You are here:

Zomerschool isk: “Zonder dit programma zouden veel leerlingen zes weken eenzaam zijn”

De coronacrisis is niet de enige aanleiding voor Curio isk (internationale schakelklas) om de zomerschool te organiseren. Al liepen de kinderen de afgelopen periode wel een flinke extra leerachterstand op. De zomerschool zorgt ook dat leerlingen niet in een gat vallen. Want voor deze kwetsbare jongeren, net nieuw in Nederland, betekent school zoveel meer dan alleen onderwijs. Het is hun eerste veilige plek. Een plek die ook een luisterend oor, steun en zekerheid biedt. Die veilige haven zes weken wegnemen, heeft enorm veel impact.

IMG 0135
Een aantal leerlingen van de isk zomerschool 2020

Er was niet veel nodig om de leerlingen te enthousiasmeren voor de zomerschool. Een rondje door de school, twee weken voor de zomervakantie, was voldoende om 65 leerlingen aan boord te krijgen. Zij komen geheel vrijwillig vijf weken lang, drie dagen per week naar de zomerschool. “We creëren zo’n fijne, veilige plek op school dat kinderen graag heel de vakantie hiernaartoe komen”, vertelt isk-onderwijsmanager Rogier Raeijmaekers. “Onze doelgroep zou eigenlijk heel het jaar naar school moeten kunnen gaan. Veel van hen hebben thuis niks. Ze spreken er geen Nederlands, zitten niet op een voetbalclub, zijn geen onderdeel van een sociaal netwerk. De noodzaak van een zomerschool is groot”.

Tweede editie

Vorig jaar vond er ook een zomerschool plaats bij isk Bergen op Zoom. Maar toen diende de school slechts als locatievoorziening. De eerste editie, bedoeld als dagbesteding voor kwetsbare jongeren, was een initiatief van stichting OpenDoor. De focus lag op sociale interactie en leuke dingen doen. Dit jaar heeft de zomerschool ook een onderwijsprogramma. Met als doel om de opgelopen leerachterstanden door corona weg te werken. De 65 leerlingen zijn verdeeld over vier groepen, ingedeeld op niveau. Rogier: “Ze leren vooral Nederlands. Maar er is ook aandacht voor rekenen, sport en spel en creatieve vakken. En om leuke dingen samen te doen, zoals bowlen”. De zeven docenten die bij de zomerschool zijn betrokken, maken hiervoor gebruik van oude lesmethodes. Het gebruikelijke lesmateriaal is geen optie. Dan zouden de leerlingen die niet deelnemen aan de zomerschool immers een achterstand oplopen.

Vertrouwenspersoon

Stichting OpenDoor is ook dit jaar weer nauw betrokken bij de zomerschool. Trajectbegeleider Achraf Kholali is alle dagen aanwezig om te helpen waar nodig. Boven alles is hij de vertrouwenspersoon voor de leerlingen, met wie hij zichtbaar een sterke band heeft. Niet alleen tijdens de zomerschool, maar gedurende heel het schooljaar. “Voor de meeste kinderen is de school hun volledige sociale omgeving. Zonder dit programma zouden veel van hen zes weken eenzaam zijn. En alleen maar thuiszitten. Daar praten ze geen Nederlands. Als de leerlingen dan terugkomen na de zomervakantie spreken ze de taal bijna niet meer”. Volgens Achraf is de zomerschool om nóg een reden heel belangrijk. “Deze kinderen verdienen het om gewaardeerd te worden. Om naar een plek te gaan waar activiteiten voor ze worden georganiseerd. Een plek waar iedereen hen kent. Waar ze kunnen spelen. En zich veilig voelen.”

Nieuwe wereld

“Je houdt niet voor mogelijk wat voor nare dingen deze kinderen hebben meegemaakt”, vertelt Achraf. “En dan komen ze in een land waar alles nieuw is. Ze kennen het systeem en de mensen niet. En door alles wat ze hebben meegemaakt, is het moeilijk om mensen te vertrouwen”. Curio isk is om die reden meer dan een school. De docenten hebben ook een zorgfunctie. En zijn enorm betrokken. “Simpelweg vragen hoe het met ze gaat, laat een kind al schitteren. Het betekent dat iemand zich om hen bekommert. Eindelijk iemand die hem of haar niet afkraakt. Of zegt dat het kind ongewenst is. Maar die er onvoorwaardelijk voor het kind is. Sommige leerlingen komen hier binnen met hun ziel onder de arm. Na verloop van tijd zie je ze ontdooien. Opbloeien. Ze worden weer kind. Dat is het mooiste wat je hier bij isk meemaakt…”.

Van de straat naar de schoolbanken

“Een flink deel van de leerlingen kampt met gedragsproblematiek, trauma’s en psycho-sociale problematiek", vertelt Rogier. "Sommige kinderen zijn nooit eerder naar school geweest. Hebben jarenlang in een vluchtelingenkamp in Turkije of Griekenland gezeten. Deze kinderen hebben geen idee wat een voetbalclub is. En moeten echt nog leren hoe het is om een hele dag in de schoolbanken te zitten. Ze liepen alleen maar rond op straat en waren aan het overleven. Ze komen blanco bij ons binnen. Samen zoeken we uit wie ze zijn en wat ze kunnen. Dankzij ons bevlogen team van deskundigen lukt dat ook”. Over de vraag hoe de ideale internationale schakelklas eruit ziet, hoeft Rogier niet lang na te denken. “Mijn wens voor isk is om een flexibele school te zijn waar alles samenkomt. Onderwijs, sociale contacten, sport en vrijetijdsbesteding. Deze doelgroep verdient écht onze aandacht”.

Over isk

Curio heeft twee isk-locaties; in Breda en in Bergen op Zoom. De locatie Bergen op Zoom, waar de zomerschool wordt gehouden, heeft per schooljaar gemiddeld 160-180 leerlingen. Een aantal dat gedurende het jaar fluctueert, vanwege de continue instroom. De leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar en nieuw in Nederland, korter dan twee jaar dus. Hun afkomst is divers. Van kinderen van arbeidsmigranten tot alleenstaande minderjarige vluchtelingen. 

De zomerschool van Curio isk loopt van 21 juli t/m 20 augustus 2020. Voor meer informatie over dit bijzondere project kun je contact opnemen met newsroom@curio.nl. Meer informatie over isk vind je hier. 

Deze kinderen verdienen het om gewaardeerd te worden
IMG 9799
Papier mache tijdens een van de creatieve lessen
IMG 0028
Onderwijsmanager Rogier met een van de leerlingen
IMG 0151
Vertrouwenspersoon Achraf
IMG 9903
Twee leerlingen poseren na de creatieve les

Lees ook