Leerlab meetup 2021

Welkom! Kijk de wondermomenten van leerlabs terug en laat je ook verwonderen.

Aan de slag in je eigen organisatie met formatief handelen

Hoe neem ik mijn collega’s mee in de wereld van formatief handelen?  Hoe voorkom ik eindeloze gesprekken over het gebrek aan motivatie van studenten als ze geen cijfers krijgen? Wij geloven in de meerwaarde van formatief handelen voor onze leerlingen en studenten, maar liepen rond met onder andere bovenstaande vragen. In dit wondermoment nemen we jullie mee in onze zoektocht om op deze vragen antwoorden te vinden en vertellen we jullie hoe wij met formatief handelen in onze school aan de slag zijn gegaan.  Daarnaast zijn we ook benieuwd naar waar jullie tegenaan lopen bij het “aan de slag gaan met formatief handelen”. Wat houd je eventueel tegen? Waar loop je mogelijk tegenaan?  Laten we hierover in gesprek gaan met elkaar!

Verwonderaars:
Tineke den Harder, Arina ’t Jong-Stok en Hanneke Maes
Leerlab formatief handelen

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Blended leren is hot. Maar... wat is blended leren wel én wat is het niet? 

In dit wondermoment behandelen we als leerlab waar het nu echt over gaat als we het hebben over blended leren. We gaan kort in op de definitie en gaan vervolgens interactief aan de slag met misconcepties. Wat is het wel - maar ook wat het niet is! Herken je deze in je praktijk en hoe ga je daar mee om? We bespreken dit in interactie met anderen.

Verwonderaars:
Maartje van Kelle en Noud Theuws
Leerlab blended herontwerp

Blended leren: hoe dan? Verdiep je ideeën!

Blended leren is geen one-size-fits-all benadering. De uitwerking ervan zal per context en niveau verschillen. Toch zijn er enkele globale modellen die richting kunnen geven bij onderwijsontwerp. In dit wondermoment gaat het leerlab blended herontwerp daarom in op een aantal veelvoorkomende modellen voor blended leren. Natuurlijk met veel voorbeelden, zowel voor het vmbo als het mbo. Daarnaast is er ruimte voor vragen.

Verwonderaars:
Barend Last en Jeroen van der Linden
Leerlab blended herontwerp

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

De Tesla student zorgt dat je de flitsmeisterapp aan hebt staan

Volg de route die de student volgt in zijn opleiding: oplaadbaarheid, duurzaamheid, routeplanner en snelheid. Ben jij toekomstproof? In dit wondermoment nemen we jij mee in de route die de student volgt in zijn opleiding. We gaan het hebben over oplaadbaarheid, duurzaamheid, de routeplanner en de snelheid. De student aan het stuur en waar staat de docent? Wat is zijn rol hierin? Hoe toekomstbestendig is dit? Voor dit wondermoment is pen en papier nodig.

Verwonderaars:
Omar Dekker, Demi van Overveld, Tommy Janssen, Miriam Verhagen
Leerlab studentlab

Formatief handelen in het vmbo

Formatief handelen in het VMBO? Natuurlijk! Formatief handelen binnen het VMBO lijkt een grote klus maar met de juiste tools en aanpak kan dit zeker succesvol zijn. Keyword; houd het simpel!

In dit wondermoment nemen we jou mee in de do’s en dont’s van formatief handelen binnen het VMBO!

Verwonderaars:
Marjolein Seghers, Femke van Dijck en Jasmijn Maes
Leerlab formatief handelen

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Het Onderwijsorakel

De rol van de docent verandert continu. De overheid legt richtlijnen op, technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, het beroepenveld is steeds in beweging, het lerarentekort neemt toe en de noodzaak van een docent die alle antwoorden heeft neemt af. Sterft de docent zoals we die kennen uit? In een interactieve sessie zal ‘Het Orakel’ je inzicht verschaffen in de toekomstige rol van de docent en hoe het onderwijs van de toekomst kan worden vormgegeven.

Verwonderaars:
Femke Heijligers, Myrthe Simons, Tim Hoefeijzers en Salva de Nooijer
Leerlab toekomstproef onderwijs

ID-kraker: een methode gericht op verbinding en het tegengaan van “wij-zij” denken

Binnen onze mooie, maar tevens complexe, maatschappij vol diversiteit is zogenaamd “wij-zij’ denken aan de orde. Ook op school zien we dit terug. ID-Kraker probeert hier binnen het onderwijs een antwoord op te vinden. Maak kennis met een methodiek die gericht is op verbinding en het tegengaan van “wij-zij” denken. In een vogelvlucht gaan Ali en Andres in op de gelaagdheid van ieders identiteit en bewustwording van communicatieve automatismen. De methodiek is in ontwikkeling, feedback is van harte welkom.

Verwonderaars:
Andres Deijkers en Ali Tsouli
Leerlab sociale veiligheid

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Kritisch denken: HOE dan?

Kritisch denken: we vinden het interessant, belangrijk, actueel én we willen er iets mee in de les. De hamvraag? HOE dan? Op die vraag hebben we na 2 jaar Leerlab zeker geen klinkklaar antwoord, wél hebben we talloze ideeën verzameld die je in je les van morgen al kunt gebruiken. Voor didactische inspiratie ben je bij dit wondermoment aan het juiste adres.

Verwonderaars:
Anne de Groot, Babs Gerholt en René van Haaften
Leerlab kritisch denken

Online sociale veiligheid

Niet iedereen in onze samenleving is zich hier bewust van maar onze offline samenleving heeft zich homogeen vermengd met onze online samenleving. Zoals water in een spons of suiker in water. Voor leerlingen is dit een vanzelfsprekendheid. Dat heeft ook effect op de sociale veiligheid op scholen. Online gebeurt veel wat aan de buitenkant niet altijd zichtbaar is. Denk aan online ervaringen als pesten of appgroepen met vervelende berichten. Maar ook bijvoorbeeld sexting, exposing en online bedrog zijn thema’s die hierbij spelen. Tijdens dit wondermoment nemen wij jullie mee in de online belevingswereld van onze leerlingen. Waar hebben zij mee te dealen? En hoe kunnen wij als onderwijsprofessional ze hierbij helpen ook het online deel van onze samenleving positief te benutten.

Verwonderaars:
Martijn Koonings en Eveline Bosman
Leerlab sociale veiligheid

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Virtual Reality in het onderwijs: Nu en in de toekomst

Hoe kunnen wij vanuit onderwijs anticiperen op de toekomstige samenleving? Dat en meer onderzoeken we in het Leerlab toekomstproef onderwijs. Stap vandaag met ons mee in ‘De Virtuele School’ en ontdek tijdens dit wondermoment wat Virtual Reality (VR) nu en in de toekomst kan betekenen voor onderwijs (op afstand). Hoe ver zijn we al op het gebied van technologie en digitale middelen? Ga je met ons mee op reis en onderzoek je samen met ons de mogelijkheden?

Verwonderaars:
Joris van der Heijden, Sarah Evers, Danielle Bennenk, Pleuni Rozi, Maaike van Dort en Joris van den Broek
Leerlab toekomstproef onderwijs

Wat is kritisch denken?

Onze wereld ontwikkelt in rap tempo. De dagelijkse gang van zaken verandert voor iedere student, docent, ouder, vakman en vakvrouw. De arbeidsmarkt van nu ziet er over een aantal jaar heel anders uit. Begrippen zoals fake news, robotisering en social media krijgen steeds meer invloed op studenten. Hoe leren we studenten, docenten  en organisaties kritisch te zijn op informatie? Hoe vergroten we een nieuwsgierige en leergierige houding? Het Leerlab kritisch denken heeft zich gebogen over het vraagstuk: Hoe vergroten we een onderzoekende houding bij student en docent. De resultaten delen we graag tijdens dit wondermoment met jullie.

Verwonderaars:
Mireille Emans en Neeltje Sep
Leerlab kritisch denken

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Zorgeloos reizen in Coronatijd? Bestemming onbekend

De leerreis van leerlingen en studenten ligt vastgelegd in het onderwijssysteem. De snelheid, de route en de planner zijn bekende reizen in het onderwijssysteem: pakketreizen. Goed voor de touristenmassa. Maar wat gaat er gebeuren als de student zijn eigen reisroute kan bepalen? Of zijn eigen snelheid in het afleggen van de route? In dit wondermoment nemen wij je mee in het verkrijgen van het eigenaarschap van het leerproces van de student, met de student als reisleider.

Verwonderaars:
Xiana Smit, Mariken van Hofwegen, Dennis Linders
Leerlab studentlab

Don’t mess with the conciërges

De beste manier om sociale veiligheid te verbeteren is om het schoolbreed aan te pakken. Een prettig pedagogisch klimaat in de klas staat of valt met de veiligheid buiten het lokaal. Conciërges zijn de ogen en oren van de school op de gang, in de aula, op de trap en bij het fietsenhok. Zij hebben een ander contact met leerlingen, een andersoortige relatie, heel waardevol. Veel conciërges binnen en buiten Curio zijn bevraagd over hun taken en hun rol. De bevindingen daaruit zijn bemoedigend, inspirerend en hebben de basis gevormd voor een workshop ‘sociale veiligheid’. Conciërges gaan daarin met en van elkaar leren en ervaringen delen. Een mooi moment om dit te organiseren zou de ‘dag van de conciërge zijn’. Wanneer plannen we die in?

Verwonderaars:
Lucy Reijnen, Bart de Wijs en Monique Kleijngeld
Leerlab sociale veiligheid

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Formatief handelen in het mbo

De visie op het onderwijs binnen Curio is onlangs bijgesteld en de onderwijskundige kaders (van de sector zorg en welzijn)  zijn vastgesteld. Blended leren is een speerpunt.

Hoe past formatief handelen binnen deze visie en kaders en hoe passen we formatief handelen toe binnen de onderwijsprogramma in het MBO (in combinatie met blended onderwijs).

Kernbegrippen zijn: Activerend leren en eigen regie bij de student

Formatief handelen krijgt vorm bij:

  • Toetsing
  • Gesprekken
  • Werkvormen

In ons wondermoment willen we stilstaan bij een aantal concrete voorbeelden uit de praktijk 

Verwonderaars:
Connie Konings en Lonnie Boeren
Leerlab formatief handelen

Hoe creëer je een leergemeenschap?

Onder het motto “alle begin is moeilijk” wil ik de deelnemers meenemen in de creatie van een leergemeenschap. Hoe zorg je ervoor dat het geen “one man show” wordt. Hoe houd je deelnemers betrokken en aangehaakt? Hoe zorg je ervoor dat inzet niet eindigend is? Hoe blijf je prikkelen en verwonderen?

Verwonderaars:
Petra van de Ven en Dolf Willemen
Leerlab formatief handelen

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug

Sociale Veiligheid bottum-up bij Zorg en Welzijn

Een hoge mate van sociale veiligheid draagt bij aan het welzijn van studenten en medewerkers en is bepalend voor de kracht van een leeromgeving. Vanwege deze reden zijn we binnen de sector Zorg& Welzijn in samenwerking met collega’s aan de slag gegaan met het onderzoeken wat sociale veiligheid betekent voor onze sector en hoe deze te versterken. In een interactieve workshop nemen Martin, Johan en Daan je mee op de weg die binnen de sector Zorg en Welzijn is bewandeld en welke resultaten dit heeft opgeleverd. We willen onze kennis en ervaringen graag met je delen en mocht je zelf nog ideeën hebben: ze zijn van harte welkom!

Verwonderaars:
Daan Wienke, Andres Deijkers, Johan van Gils en Martin Faas
Leerlab sociale veiligheid

Training kritisch denken voor jou! 

Hoe kijk jij naar jezelf én naar de wereld om je heen? Weet jij informatie op waarde in te schatten? In hoeverre denk je na over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand komen? Hoe nieuwsgierig ben je? Wat merken jouw studenten en collega’s, wanneer jij je kritische denkvaardigheden ontwikkelt? Het is goed om hier bij stil te staan. Dit begint bij jezelf! In de training kritisch denken worden vanuit een theoretisch kader de bouwstenen aangereikt om praktisch met kritisch denken aan de slag te gaan. Deze training is een van de opbrengsten vanuit het ‘Leerlab kritisch denken’. Tijdens dit wondermoment laten wij dit aan de deelnemers zien!

Verwonderaars:
Els van Osch, Leo Mouws en Wouter Muurmans
Leerlab kritisch denken

Bekijk hier binnenkort het wondermoment terug