You are here:

Succesvol project Curio steenspil en Curio isk

Leerlingen van Curio steenspil en Curio isk (internationale schakelklas) hebben de handen ineengeslagen. Het project ‘De ander en ik in de Hollandse cultuur’ had ‘leren en verbinden’ als doel. Naast de twee scholen was ook de gemeente Tholen betrokken bij de organisatie. Donderdag 24 oktober 2019 werd het project succesvol en feestelijk afgesloten op de nieuwe locatie van Curio isk.

Curio Steenspil Curio Isk Nieuws

7 Weken lang gingen vierdejaars leerlingen sport en veiligheid van Curio steenspil en leerlingen van Curio isk praktisch en theoretisch met elkaar aan de slag. Iedere week kwamen de leerlingen samen en organiseerden zij allerlei activiteiten voor elkaar. Zo waren er sportclinics in touwtjespringen, voetbal en dans. Daarnaast kregen de leerlingen voorlichtingen over maatschappelijke thema’s, zoals pesten en cultuur. De afsluiting van het project stond in het teken van sporten, kennis vergaren en samen eten. De leerlingen van Curio isk vertelden in een presentatie wat hen naar Nederland heeft gebracht. Ook brachten zij zelfgemaakte hapjes mee waar samen van werd gegeten.

Op eigen initiatief

Het project ontstond vanuit een idee van vierdejaars leerlingen van Curio steenspil. Binnen de leerroute sport en veiligheid wilden zij graag aan de slag met een echte opdrachtgever. Het project moest bovendien aansluiten bij actuele thema’s. Vanuit de Gemeente Tholen werden de leerlingen begeleid door jongerenwerker Ties Reitsma, vanuit Curio isk door docente Nadia van Geel en vanuit Curio steenspil door docente Corina Oudesluijs. Oudesluijs: “Dit project verbindt leerlingen en leert hen om rekening te houden met elkaar. Ook zorgt het ervoor dat zij oog hebben voor andere culturen. Curio isk leerlingen zijn bovendien wegwijs gemaakt in de gemeente”.

Over Curio isk

Curio isk is voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Leerlingen zijn afkomstig uit verschillende landen en verblijven veelal nog maar kort in Nederland. In een periode van anderhalf tot twee jaar doorlopen zij een opleiding die de doorstroom naar het regulier voortgezet onderwijs of het mbo mogelijk maakt. Curio isk richt zich met name op Nederlands als tweede taal (NT2). Door middel van projecten zoals ‘De ander en ik in de Hollandse cultuur’ is er ook aandacht voor maatschappelijke en sociale ontwikkeling. Curio isk verhuisde onlangs van de Nobellaan naar de Drebbelstraat in Bergen op Zoom.

Lees ook