gaat: ontwikkelingsgericht leren.

Één logisch kloppend onderwijsverhaal

Z!O is logisch ingericht voor de leerling en docent. Naast de vakken nemen we ook andere onderwijs(vernieuwingen) mee in het ontwerp van ons onderwijs. Denk hierbij o.a. aan burgerschap, internationaliseren, LOB en het werken aan vaardigheden. Zo komen we in gezamenlijkheid tot één kloppend en passend onderwijsverhaal. Dat betekent ook minder dubbelingen in het aanbieden van de stof en uiteindelijk ook minder of andere vormen van toetsen. Docenten gaan samen in gesprek over wat zij goed en passend onderwijs vinden voor de huidige doelgroep en richten vanuit daar het onderwijs opnieuw in met elkaar. Samen ervaren we hoe het onderwijs ook anders kan!

Z!O Website
Z!O Quote Leerling Van Cooth

Z!O slaat de brug tussen het primair onderwijs en het mbo

Vanuit de behoefte om het plezier van leren van onze leerlingen te vergroten en aan te sluiten op het primair onderwijs en de brug te slaan naar het mbo is Z!O ontstaan op Curio prinsentuin van cooth. Z!O staat voor Zie, ik ontwikkel! En dat is precies waar Z!O ook over gaat: ontwikkelingsgericht leren.

Wat houdt Z!O in?

Z!O gaat in op de basisbehoeften van het puberbrein. De meeste pubers willen bijvoorbeeld best leren, maar ze willen wél weten wáárom en wanneer ze deze leerstof nodig hebben. Dit willen ze dan ook toepassen in de praktijk. Niet alleen bij de praktijkvakken, maar juist ook bij de theorievakken stellen ze zichzelf deze vragen. Z!O betekent dat je bij alle vakken aan één gezamenlijk thema werkt. Praktijk en theorie gaan hand in hand. Of terwijl: projectmatig en thematisch werken bij alle vakken.

Curio Thema Unit Losse Circel 1200 X 1200 (2)
Curio Voordelen Zio Digitaal V3 (3)

Projectmatig en thematisch werken bij alle vakken

Bij Z!O werk je met thema's. Naast de gebruikelijke lessen geven alle vakken ook Z!O lessen. De leerlingen leren letterlijk over de grenzen van een vak en van landen heen. De lesstof van verschillende vakken wordt met elkaar in verbinding gebracht. Bij aardrijkskunde leren ze bijvoorbeeld over een bepaald klimaat. En bij biologie leren ze welke planten bij dat klimaat kunnen groeien. Ook wordt de verantwoordelijkheid van het leren teruggelegd bij de leerling. Aan het einde kijken we samen terug, zodat leerlingen ervan kunnen leren en groeien. Ze werken aan vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en reflecteren. 

Thema 'Aanpassen'

Wil je een kijkje nemen in de praktijk? Wij nemen je mee in het Z!O-thema 'Aanpassen'. De leerlingen werken in een leerjaar aan 3 verschillende thema’s. Elk thema duurt zo’n 10 weken. Een van de thema's van leerjaar 1 is 'Aanpassen'. Het thema wordt geopend met een sociaal experiment. Er staan bijvoorbeeld te weinig stoelen in het lokaal. Wie past zich aan in zo’n situatie én in welke situaties mag je jezelf aanpassen of juist niet? Na de gezamenlijke opening volgt er een lessenreeks van zo’n 9 weken. Leerlingen krijgen in deze weken bij alle vakken inhoud aangeboden die zij moeten verwerken in het eindproduct. Bij het thema 'Aanpassen' werken de leerlingen naar een (fantasie)eiland toe. Deze wordt gepresenteerd op de 'eilandbattle', waar ouders/verzorgers ook in de jury zitten.